Läser in...
Gå tillbaka

WYLD: Kapitalanskaffning för expansion

Skrivet av Redaktionen 
29 augusti, 2023 22:41

 

Wyld Networks meddelade idag att man genomföra en riktad emission, en företrädesemission samt att man upptar lån:

  • En riktad emission (9,49 kr/ aktie) till Buntel AB, Exelity AB och Jonathan Swann, av aktier som inbringar 15 MSEK (och utgivande av TO4 + TO5)
    Detta ökar aktiestocken med +1.580.605 st respektive +1.896.726 aktier (vid max teckning av TO4 och TO5)
  • En företrädesemission mot befintliga aktieägare som får TO4 + TO5 utan kostnad
    Detta ökar aktiestocken med +1.896.734 st aktier (vid max teckning av TO4 och TO5).
  • Samt upptag av lån 15 MSEK (och utgivande av TO4 + TO5). Lånet kan konverteras till aktier till priset 16,61 kr per aktie.
    Detta ökar aktiestocken med +3.886.536 st aktier (vid max teckning av TO4 och TO5).

Innebörden är att Wyld får in 30 MSEK, samt potentiellt 54,7 MSEK för TO4 och 63,8 MSEK för TO5.

Totalt sett ökar antalet aktier (vid max teckning) med +9.260.601 från 15.546.148 till 24.806.749.

 

Villkoren för befintliga aktieägare i Wyld är:

Den som äger 8 aktier i Wyld kommer tilldelas en (1) TO4 och en (1) TO5 gratis utan kostnad, givet att man äger aktierna den 4 sept 2023.

Dessa teckningsoptioner har ett värde och kan säljas på marknaden.

 

Villkoren för TO4 och TO5

Teckningskursen för TO4 uppgår till 70 % av volymvägda genomsnittspriset mellan 28 mars 2023 – 11 april 2024.
Om alla tecknar sina rätter kommer detta tillföra bolaget max 54,7 MSEK.

Teckningskursen för TO5 uppgår till 70 % av volymvägda genomsnittspriset mellan 14 nov 2024 – 28 nov 2024.
Om alla tecknar sina rätter kommer detta tillföra bolaget max 63,8 MSEK.

 

Vad skall bolaget använda pengarna till:

Wyld befinner sig i en expansiv utvecklingsfas och i slutet av Q2 2023 hade bolaget över 45 ingångna partnerskap, samtidigt som man mottagit en stor orderingång på bolagets ”Wyld Connect-moduler och terminaler” och tillhörande datatjänst.

Syftet med denna kapitalanskaffning är att säkerställa att bolaget kan leverera, möta och öka bolagets efterfrågan och marknad.

Det tillförda kapitlet syftar också till att stödja kommande utvecklingsarbete för att implementering av bolagets 5G NB-IoT-kapacitet för befintliga LoRaWAN-lösningar. Något som kan fördubbla Wyld Networks adresserbara marknad.

 

 


Diagram ovan: Wyld Networks dagsdiagram (diagram källa: infront)