Läser in...
Gå tillbaka

NYHET: Candles Scandinavia årsredovisning

Skrivet av  
5 juli, 2024 08:11

Candles Scandinavia släpper sin årsredovisning för 2023-05-01 – 2024-04-30

 

Intäkterna uppgick till 180 647 (215 052) tkr

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 269 (4 006) tkr
Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -11 299 (2 096) tkr
Justerat resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till +4 512 tkr
Resultatet före skatt uppgick till -14 450 (1 795) tkr

 

”Efter ett intensivt omställningsår kan jag konstatera att bolaget har lyckats genomföra hela omställningen genom att renodla verksamheten till att enbart innefatta kärnverksamheten, produktion av miljövänliga doftljus, rumsdofter och doftpinnar inom Private label. Vi har på bara ett år fullt ut avvecklat de affärsområden som inte längre passade in i vår vision, tagit en del engångskostnader i samband med det och fokuserar nu till 100% på vår kärnverksamhet. Totalt uppgår resultatpåverkande poster av
engångskaraktär hänförligt till omstrukturering och avveckling av de affärs områden som inte längre passade in i vår vision samt valutaförlusten till -15,8 mkr.

Exklusive dessa poster blev rörelseresultatet +4,5 mkr, vilket är en
förbättring med +2,4 mkr. Dessutom går vi in i det nya verksamhetsåret med
en rekordstor orderbok.” Skriver Viktor Garmiani VD, Candles Scandinavia

 

Diagram ovan: Candle Scandinavia dagsdiagram
Diagram källa: infront/Dagens Börs