Läser in...

TEKNISK ANALYS: Metacon rekordintäkter i Q4

Skrivet av Per Stolt 
19 februari, 2021 16:10

Detta är en uppdragsanalys.
Detta är en betald analys på uppdrag av Metacon utförd av analysavdelningen på Dagens Börs.

 

 

Miljö och vätgasbolaget Metacon har idag släppt in sin Q4-rapport – Rekord intäkter

Metacon drämde till med All-Time-High intäkter trots ett utmanande pandemiår.

Resultatet uppgick till -3,88 mkr, något som är naturligt för utvecklingsbolag. Det kostar helt enkelt pengar att expandera, och därmed gäller fokus på intäkterna.

 

Marknaden gör tummen upp och Metacon stiger +5,60 %, och vi skall alldeles strax titta till vad marknaden säger om aktien och den tekniska analysen, men först kan vi läsa vad Metacons VD Chris Törnblom har att säga om den starka 4-rapporten rapporten:

”Den globala pandemin ställde oss inför utmaningar under 2020 som saknar motsvarighet i modern tid. Trots detta visade vi upp en rekordomsättning och förbättrat resultat i jämförelse med 2019. Under fjärde kvartalet uppgick koncernens totala intäkter till ca 6,7 mkr, en förbättring med 1,1 mkr mot samma period året innan. Vår finansiella ställning vid årets utgång är god. De likvida medlen uppgår till drygt 76 mkr och skuldsättningen är låg.”

 

Den tekniska analysen – positiv reversal och en hammare indikerar på kommande uppgång

Metacon befinner sig i en sidlänges vilopaus kring 8 kr. Dagens positiva rapport fick aktien att vända upp på plus och vi kan nu se en ”positiv reversal”, och en candlesticks ”hammare” efter dagens uppgång om +5,60 %.

Den tekniska analysen pekar på att Metacon samlar kraft för ett utbrott, och mest sannolikt kommer detta ske i trendens riktning – som är upp.

All-Time-High intäkter för ett bolag i ett av de allra hetaste branscherna – vätgas inom miljösektorn, pekar på att aktien är redo för att bryta uppåt för en kommande test av målområdet 14-18 kr.

Därtill kan vi räkna med flera års stora satsningar på miljön i och med den nya President administrationen i USA.

 

Sammanfattningsvis: Intäkterna stiger för Metacon till rekordnivåer, och aktien stiger – den tekniska analysen är positiv och huvudscenariot är en uppgångsfas mot 14-18 kr.

 

Om Metacon

Metacon är ett miljöbolag som utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el, via ett patenterad teknologi. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Där vätgas är ett helt rent bränsle som uppfyller alla krav för framtidens hållbara samhälle. Den kan ersätta fossila bränslen inom transportsektorn och för kraftvärmeproduktion för att nå nollutsläppsmålet.

 

Diagram ovan: Fastator (diagram källa: Infrontfinance)

 

Fotnot: Författaren till denna artikel har inga aktier i detta bolag.

Friskrivning: Detta är en teknisk analys och en gissning om framtiden. Ingen kan veta framtiden och denna analys skall därför inte ses som någon rekommendation att handla aktier eller andra finansiella instrument.