Läser in...

ITAB Q4: Ökad rörelseförlust (aktien -9 %)

Skrivet av Daniel Björklund 
9 februari, 2021 13:24

 

Butiksinredningsbolaget ITAB Shop Concept redovisar en nästintill oförändrad omsättning under Q4, jämfört mot samma period föregående år. Samtidigt ökade rörelseförlusten.

 

  • Rörelseresultatet blev -46,0 mkr (fg -39,0).
  • Omsättningen landade på 1.507 mkr (fg 1.517).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2020 (fg 0).

 

”Trenden med ökad försäljning till vår största kundgrupp dagligvaruhandel fortsatte även under fjärde kvartalet, ökningen blev över 25 procent jämfört med det tredje kvartalet. I kvartalet säkrades flera viktiga affärer exempelvis självutcheckningssystem och butiksinredning till en av världens ledande dagligvaruhandlare, utökad försäljning av grindar till Nordamerika, betydande order av konventionella kassadiskar till en ledande nordisk aktör med många butiker i Polen”, skriver VD Andréas Elgaard i rapporten.

 

”…Våra omkostnader kommer att minska de kommande åren till följd av förändrat arbetssätt, ökad effektivitet och genom förenklad och mindre kapitalintensiv struktur. Under 2021 kommer vi fortsätta arbetet att etablera gemensamma arbetssätt och investera i ett gemensamt informationslandskap för att ge organisationen översikt och bättre kontroll över den operativa verksamheten och bättre verktyg för planering av försäljning, inköp och produktion”, skriver VD Andréas Elgaard.

 

ITAB faller -9,04 % till 25,15 kr.

ITAB Shop Concept (diagram: Infront)