Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 11 september, 2021 00:23

Intervjun:

Småsparare tar kampen mot hedgefond i FING


Mr X.

 

Det talas just nu på hela internet om en gemensam aktion i Fingerprint på måndag där man avser att investera aktier i bolaget.

Bakgrunden är att man i Kina samlat i hop andras pengar i en stor hedgefond för att satsat på blanka, dvs låna aktier i Fingerprint Cards av andra fonder och sedan sälja miljontals Fingerprint-aktier på marknaden i förhoppning om att kursen skall haverera.

Om hedgefonderna lyckas faller kursen i Fingerprint och detta får andra ägare att sälja i panik, och då går kursen ned ännu mer.

I teorin.

När sedan aktien fallit rejält så köper hedgefonden tillbaka de Fingerprint aktier man lånat och sålt tidigare av andra fonder, men nu till ett lägre pris – för att sedan lämna tillbaka Fingerprint aktierna till den fond man lånat dem av.

Ex:
1:En hedgefond lånar 10 miljoner aktier i Fingerprint av någon fond (X) till priset 30 kr.
2: Hedgefonden sälja dessa aktier på marknaden. Hedgefonden får då in pengar, men är skyldig fonden X 10 miljoner aktier i Fingerprint som förr eller senare måste lämnas tillbaka. Normalt sett faller kursen då marknaden inte klarar suga upp denna enorma säljvolym.
3: Aktiepriset faller.
4: Aktieägare i Fingerprint förlorar pengar och blir oroliga och en del säljer i panik.
5: Detta får aktiekursen att falla ännu mer.
6: Hedgefonden har nu fått aktien i negativ trend, och gör bara om samma trick igen. Dvs lånar mer Fingerprintaktier av fonder och säljer. Positionen ökar dock för hedgefonden, som får in mer och mer pengar, men blir skyldig fond (X) allt fler och fler aktier. Det hela fungerar så länge aktiekursen faller. Småspararna förlorar sina pengar, medan hedgefonden blir rikare, på småspararna oro.

En kinesisk hedgefond vid namn Sylebra har ”blankat” (lånat och sålt) över 20 miljoner Fingerprint-aktier:

 


Källa:
https://docoh.com/company/1627436/sylebra-capital-ltd

 

Låt oss titta på Finansinspektionens blankningsregister

I detta register kan man se om någon blankat stora mängder aktier i något bolag.

Som vi ser så har den kinesiska Hedgefonden Sylebra ökat sin korta position i Fingerprint successivt. Sylebra har nu lånat totalt 22.171.200 aktier och sålt dessa i marknaden. Det finns 298 miljoner aktier i Fingerprint enligt Q2-rapporten. Den kinesiska hedgefonden Sylebra har blankat (lånat och sålt) 7,44 % av dessa 298 miljoner aktier. Det blir 298.000.000  x  0,0744 = 22,17 miljoner.

Notera hur positionen ökar med jämna mellanrum 3-5 dagar, allt medan aktiekursen faller mer och mer.

 


Bild ovan: Statistik på hur hedgefonden Sylebra har lånat och sålt (blankat) Fingerprintaktier.
Källa: Finansinspektionen

https://www.fi.se/sv/vara-register/blankningsregistret/emittent/?id=5493004YF5D7Z612Z822

 

 

Med Facit i hand kan vi se att Fingerprint aktien har fallit under motsvarande tid till största del.

 


Fingerprint Cards dagsdiagram (källa: infrontfinance.com)

 

Finansmarknaden är dock inget ställe för lipsillar.

Så enkelt är det.

Detta är en fri öppen marknad där rätten att köpa och sälja står dig fritt. Även satsa pengar på att det skall gå åt helvete och tjäna pengar på det.

Det är till och med fritt fram att organisera insamlingar för att gemensamt sälja aktier eller köpa aktier.

Är inte det exakt vad en hedgefond gör?

