Läser in...

TEKNISK ANALYS: Köpsignal i Polygiene

Skrivet av Per Stolt 
8 september, 2020 04:04

 

Polygiene som jobbar med odörkontroll (även kallat äckel-lukter), har i ett test fått bekräftat att deras produkt ”Viraloff” tar död på Corona-virusen på två timmar (mer exakt 99 % av viruset dör).

Polygiene steg idag +14,74 % på beskedet och rent tekniskt har aktien brutit igenom sitt senaste motstånd, och detta signerar för fortsatt uppgång.

RSI-kurvan är på väg att brytas och ett genombrott skulle definitiv innebär en ytterligare köpsignal.

Det tekniska huvudscenariot är att Polygiene fortsätter upp mot målområdet 33-38 kr.

Polygiene (diagram: Infront)

Fotnot: Författaren till denna artikel har inga aktier i detta bolag.

 

Friskrivning: Detta är en teknisk analys och en gissning om framtiden. Kom dock i håg att ingen kan veta framtiden. Den som handlar aktier gör detta på egen risk. Professionella traders har sällan mer än 3-10 % av totalt portföljvärdet i högriskaktier. Denna analys skall inte ses som någon rekommendation att handla  aktier eller andra finansiella instrument