Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 12 januari, 2022 08:38

Intervjun:

A. Williamson (VD) Wyld Networks

Alastair Williamson, VD Wyld Networks

 

 

Endast en liten yta av vår planet täcks av cellulära nätverk. De flesta av oss skulle inte ens märka det på grund av den starka uppkopplingen i storstäderna, men något som tydligt märks av inom det marina, jordbrukssektorn, hos olje- och gasbolagen samt transport- och logistiksektorn.

I dagens intervju har vi fått förmånen att tala med Alastair Williamson, VD på Wyld Networks, om hur deras lösningar är nyckeln till utvecklingen och om deras planer för 2022.

 

 

Berätta om er historia – hur har verksamheten utvecklats genom åren?

 Alastair Williamson (VD): Wyld Networks grundades 2016 i Cambridge i Storbritannien och var en fusion av två företag – Wyld Networks och Wyld Technologies. Vi slog samman de två företagen eftersom båda var startupföretag och vår vision var att utveckla en satellit-IoT-lösning som en virtuell satellitoperatör för att koppla IoT-sensorer och enheter i områden där det inte finns någon markbunden täckning.

I rapporter från McKenzie’s skriver de att tillväxten av IoT hålls tillbaka på grund av bristande anslutning. Vår vision var att utveckla lösningen för satellit-IoT genom att tillhandahålla överkomlig IoT-anslutning var som helst i världen.

Vi adresserar två områden. Först och främst, satelliter med låg omloppsbana runt jorden (LEO:s), eftersom de kan ge 100 % global täckning. För det andra utnyttjar vi en annan teknologi som heter LoRa, vilket är en specifikation i LPWAN som gör att du kan skicka data mycket kostnadseffektivt och förbrukar väldigt lite ström.

Vår vision var att ge kunderna möjligheten att ansluta sina IoT-sensorer direkt till satelliter i områden där det inte fanns någon markbunden trådlös täckning (85 % av världens yta).

I början av detta år bildade vi holdingbolaget Wyld Networks AB som vi noterade på First North Stockholm den 2 juli. Vi blev övertecknade och vi fick in cirka 25 miljoner SEK. Kopplat har vi också ett teckningsoptionsprogram, TO1, TO2 och TO3, som i grunden är till för att ge oss likviditeten för att fortsätta utvecklingen av lösningen.

 

 

Berätta om dig själv – vem är Alastair?

Alastair Williamson (VD): Jag har en bakgrund som fysiker och tillbringade den första delen av min karriär i stora organisationer med säte i Nigeria, Singapore, Hong Kong, Kina, Tyskland och nu Storbritannien. Den första delen av min karriär var väldigt kommersiell, men jag tog sedan beslutet att börja arbeta med mindre startupföretag.

Jag är nu på min tredje startup – min första start var ett bredbandsföretag i Cambridge som vi växte till cirka 40 miljoner US-dollar. Min andra start var ett mjukvaruföretag i Storbritannien som heter Ranplan Wireless. Wyld Networks är nästa projekt som jag vill ta från produktutvecklingstadiet, till uppskalning och sedan så småningom till en mognadsfas.

Om jag skulle beskriva Wyld Networks i detta ögonblick, är Wyld i sin uppskalningsfas – vi har utvecklat lösningen och skalar nu upp den för kommersialisering.

 

 

I dagsläget är endast 15 % av jordens yta täckt av mobilt nätverk – varför är detta ett problem och hur adresserar ni det?  

Alastair Williamson (VD): Det är ett stort problem att bara 15 % av världens yta består av markbundna nätverk, främst i städer och stadsområden. Resten, dvs. 85 % av världens yta har ingen trådlös täckning alls. Det håller tillbaka tillväxten av Internet of Things från att addera cirka 2-3 biljoner dollar till global BNP.

Vi löser anslutningsproblemen i 85 % av jordens yta där markbunden täckning saknas genom att tillhandahålla prisvärd IoT-anslutning med hjälp av LEO satelliter.

 

 

Vad är Wyld Fusion & Wyld Connect and hur arbetar de tillsammans?

Alastair Williamson (VD): Wyld Connect är den del på marken som ansluter till sensorerna och skickar data hela vägen till satelliterna. Sedan skickar satelliten data tillbaka till marken och det är där Wyld Fusion kommer in – Wyld Fusion samlar in datan och låter kunden analysera den.

 

  

Hur ser er typiska kund ut?

