Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 16 maj, 2022 18:39

Intervjun:

Wylds VD om DEWA-partnerskapet

Alastair Williamson, VD Wyld Networks

 

I slutet av förra veckan aviserade årets aktie Wyld Networks att de ingått partnerskap med Dubais kraft- och vattenmyndighet DEWA som skjutit upp sin första satellit, DEWA – SAT 1, där Wyld varit med och utvecklat sattellit-IoT-terminaler för att stödja det nya satellitnätverket.

Dagens Börs har varit i kontakt med Wylds VD, Alastair Williamson, om vad detta innebär för Wyld och vad deras roll är.

 

 

Berätta om programmet och vad är Wylds roll är!

Alastair Williamson (VD): DEWA’s rymdpogram (Space-D) kommer att använda satelliter och markinfrastruktur för att övervaka el- och vattenledningar genom att exempelvis använda värmekameror för att detektera värmemarkörer i högvoltsledningar, transformatorstationer, byggnader och solkraftverk.

Wyld kommer att tillhandahålla markbaserade lösningar och ansvarar för att leverera IoT-terminalerna till nätverket.

 

 

Varför är detta viktigt för Wyld?

Alastair Williamson (VD): Detta avtal är en viktig milstolple för Wyld av främst 2 anledningar.

 

  1. Wyld har nu 2 stycken satellitpartners. Vi kommer att fortsätta arbeta med Eutelsat och har nu adderat ytterligare en partner, DEWA. Detta reducerar risken för vår affärsmodell och ger möjligheten till ökade intäkter.
  2. DEWA avser att använda deras satellitkonstellation för insamling av IoT-data från deras egna verksamheter och de kommer dessutom erbjuda lösningen till alla vatten- och elbolag globalt att använda Wylds produkter. Den globala möjligheten är extremt stor och med stöd av Dubais regering har vi skapat en ett kraftfullt och resursrikt partnerskap.

 

 

Hur stor är marknaden?

Alastair Williamson (VD): Den globala marknaden för bolag inom den allmännyttiga sektorn (elektricitet och vatten) kommer växa till $55,8 miljarder år 2025. Huvudfokuset kommer vara att använda insamlad IoT-data för att öka effektivitet och produktivitet. När jag talar om effektivitet handlar det om att reducera spill av vatten och energi – två mycket värdefulla resurser.

Det finns grundläggande krav på att allmännyttiga företag, drivna av regeringens policy och lagstiftning, ska uppnå dessa mål som en del av regeringens ESG-profil. Det är således inte endast önskvärt att nå dessa mål, utan det finns juridiska påtryckningar backade av offentlig finansiering från regeringar.

 

 

När i tiden väntar ni er fortsatta beställningar från detta partnerskap?

Alastair Williamson (VD): Vi har redan mottagit en order för test av IoT-terminaler och förväntar oss att få de första inköpsordrarna för de kommersiella IoT-terminalerna under nästa månad. Dessa beställningar är avsedda för DEWA:s egna verksamhet och framöver förväntar vi oss beställningar från globala allmännyttiga företag runt om i världen.

Sammanfattningsvis kommer tjänsten erbjudas till både DEWA:s egna företag samt för bolag inom allmännyttiga tjänster globalt.

 

 

Hur ser er generella status ut i Mellanöstern och vilka sektorer i området är i behov av er produkt?

Alastair Williamson (VD): Vi har etablerat ett säljteam med fokus på Mellanöstern som är en stor marknad för satellitbaserad IoT, i synnerhet för företag inom den allmännyttiga sektorn (el och vatten). Vidare är det naturligtvis ett behov för olje- och gassektorn där vi arbetar med energibolag runtom i hela Mellanöstern.

 

 

Dagens Börs tackar Alastair Williamson, VD på Wyld Networks, för en intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden.