Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 14 maj, 2024 17:00

Intervjun:

Precise: Q1-kommentar, inget kapitalbehov!


Joakim Nydemark (VD) Precise Biometrics

Detta är en intervju i ett betalt samarbete.

 

Biometribolaget Precise Biomtrics har släppt sin Q1-rapport idag och idag har vi fått möjligheten att ta del av en riktigt intressant rapportkommentar från bolagets VD Joakim Nydemark, som kommer berätta mer om Precise Biometrics och om varför bolaget står stark och inte ser något kapitalbehov eller nyemission.

 

Först tittar vi till de viktigaste punkterna i rapporten:

  • Nettoomsättningen uppgick till 21,7 Mkr (19,2)
  • EBITDA uppgick till 3,1 Mkr (-0,6 MSEK)
  • Likvida medel uppgick till 41,1 Mkr (34,4), där ytterligare +11 MSEK inkom in början av Q2* (se VD kommentar)

 

Vad har du att säga om dagens Q1-rapport som påvisade en vinst på +3,1 MSEK på EBITDA-nivå?

Joakim Nydemark (VD) Precise Biometrics: Jag är nöjd! Saker pekar åt rätt håll och vi fortsätter med den positiva utvecklingen från Q4. Nettoomsättningen växte till 21,7 Mkr för kvartalet, och resultat före avskrivningar var 3,1 Mkr, vilket är en förbättring från -0,6 Mkr. Även likviditeten ser bra ut. Vi hade dock två något försenade inbetalningar från kunder på totalt 11 Mkr som gör att siffrorna i rapporten inte ser riktigt så bra ut som det egentligen är. De två betalningarna registrerades några dagar in i Q2 och kommer därför synas först i Q2-rapporten. Även om jag är nöjd så är vi långt ifrån klara, utan som jag ser det så är vi bara i början av vår förbättrings- och tillväxtresa.

 

Vad kommer bli bättre? 

Joakim Nydemark (VD) Precise Biometrics: I stort är jag som sagt nöjd med inledningen på året, men visst hade jag gärna sett att försäljningstakten hade varit ännu högre och att vår pipeline i USA växt ännu snabbare, men vi vet samtidigt sedan tidigare att första kvartalet ofta är något svagt för YOUNiQ, som är våra slutkundsprodukter, vilket vi även såg i år. Vår pipeline för kommande kvartal ser däremot väldigt bra ut, och vi får positiva signaler från marknaden i stort.

 

Men berätta! Vad Precise Biometrics sysslar med?!

Joakim Nydemark (VD) Precise Biometrics: Precise är en pionjär inom biometriska IT-säkerhetslösningar som skapar trygghet och enkelhet i människors vardag genom att erbjuda mjukvarulösningar där YOU are the key. Erbjudandet innehåller algoritmprodukter för fingeravtrycks-, ansikts- och handigenkänning samt företagskundprodukter för biometrisk inpassering (YOUNiQ Access) och besökshantering (YOUNiQ Visit).

Våra kunder inom biometrisk autentisering är stora globala chipsetföretag som Qualcomm, Infineon och EgisTech och de levererar produkter med Precise mjukvara för användning i mobiltelefoner, bärbara datorer, bilar, säkerhetnycklar och smarta lås. Våra YOUNiQ produkter används av över 700 företag i Sverige, Europa och USA inkluderande kända bolag som Securitas, HID, ASSA Abloy och Telia för att nämna några.

 

Ge några exempel på produkter där man kan finna Precise Biometrics mjukvara!

Joakim Nydemark (VD) Precise Biometrics: De mest synliga exemplen är i de fall där du ser våra lösningar för besökshantering och biometrisk inpassering ute hos slutkunder. När det gäller våra algoritmprodukter för finger, hand och ansikte så är de inte lika visuellt synliga då de är inbyggda i mobiler, datorer, bilar, smarta lås, etc. Eftersom våra produkter byggs in i säkerhetslösningar, är vi ofta förhindrade av våra kunder och partners att nämna i vilka olika produkter vår teknologi är med, men vi finns i många av de stora mobiltelefonleverantörernas produkter, i bilar, smarta lås, säkerhetsnycklar och bärbara datorer. Vi vet också att vår teknik används över 100 000 gånger varje sekund året runt, vilket är en ganska svindlande siffra.

 

Varför är ni bättre än era konkurrenter?

Joakim Nydemark (VD) Precise Biometrics:

  • Våra produkter är de säkraste, effektivaste och mest användarvänliga inom sina respektive områden.
  • Vi har en unik position inom de mest komplexa systemen inom biometri som ultraljudssensorer för mobiler, vilket ger konkurrensfördel och högre marginal.
  • Fokus på mjukvara gör oss extremt snabba och vi kan enkelt anpassa oss till olika hårdvaror och tillämpningar. Dessutom slipper vi den komplexitet och de risker som egen hårdvara innebär.

Precise har en över 25 år lång erfarenhet av att utveckla teknologier inom biometri och är pionjärer inom deep learning och användning av neurala nätverk för utveckling av algoritmer. Detta skapar trovärdighet och tillit. Sedan är givetvis även bolagets globala kundbas och nätverk av partners viktiga delar.

