Läser in...
Gå tillbaka

Sound Dimension gör riktad emission

Skrivet av Redaktionen 
2 februari, 2024 17:04

Detta är en nyhet publicerat i ett betalt samarbete

 

Sound Dimension* meddelar idag att bolaget kommer att göra en riktad emission, som består av två delar.

  • Del 1 avser 37 628 973 aktier till priset 8,1 öre (dvs 0,081 kr)
    Investerare är en längre lista av privata investerare (se komplett lista nedan)
  • Del 2 avser 1.234.568 aktier till priset 8,1 öre (dvs 0,081 kr)
    Investerare är Sound Dimensions styrelseordförande Örjan Frid och styrelseledamot Martin Sandberg.

Ovan nämnda riktade missioner kommer tillföra Sound Dimension ca 3,1 MSEK före emissionskostnader om ca 0,1 MSEK.

Priset 0,081 kr motsvarar -14,7 % rabatt jämfört med 10 börsdagars VWAP under tiden 17-30 jan 2024.

Det framgår av ett pressmeddelande publicerat av Cision.

 

*Sound Dimension utvecklar en mjukvara som kan sammankoppla flera högtalare (exempelvis mobiltelefoner) till ett synkroniserat högtalarsystem. Bolaget har patent i USA, Indien och Kina.

 

Antal aktier – efter dessa emissioner

Givet att dessa emissioner sker ökar bolagets antal aktier med +38.863.541 st från 51.094.515 aktier till 89.958.056 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 43,2 procent av kapitalet och rösterna för befintliga aktieägare som inte deltog.

 

Pengarna skall användas till:

  • 40 % ska användas till accelerering av kommersialiseringsfasen och säkerställande av nyckelkunder
  • 30% kommer att användas för vidareutveckling av AI teknologin för streamingtjänsten
  • 30% avser täcka övrig löpande operativ verksamhet.

”…Bolaget befinner sig just nu i en spännande fas där kommersialisering av vår produkt riktad mot i första hand musikstreamingbolag ligger högt på agendan. Jag vill tacka samtliga investerare som har deltagit i emissionen för det fortsatta förtroendet och ser nu fram emot att ta ut bolagets tjänster till marknaden…”,

sade Rickard Riblom VD på Sound Dimension AB

 

Investerare med rätt att teckna aktier i den riktade nyemissionen del 1:

Per Johan Björnstedt – 1 650 000 aktier

Göran Ofsén – 3 086 420 aktier

Stefan Hansson – 1 000 000 aktier

Peter Nilsson – 3 086 420 aktier

Jimmie Landerman – 1 851 852 aktier

Sarsaparill AB – 1 234 568 aktier

John Moll – 3 086 420 aktier

Sebastian Gyhlenius – 3 086 420 aktier

Stefan Lundgren – 2 469 136 aktier

Fredrik Åhlander – 1 851 852 aktier

Christian Berger – 3 086 420 aktier

Johan Sjö – 600 000 aktier

MBL Form AB – 2 469 136 aktier

Fredrik Gottlieb – 1 000 000 aktier

Fredrik Valfridsson – 1 234 567 aktier

Mattias Wachtmeister – 750 000 aktier

Peter Arph – 1 000 000 aktier

Anne-Cathrine Arph – 1 000 000 aktier

Greger Fellin – 1 250 000 aktier

AB Proiq – 1 234 567 aktier

T J Junior AB – 842 860 aktier

ULTI AB – 758 335 aktier

Diagram ovan: Sound Dimension dagsdiagram (diagram källa: Infront/ Dagens Börs)