Alastair Williamson (VD): Vi tecknar avtal med lanseringspartners eftersom vi kommer att lansera tjänsten under mitten av året. I dagsläget skjuts satelliterna upp och vi testar lösningen med uppskjutningskunder inför lanseringen av den kommersiella tjänsten som äger rum i mitten av året.

De typiska kunderna finns i olje- och gassektorn, t.ex. Chevron, med ett marknadsvärde på 200 miljarder USD. De vill att sensorer samlar in data från alla deras tillgångar ute i fält, från oljeledningar till oljekällor där det inte finns någon markbunden täckning. De vill samla in data för att upptäcka korrosion i oljeledningar för att förhindra det från att hända.

Inom jordbrukssektorn har vi kunder såsom Bayer Crop Science, som levererar frön till jordbrukssektorn. Vidare har vi kunder som KWS Saat SE & Co, en tysk frötillverkare. Det här är mycket stora företag inom jordbruket och de vill distribuera sensorer på fält för att reducera mängden vatten som används för att bevattna grödor och se hur man kan öka skörden av grödor.

Det finns alltså två anledningar till att implementera dessa sensorer inom jordbruket; den ena är hållbarhet – minska vattensvinnet, mängden bekämpningsmedel och mängden metangas som släpps ut i atmosfären. Sedan är det ökningen av produktion, under de kommande 30 åren kommer befolkningen att växa med ytterligare 2 miljarder människor, idag kan vi inte ens mätta våra egna magar.

Därför måste jordbruket ta itu med hållbarhet och måste då också ta itu med hur det ökar produktionen av grödor för att föda den växande befolkningen.

Andra kunder vi arbetar med är inom den maritima sektorn, till exempel företag som Maersk och OneOcean. De vill koppla ihop alla sina containrar som finns på fartyg för att mäta temperaturen, luftfuktighet och se till att varorna fortfarande är i säljbart skick när de anländer till sin destination. De vill även spåra dessa containrar för att veta var de befinner sig. Försäkringsbolagen är mycket noggranna med att se till att de använder teknik som säkerställer att ömtåliga varor kan fraktas utan att bli defekta.

Utility sektorn består av vatten- och elleverantörer, i synnerhet vatten. De har många reservoarer, rör som transporterar vatten och vill därmed mäta läckage. Dessa företag vill minska mängden spillvatten, genom sensorerna blir det därmed möjligt att genom datan de får tillgång till att förstå vad som händer i reservoarerna. Detsamma gäller elleverantörerna, de installerar sensorer för att mäta korrosion och vindskjuvning. Det handlar om förebyggande underhåll för att säkerställa drifteffektivitet.

Våra marknadssektorer finns i de området där det inte finns någon cellulär täckning och vi levererar där en prisvärd satellit-IoT-lösning.

 • Bayer Crop Science (Jordbruk)
 • Fujitsu (IT)
 • Eutelsat (Satellitoperatör)
 • Chevron (Olja/Energi)
 • CFG (Jordbruk)
 • KWS Saat SE & Co. (Jordbruk)
 • Agrocognitive (Jordbruk)
 • Agrisound (Jordbruk)
 • Rijk Zwaan (Jordbruk)
 • GSP (IoT/Satellitprodukter)
 • East-West Seed (Jordbruk)
 • Wezen (IT-system / Jordbruk)

  

 

Skulle du kunna specificera vad LoRa och LPWAN är?

Alastair Williamson (VD): LoRa är en teknologi som är en del av LPWAN (Low-Power-Wide-Area-Network). Fördelen med tekniken är att den kräver mycket låg energi. När man installerar en Wyld Connect-enhet i fält finns det ingen elektricitet. Dessa enheter drivs endast med väldigt små litiumbatterier och måste överleva mellan 2-5 år. Således är LoRa väldigt bra eftersom den drar väldigt lite ström.

Den andra fördelen är att de verkar på kostnadsfria olicenserade frekvensband, vilket innebär att det är reglerat men frekvensen är gratis att använda. Inom andra radiospektrum måste du betala, varje land debiterar ofta hundratusentals dollar för att använda den frekvensen i det landet. Vi har därmed möjligheten att sänka kostnaderna väldigt mycket och göra det tillgängligt för de flesta industrier.

 

 

Varför är LEO-satelliter bättre än GEO-satelliter?

Alastair Williamson (VD): GEO-satelliter är stationerade 36 000 kilometer upp i atmosfären, de är statiska och de ger endast täckning över en plats, och är otroligt dyra.

