Läser in...

Skrivet av Redaktionen  • 13 maj, 2024 02:50

Intervjun:

Magnus Andersson (VD) Terranet

Magnus Andersson (VD) Terranet  

Detta är en intervju i ett betalt samarbete.

 

Terranet utvecklar ett anti-kollisionssystem (BlincVision) som hjälper förare att stanna ett fordon i tid så att skador och dödsfall i trafiken kan minska. Bolaget har under första kvartalet genomfört framgångsrika tester på BlincVision och fördjupade samtal förs redan i dag med globala aktörer inom fordonsindustrin. I dagens intervju kommer Terranets VD Magnus Andersson bland annat att ge oss en uppdatering om hur läget ser ut samt berätta mer om kommande avtalsgrundande tester och vad som talar för att Terranet kommer att lyckas!

 

 

Vad sysslar Terranet med och vilken produkt kommer ni att erbjuda marknaden?

Magnus Andersson (VD) Terranet: Terranet strävar efter att rädda fler liv på vägarna och skapa en framtid där våra innovationer blir en oumbärlig del av alla bilar. Vår unika antikollisionslösning är upp till 10 gånger snabbare än andra alternativ på marknaden, vilket gör att bilarna kan bromsa snabbare i farliga situationer. Detta system kan integreras i befintliga avancerade förarstödssystem (ADAS) samt i autonoma fordon. Vårt mål är att BlincVision på sikt skall bli ett lika självklart komplement som Autolivs krockkudde.

 

Hur ser den övergripande planen ut för att ta BlincVision till marknaden?

Magnus Andersson (VD) Terranet: Vi befinner oss i en mycket spännande fas just nu. Efter flera års forskning och utveckling har vi nu en färdig ”prototyp i labbmiljö”. Under innevarande kvartal kommer vi att integrera denna prototyp i ett fordon för att testa dess funktionalitet i verkliga förhållanden.

Man skulle kunna kalla det för en ”konceptverifieringsfas” där vi arbetar för fullt med att färdigställa en ”helt färdig prototyp”, och förutsatt att de koncept vi har ej behöver omarbetas och att de möter kundernas krav på ”bevis” kring att konceptet fungerar, så kan vi ha en ”första prototyp som kan bromsa en verklig bil i Q3”!

Det man dock skall ha klart för sig är att om vi springer på problem eller om våra ”kunder” har högre krav kring exempelvis range, beslutsprecision, placering av sensorer, kommunikation eller generell prestanda, så medför detta anpassningar.

Något som kan lösas genom att helt enkelt utföra kundens krav på anpassningar och tillsammans med kunden utveckla en ”proof of concept prototyp”. Det kan därför också bli frågan om flera olika ”prototypnivåer”, där den första som sagt var, planeras vara installerad och klar i en bil vi utföra bromstester på under Q3!

 

Berätta om de genomförda labbtesterna i Q1!

Magnus Andersson (VD) Terranet: Terranet skiljer sig från befintliga lösningar på marknaden genom en unik kombination av laserscanner, eventkamera och AI-tränad mjukvara. Labbtesterna under första kvartalet var avsedda att integrera samtliga komponenter för att verifiera hela prototypen och systemets funktionalitet. Vårt labb är 30 meter långt. Här har vi testat och bekräftat systemets snabbhet och hur fort systemet kan identifiera en människa.

 

Ni har tidigare skrivit om tester på AstaZero. Vad innebar dessa tester och på vilket sätt är de positiva för BlincVision?

Magnus Andersson (VD) Terranet: AstaZero är en ansedd testmiljö som är helt oberoende och dedikerad till att utvärdera framtidens trafiksäkerhet, särskilt för automatiserad körning och uppkopplade fordon. Banan ägs av statliga RISE, Research Institutes of Sweden.

Testerna fokuserade på konkurrentanalys i olika scenarier, exempelvis skymd sikt av fotgängare och cyklister. Dessa tester gav bekräftelse på nuvarande förarstödssystems prestanda och begränsningar i mer verklighetslika förhållanden. Resultatet visar att det finns stora möjligheter att öka trafiksäkerheten genom snabbare och mer precisa förarstödssystem.

Terranets målsättning är att aktivt bidra till framtidens trafiksäkerhet och att minska antalet olyckor för att rädda fler liv. Euro NCAP är ett samarbete för trafiksäkerhet mellan flera europeiska länder, inklusive Sverige. Deras femstjärniga säkerhetsklassificeringssystem hjälper konsumenter att välja det säkraste fordonet. Genom att identifiera nuvarande tekniska begränsningar, strävar vi efter att påverka Euro NCAPs framtida revisioner och därigenom främja utvecklingen av säkrare fordonsstandarder.

