Läser in...
Gå tillbaka

Video: Agtira presenterar statusuppdatering

Skrivet av Per Stolt 
5 januari, 2024 14:42

Detta är en artikel i ett betalt samarbete.

 

Video:  VD Erik Jonuks  presenterar bolagets verksamhet, affärsmodell och produktionsstatus!

Food-Tech bolaget Agtira har publicerat en video i vilken bolagets VD Erik Jonuks presenterar bolagets verksamhet, affärsmodell och produktionsstatus. Vi får även ta del av vilka nyckeltal som Agtira fokuserar på, samt en genomgång över bolagets ”produktionsstatus” – dvs hur många kvadratmeter odling som är up-and-running och genererar intäkter,

hur många som är under pågående etablering (dvs man håller på och bygger odlingsanläggningen) samt vad som finns i ”pipen”, det vill säga ”avsiktsförklaringar” eller letter of intent (LOI) som de också kallas som i princip är en förhandling och utredningsprocess som där båda parter har en avsikt att starta en verksamhet ihop.

Denna typ av avtal leder ofta till ett slutligt kontrakt längre fram.

 

Nedan finner vi Agtiras affärsidé i ett nötskal – Härodlat!

Att bygga grönsaksodlingar direkt utanför butik och kapa transportkostnaden, reducera miljöpåverkan och samtidgt kunna erbjuda kunderna färska grönsaker i butik som är skördade samma dag! Agtira kallar detta för ”härodlat”, vilket är nästa steg i odlingsutvecklingen från ”närodlat”.

 

Video:  VD Erik Jonuks  presenterar bolagets verksamhet, affärsmodell och produktionsstatus!
Källa: Agtira

 


Diagram ovan: Agtira dagsdiagram (diagram källa: Infront/ Dagens Börs)