Ni har deltagit på flera stora mässor under året. Hur har det varit?

Det stämmer att vi deltagit på stora mässor i så väl Sverige som övriga Europa och USA. Vi var till exempel på världens största elektronikmässa, CES i Las Vegas, där vi tillsammans med vår partner Infineon visade en fingeravtryckslösning för bilbranschen. Vi var även på EmbeddedWorld i Tyskland med Infineon. På ISC i Las Vegas, som är värdens största säkerhetsmässa, visade vi både vår biometriska accesslösning och vår lösning för handigenkänning.

Gemensamt för alla events, oavsett om vi fokuserat på våra besöks- och accessystem eller algoritmprodukter, är att vi har fått väl

 

Flera biometribolag har det kämpigt, varför ser det så positivt ut för er?

Joakim Nydemark (VD) Precise Biometrics: För det första är vi ett mjukvaruföretag och slipper de risker och den komplexitet som egen hårdvara innebär, tex gällande lager och ledtider.

För det andra så har vi en stark position inom den lite mer komplexa och premium-positionerade biometrisk teknologin. Det gäller till exempel den nya generationens fingeravtryckssensorer för mobiltelefoner som bygger på ultraljud, där vi har en i det närmaste unik position. Även vår nya hand-algoritm, samt vår BioLive-produkt för att detektera om ett biometriskt avtryck är ett äkta avtryck gjort av en levande människa eller inte, är starka produkter. Detta blir en ganska teknisk förklaring men förenklat kan vi säga att det är stor skillnad på biometri-teknik och biometri-teknik, och vi är extremt starka när de gäller komplexa och kraftfulla lösningarna. Detta segment har också generellt bättre marginaler och mindre prispress.

Avslutningsvis handlar det om att vi har en fantastisk kunskap inom biometriområdet, som vi har byggt under lång tid, samt att vi har ett extremt attraktivt globalt nätverk av samarbetspartners.

 

Varför har ni valt att endast erbjuda mjukvara (programvarualgoritmer), istället för att syssla med hårdvara som sensorer?

Joakim Nydemark (VD) Precise Biometrics: Det är helt rätt att vi är ett SaaS- och mjukvaruföretag som erbjuder vår grundteknologi i form av mjukvarualgoritmer samt slutkundsprodukter, med integrerad biometrisk igenkänning, för access- och besökssystem.  Vi avstår hårdvara eftersom det ger bolaget större flexibilitet att öppna nya affärssegment, skalbarhet och vi slipper problematiken och risken med att binda lager.

 

På er hemsida finns flera kända globala industrigiganter, som till exempel Infineon och Qualcomm, listade. Kan du berätta mer hur och inom vilka områden ni jobbar ihop?

Joakim Nydemark (VD) Precise Biometrics: Vi samarbetar med Qualcomm (QC) inom flera områden varav ett är att leverera våra produkter BioMatch och BioLive för fingeravtryck till deras ultraljudssensorer. I takt med att skärmen på mobiltelefoner blir alltmer högupplöst, blir det också svårare att få till en välfungerande sensor under skärmen. Skärmen släpper helt enkelt igenom för lite ljus. Ett sätt att lösa detta är att använda sig av just ultraljudssensorer, vilket är den senaste sensortekniken för fingeravtryck på marknaden. Precise har en i det närmaste unik kunskap inom just algoritmer för ultraljud som har utvecklats under många år.

När det gäller Infineon så handlar det om biometrilösningar för bilbranschen – främst fingeravtryck. Biometri inom bilbranschen växer kraftig och är på väg att gå från ”nice-to-have” till ”need-to-have”. Det handlar om att identifiera en förare, hantera personliga inställningar, fordonsaccess och betalningar i bilen. Vi har integrerat vår lösning för fingeravtryck tillsammans med Infineons fingeravtryckssensor. Vi har flera pågående projekt där sannolikt kommer finnas bilar ute på marknaden med vår gemensamma fingeravtryckslösning under 2024.

 

Hur ser kapitalbehovet ut framåt, ser du något behov av nyemission?

Joakim Nydemark (VD) Precise Biometrics: Vi har lyckats med både våra kostnadsbesparingar och med vår kommersiella transformering, och allt pekar i rätt riktning – vilket omsättning, lönsamhet och kassa tydligt visar på. Med andra ord ser vi inget behov av nyemission som saker och ting ser ut idag.

 

Hur ser du på framtiden?

Joakim Nydemark (VD) Precise Biometrics:  Vi ger ju inga prognoser, men jag är väldigt optimistisk. Vi är väl positionerade och högst aktuella på marknaden, samtidigt har biometrisk igenkänning aldrig varit så relevant som det är nu, givet säkerhetsläget och den snabba teknikutvecklingen. I tillägg ser vi att försäljningen av mobiltelefoner globalt ökar Year over Year med 10-12%!

 

Dagens Börs tackar Joakim Nydemark VD på Precise Biometrics för en mycket intressant intervju och vi önskar både honom och Terranet all lycka till i framtiden!

Diagram ovan: Precise Biometrics dagsdiagram (diagram källa: Infront/ Dagens Börs)