LEO-satelliter är en ny teknik som är billiga att distribuera, mycket billigare än GEO:s, och de kretsar runtom jorden. Varje timme kommer LEO-satelliten att korsa världen och den rör sig i olika vinklar. Dessutom är de bara 700 kilometer upp i rymden. Det innebär att du inte behöver lika mycket energi för att skicka datan. LEO:s är även billiga att bygga och skjuta upp. Hela idén är att göra den övergripande lösningen lättåtkomlig.

 

 

Hur tjänar ni pengar?

Alastair Williamson (VD): Vi har två intäktskällor. Wyld Connect är en hårdvara och mjukvara som ansluts till en sensor som skickar data till satelliten och kostar cirka $40-60 per enhet.

Wyld Fusion samlar in uppgifterna och är den plattform som vi tar betalt av kunden för uppgifterna. Vi tar cirka 5 USD i månaden per enhet, varje månad får vi stabila återkommande intäkter genom tjänsten.

Utbyggnaden av denna typ av teknologi startade 2021 och kommer enligt de senaste forskningsrapporterna att växa fram till 2026 då det kommer att finnas 30,3 miljoner enheter liknande Wyld Connect. Kumulativt är det mycket fler enheter under de kommande fem åren.

Det ger en uppfattning om $40-60 per enhet och sedan $5 per enhet för att använda tjänsten. Det är en engångsbetalning för enheten, precis som din mobiltelefon från Apple för 400 pund som du sedan betalar 40 pund i månaden för tjänsten, vi gör precis samma sak fast med IoT.

 


Den senaste tiden har ni signerat flera avtal, senast ett globalt consortium med Eutelsat, Senet and Trakassure  – skulle du kunna berätta mer om detta och hur dessa avtal är en del av er strategi. 

Alastair Williamson (CEO): Vi har tecknat lanserings- och testkontrakt med många företag eftersom vi kommer att lansera tjänsten i mitten av nästa år, och vi kommer nu överens med personer för att testa lösningen med oss.

Efter testet kommer vi att inleda en kommersiell diskussion för att de ska köpa produkter och tjänster från oss. Vår plan är att vi ska vara där i mitten av 2022.

Nyligen bildade vi tillsammans med Eutelsat, Senet och Trakassure ett konsortium, något jag tror är en väldigt viktig överenskommelse. Syftet med detta konsortium är att utnyttja expertisen från alla företagen för att bygga ett globalt LoRaWAN IoT-nätverk som kombinerar markbundna nätverk med LEO satelliter.

Eutelsat är en av de största satellitoperatörerna i världen och har lanserat LEO-satelliter med vår lösning. Senet har redan byggt det största markbundna offentliga LoraWAN IoT-nätverket i USA och är aktivt i ytterligare 80 länder. Wyld kommer tillsammans med TrakAssure arbeta med design och produktion av en ny sensor som ska användas för att spåra olika tillgångar i leveranskedjan.

Vi på Wyld har utvecklat LoRaWAN-anslutningslösningen för att ansluta alla dessa sensorer till antingen marknätet eller satellitnätverket för att säkerställa 100 % global täckning.

Samarbetet riktar sig främst mot den globala leveranskedjan, inklusive hantering och spårning av containrar – detta kommer att vara den första lösningen på marknaden. Vidare kommer vi att utveckla lösningar inom jordbruk, olja och gas samt vatten- och elverk.

Det är viktigt att notera att vi parallellt med detta avtal kommer fortsätta att teckna nya avtal med andra kunder precis som vi gjort de senaste månaderna för att de skall använda våra lösningar.

 

 

Vilken är er viktigaste utmaning?

Alastair Williamson (VD): Vår viktigaste utmaning är teknologin. Wyld har lagt mycket tid och energi på utveckling av lösningarna för att säkerställa att vi blir de första att rulla ut den på marknaden.

Den minsta utmaningen vi har är att attrahera kunder eftersom många vill använda teknologin då den löser ett signifikant problem för dem – att tillhandahålla 100 % global IoT-anslutning.

 

  

Wyld har stora planer för 2022 – vilka är de tre områden Wyld kommer att fokusera på under året?

Alastair Williamson (VD):  

 1. Vi har slutfört utvecklingen av Wyld Connect och kommer nu fokusera på slutförandet av Wyld Fusion, något vi ligger före plan med.
 2. Framgångsrikt slutföra testningen och fortsätta signera kunder.
 3. Det enskilt viktigaste momentet – att lansera kommersialiseringen under mitten av året.

 

  

Dagens Börs tackar Alastair Williamson, VD på Wyld Networks, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden.

Wyld Networks
Källa: Infront