 

Hur ser konkurrensen ut på marknaden för ADAS-systen?

Magnus Andersson (VD) Terranet: Även om det redan finns ADAS-system på marknaden, fortsätter en oroande mängd dödsolyckor att inträffa i trafiken. Tyvärr täcker dagens system inte alla potentiella scenarier. Trafiksäkerhetsorganisationer efterfrågar snabbare system som kan rädda fler liv, och vårt system, BlincVision, erbjuder precis detta – ett snabbare system!

Genom att kombinera data från olika sensorer kan sensorfusionsmodellen skapa en mer detaljerad och tillförlitlig bild av omgivningen. BlincVision är anpassat för stadstrafik och kan med fördel adderas till bilens säkerhetssystem.

 

Berätta om de kommande prototyptesterna under Q2 av BlincVision i bil. Hur kommer de gå till och vad kommer man mäta?

Magnus Andersson (VD) Terranet: Under det andra kvartalet kommer vi att genomföra tester av BlincVision i bil för att utvärdera systemets prestanda och tillförlitlighet i en dynamisk trafikmiljö. Dessa tester kommer att utföras för att simulera verkliga körförhållanden och inkluderar faktorer som väderförhållanden och andra yttre påverkansfaktorer som normalt saknas i en labbmiljö. Vårt mål är att slutföra utvärderingen av systemets prestanda i bil innan slutet av det andra kvartalet och därefter presentera en analys av resultaten.

 

Terranet har aviserat löpande dialoger med tillverkare och leverantörer. Vad förväntar de sig från prototyptesterna i Q1 och Q2 2024?

Magnus Andersson (VD) Terranet: I vår dialog med dem visar de stort intresse för vårt system, men de vill se en färdig prototyp monterad på ett rullande fordon. När prototypen är redo, kommer vi att bestämma bästa tidpunkt för att presentera den för biltillverkarna. Kraven varierar; en del föredrar en nästan färdig produkt medan andra vill komma in i ett tidigare skede av utvecklingen.

 

Under denna månad genomför ni TO7, vilka är förutsättningarna?

Magnus Andersson (VD) Terranet: Under TO7-perioden i maj, där mätperioden är 2 till 16 maj, genomför vi en nyemission för att samla in kapital. Teckningskursen bestäms genom att det volymvägda genomsnittspriset på aktien under denna period multipliceras med 70 %. Bolaget har för närvarande 898 miljoner aktier och det finns 182 miljoner teckningsoptionsrätter T07 tillgängliga. Ägare till T07 har möjlighet att teckna sig för nya aktier 20 maj till 3 juni och detaljerad information ges till marknaden för att underlätta processen.

 

Vad ska pengarna användas till?

Magnus Andersson (VD) Terranet: Pengarna kommer att användas för att färdigställa vår BlincVision produkt så att vi kan lansera den på marknaden. När prototypen är klar kommer vi att presentera den för ledande biltillverkare och underleverantörer. Efter att avtal är undertecknade fortsätter vi att integrera vår lösning i fordon.

 

Terranet har varit i fördjupade samtal med tillverkare och leverantörer, när i tiden kan mer konkreta samtal föras – vad tror du krävs?

Magnus Andersson (VD) Terranet: Konkreta samtal sker redan. De aktörer vi talar med vill se vår prototyp fungera på fordon i utomhusmiljö och vi för dialoger om att inom kort genomföra dessa presentationer.

 

Vilka är Terranets viktigaste aktiviteter och huvudfokus det närmsta året?

Magnus Andersson (VD) Terranet: Vår viktigaste aktivitet är självklart att ta fram en prototyp i bil och bevisa att den håller de vi lovat, och sedan ta våra förhandlingar i mål och slutsignera ett eller flera samarbetsavtal.

 

Vad talar för att Terranet skall lyckas?

Magnus Andersson (VD) Terranet: Terranet har nu alla bitarna på plats för att lyckas. Vi har en unik och patenterad produkt som riktar sig mot fordonsmarknaden som är en gigantisk stor marknad som dessutom växer för varje år. Att vi redan nu befinner oss i fördjupade samtal med ledande globala aktörer bekräftar att vår produkt har attraktionskraft och att vi gör rätt saker. Allt detta talar för ett högintensivt, spännande och framgångsrikt 2024!

 

Dagens Börs tackar Magnus Andersson VD på Terranet för en mycket intressant intervju och vi önskar både honom och Terranet all lycka till i framtiden!

 


Diagram: Terranet dagsdiagram (diagram: Infront)