Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 28 februari, 2022 18:07

Intervjun:

Alastair Williamson (VD) – WYLD

Alastair Williamson, VD Wyld Networks

 

Wyld Networks ökade intäkterna till 6,52 mkr under helåret 2021 (fg. 5,79) och har inlett 2022 starkt genom att avisera om ett flertal nya partnerskap inför den kommande lanseringen av Wyld Connect.

Vi har i samband med rapporten intervjuat VD Alastair Williamson, om hur läget ser ut inför kommersialiseringen samt vad dessa partnerskap innebär.

 

 

Wyld redovisade en intäktsökning om +276 % under det fjärde kvartalet – vad är ni mest nöjda med under kvartalet?

Alastair Williamson (VD): Vi är nöjda med tillväxten under det fjärde kvartalet och vår uppfattning är att detta stärker kundernas förtroende för vår verksamhet, marknaden och förväntan på den kommersiella lanseringen av vår satellit-IoT-tjänst senare i år. Det finns helt klart en uppdämd efterfrågan på en prisvärd satellit-IoT-lösning och detta återspeglas i de avtal vi tecknat och håller på att teckna inför lanseringen.

Vi är särskilt nöjda med avtalet med American Tower i Brasilien samt bildandet av MMIIC-konsortiet med Senet, Eutelsat och TrakAssure.

Jag vill återigen betona utmaningen och möjligheten vi står inför – endast 15 % av världens yta har trådlös täckning och det finns en enorm efterfrågan på IoT-anslutningar till de 85% av världsytan som ännu inte har täckning. Wylds IoT-lösning ger trådlös anslutning var som helst i världen vilket medför 100 % global täckning och möjliggör därmed global utrullning av en pålitlig IoT-lösning.

IoT-anslutningen är väldigt viktig inom bland annat följande sektorer:

  • Jordbruk
  • Miljö
  • Allmännyttiga tjänster (Utilities)
  • Olja och Gas
  • Leveranskedjor där företag har betydande tillgångar på landsbygden

McKinsey bedömer att om utmaningarna med bristfällig anslutning blir lösta, kan ytterligare 2 till 3 biljoner dollar adderas till global BNP.

 

 

Ni har inlett 2022 med att offentliggöra ett flertal nya partnerskap – berätta mer om vad syftet är med dessa och vad vi kan förvänta oss framöver!

Alastair Williamson (VD): Syftet med dessa partnerskap är att få kunderna att testa vår lösning och sedan teckna avtal med dem inför den kommersiella lanseringen. Vi har nu inlett den första testfasen med 5 kunder och en mer omfattande testfas kommer att inledas i april/maj med ytterligare +20 kunder som vi redan har tecknat avtal med. Vi rör oss framåt och kommer att fortsätta teckna avtal med företag inför den kommersiella lanseringen.

 

 

En av aktörerna, Senet, i konsortiet ni bildade tidigare i år finns i 80 länder – är planen att Wyld Connect ska vara tillgänglig på alla dessa platser?

Alastair Williamson (VD): Ja, planen är att Wyld Connect ska vara tillgänglig i alla 80 länder. Konsortiet vi bildade tillsammans med Senet, Eutelsat, Wyld Networks och TrakAssure har som syfte att erbjuda en tjänst i samtliga länder med 100 % global täckning. Senet den största LoRaWAN-operatören i USA.

Forskning från Gartner förutspår att 33 miljarder dollar kommer att investeras i global tillgångsspårning av logistik och leveranskedjor 2025, en ökning från 10 miljarder dollar 2020.

 

 

Wyld deltar i MWC Barcelona som gick av stapeln idag (28 februari – 3 mars) – berätta mer om ert deltagande!

Alastair Williamson (VD): Mobile World Congress (MWC) i Barcelona är förmodligen den största telekom- och IT-mässan i världen. Totalt kommer ca 1.500 företag och fler än 100.000 personer att delta.

Detta ger oss goda förutsättningar att träffa ett stort antal potentiella kunder då vi kommer att vara på plats för att presentera vår innovativa och prisvärda IoT-lösning.

 

 

Ni anslöt er nyligen till LoRa Alliance – kan du berätta om alliansen och hur det gynnar Wyld?

Alastair Williamson (VD): Lora Alliance är ett konsortium med fler än 500 medlemmar. Dessa medlemmar är företag som antingen verkar (100 st) eller stödjer LoRaWAN-nätverk för IoT-lösningar.

Nyligen godkändes LoRaWAN -standarden av den Internationella teleunionen (ITU). Vi bedömer att LoRaWAN-standarden för närvarande är den mest omfattande tekniken som används för IoT-lösningar och vi på Wyld använder LoRaWAN för att ansluta

sensorer direkt till satelliter.

Fördelen med att vi anslutit till alliansen är att vi kan vara med och påverka standarderna framöver samt träffa betydande aktörer inom alliansen för att visa upp och kommersialisera vår lösning

 

Klicka här för att läsa den senaste intervjun med Alastair Williamson

 

Dagens Börs tackar Alastair Williamson, VD på Wyld Networks, för en mycket intressant intervju och vi ser med tillförsikt på den kommande lanseringen av Wyld Connect!

Wyld Networks
Källa: Infront