Läser in...
Gå tillbaka

NYHET: Terranet tester framgånsrika

Skrivet av  
2 juli, 2024 14:04

Den initiala systemintegrationen av BlincVision i bil är nu avslutad, och de första prototyptesterna har framgångsrikt genomförts utomhus. Dessa tester utgör ett betydande framsteg i utvecklingsprocessen mot en färdig produkt. Nästa steg innebär att intensifiera prototyptesterna under sommaren på en auktoriserad testbana. Syftet är att bedöma systemets funktionalitet under mer realistiska och anpassade förhållanden samt genomföra tester enligt standardiserade Euro NCAP-metoder för ADAS-system.

Testbanan AstaZero erbjuder en flexibel miljö där byggnader, fordon, personer och andra objekt kan arrangeras för att simulera realistiska trafiksituationer, inklusive bromstester i högre hastigheter. Detta ger Terranet möjlighet att systematiskt analysera BlincVisions reaktioner i olika situationer och trafikmiljöer.

”De tester som nu pågår syftar till att i en mer verklighetsanpassad miljö identifiera systemets möjligheter och begränsningar för att på ett effektivt sätt kunna fortsätta utvecklingsarbetet. Våra lokala prototyptester under andra kvartalet indikerar att ytterligare optimering av räckvidd behövs samt att vår AI-tränade mjukvara behöver kunna hantera fler trafikscenarier. Systemtesterna på AstaZero kommer leda till mer realistiska resultat eftersom de är baserade på fler trafikscenarier. Resultaten kommer att ge oss värdefull data inför den inplanerade utvecklingen och fortsatta integrationen i bil under tredje kvartalet,”

säger Pierre Ekwall, CTO på Terranet.

Diagram ovan: Terranet dagsdiagram
Diagram källa: infront/Dagens Börs