Läser in...
Gå tillbaka

NYHET: Candle of Scandinavia – Q3 rapport

Skrivet av Redaktionen 
26 februari, 2024 10:32

”Med tillgängliga likvida medel om närmare 68 MSEK befinner vi oss i en spännande fas av vårt omställningsår, där både automatisering av vår produktion och vår internationaliseringsprocess överträffar förväntningarna.”

 

Finansiell utveckling (Q3), 3 mån
2023-11-01 – 2024-01-31

  • Intäkterna uppgick till 41,06 MSEK (f.g 63,92 MSEK) 
  • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -1,51 MSEK (f.g +1,21 MSEK)
  • Resultatet före skatt uppgick till -3,46 MSEK (f.g +2,0 MSEK) 

Finansiell utveckling (Q1-Q3), 9 mån
2023-05-01 – 2024-01-31

  • Intäkterna uppgick till 144,1 MSEK (f.g 186,6 MSEK)
  • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till +2,89 MSEK (f.g +7,95 MSEK)
  • Resultatet före skatt uppgick till +0,89 MSEK (f.g +8,54 MSEK)

 

Viktor Garmiani har ordet

Efter en intensiv period kan vi rapportera att vi avslutar det tredje kvartalet för vårt brutna räkenskapsår helt i linje med den guidning och prognos vi presenterade i mitten av november 2023. I enlighet med den nya strategin och den prognos vi kommunicerade för verksamhetsåret 2023/2024, förväntar vi oss en minskning i omsättning på ca 10–15 procent.

Denna förändring är direkt kopplad till vårt beslut om att avveckla distributionen av externa varumärken för att istället fokusera på kärnverksamheten. Trots detta förväntas vi bibehålla ett positivt EBITDA om 2 procent. Det tredje kvartalet har trots en nedgång i omsättning och EBITDA, varit rikt på positiva händelser.

Detta inkluderar nya kundavtal, framgångsrika internationella expansioner, en stärkt finansiell position (kassa) och att vi ligger i fas med fabriksuppgraderingarna. Vårt strategiska fokus ligger kvar:

 


Diagram ovan: HM B dagsdiagram (diagram källa: Infront/ Dagens Börs)