Samlar ihop andras kapital och satsar gemensamt pengar på att aktiekurser skall stiga eller falla, under organiserade former.

Är inte det en fri marknad så säg!

 

Nu har dock flera småsparare sagt ifrån – och grupperat sig, genom att skapa en Facebook grupp där man själva vill gå samman för att investera i Fingerprint och på så sätt bli en motpol till hedgefonderna, men där man investerar i bolaget, det vill säga KÖPER aktier i Fingerprint – inte spekulerar.

 

Dagens Börs har intervjuat grundaren till denna Facebook grupp där man precis som hedgefonderna försöker organisera sig i gemensamma aktioner för att bli starkare:

 

 

Tell me about your Facebook group!

Mr X – founder of this facebook group: FPC Facebook group is a group created for the small investors  to stand up together against the short seller in Fingerprint stock

 

Who are you?

Mr X – founder of this facebook group: I work as a civil engineer as my main job and in the stock market I am just small investor who put his saving in a company who believe in (Fingerprint card company )

 

Why did you start this group?

Mr X – founder of this facebook group: I start this group to give a chance for the small investor to join together and stand up against the unfairly trading in Fingerprint stocks

 

What is wrong with Sylebra shorting?

Mr X – founder of this facebook group: As we all know the short selling suppose to be happen in a company which over estimated, in our case with the fingerprint card the target price stand for short term around 40kr ( according to UBS bank ) , so shorting the stocks at the price of 27 kr is totally unfair .. and Sylebra is doing this because they just can .. its not because the stock is high price or something wrong with fingerprint card .. it’s just because they have the power and money to control the shares price … and this is only one reason.

 

What is your immedately short-term plan?

Mr X – founder of this facebook group: Our plan is to be organized and buy the stocks which the short sellers will sell, they are manipulating the market with intense selling when the trading is in low volume. We will just buy a stock from a company we believe in.

The short selling in fingerprint make some big investors or banks to lose interest in the stock for the short term which give the short seller a chance to control the price and press it to (-30% ) from the target price , so our plan is to stand up against the Sylebra and others ( specially when the trading in low volume ) by buying as much as we can and try to stable the price or push it higher which can attract the big investors to buy back and start the trading in high volume which will make Sylebra and other short sellers to lose control over the price.

 

Why do you think you will succeed?

Mr X – founder of this facebook group: Because we are fighting for what we believe … and we are many people and more join everyday which make us stronger .. if we don’t succeed on Monday we will continue our fight and we will succeed soon or later.

 

What is your long-term plan, what is your next step?

Mr X – founder of this facebook group: Our long term plan is to reach the long term target price. Fingerprint cards has a big potential and have a good future. We believe in the company and that’s why we invest our money in it.

Our next step invite more people who believe in fingerprint to join us and stand against the short sellers. We are now more than 600 persons ( Facebook and discord )and I expect to reach a few thousand in a short time which will give us the power to stop Sylebra and others.

 

Can this be illegal?

Mr X – founder of this facebook group: If the people buy shares in a company that they believe in (organized or not) it’s fair play. It is not considered as manipulation if you do not sell. In the end of the day no one will buy shares if he/she doesn’t believe in the company and believe that it’s undervalued. I don’t see any illegal action if someone buys a few shares, we are not intending to sell any shares .. for that there is no manipulation here , the fair price for the shares is not settled by us ,  many analyses show that the fair price starts from 33 and higher.

 

Dagens Börs would like to thank you Mr X for an interesting interview.

 

 

Friskrivning – disclaimer

Dagens Börs rekommenderar dig som läsare att inte handla aktier på något vis som bryter mot finansmarknadens regleringar. 

Detta skall inte ses som en rekommendation att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Du som avser att handla aktier rådgör först med din auktoriserade mäklare.

Ingen i Dagens Börs redaktion äger några aktier, korta positioner eller andra finansiella instrument i Fingerprint, eller har planer på att öppna.