Läser in...

INTERVJUN: Ulrika Björk – Polygiene

Skrivet av Baback Korpy och Per Stolt 
2 oktober, 2020 14:26

Ulrika Björk, VD Polygiene

En sak kan vi vara eniga om i år, vi har fått ett wake-up call i vikten av att hålla bakterier & virus långt borta från ytor vi ofta rör vid. Polygiene är ett bolag som reducerar just detta och tar även hand om odören från de svettiga träningskläderna.

Dagens Börs har fått förmånen att tala med bolagets VD, Ulrika Björk, om hur läget ser ut och marknadspotentialen.

 

Berätta om hur ni kom till och varför!

Ulrika Björk (VD): Vi är en spinoff från Perstorp-gruppen där vi knoppades av 2006. Man hade tagit fram en produkt som visade sig vara effektiv mot virus och bakterier. Detta var i kölvattnet av den förra SARS-epidemin runt 2004 då efterfrågan på anti-mikrobiella behandlingar ökade. Man såg tidigt att det fanns en marknad för den här typen av produkter och Polygiene bildades. Namnet är en sammansättning av orden polymer och hygiene.

Vi började med hårda material som var utsatta för mycket bakterier, till exempel dörrhandtag, toalettsitsar och bänkskivor inom sjukvården och andra ytor där det fanns behov av en anti-bakteriell funktion.

Runt 2008 kom förfrågningar från textilindustrin där företag inom sport- och outdoor undrade om det var möjligt att behandla textilier också. Eftersom odör orsakas av bakterier borde det fungera att appliceras även på tyg för att ta bort dålig lukt. Det visade sig vara väldigt effektivt att förhindra bakterietillväxt i textilier också och därmed även motverka odör i kläder.

Sedan dess har textilier varit vår huvudsakliga verksamhet och 2012 anslöt sig Adidas och Patagonia, vilket öppnade dörren för hela sport och outdoor-segmentet. Detta är fortfarande vårt största segment även om vi växer snabbt i andra områden som fashion och hemtextilier.

Vi har en lång, gedigen erfarenhet inom antimikrobiella behandlingar vilket ger oss en gedigen trovärdighet idag.

 

Hur ser produktportföljen ut i dagsläget? Vilket område är störst? 

Ulrika Björk (VD): Vi har sedan 2010 arbetat med antibakteriella behandlingar så det är vårt största område. Men under det senaste halvåret har vår antivirala produkt haft ett starkt fäste i marknaden på grund av den rådande pandemin. I början av april lanserade vi ViralOff, som reducerar virus i textilier med över 99% på under två timmar enligt ISO-standardtest. Efterfrågan har varit väldigt hög den senaste tiden och det ser ut som ViralOff kommer utgöra en stor del av vår produktportfölj framöver.

Vi har både antibakteriella behandlingar, antivirala behandlingar samt en behandling som tar hand om odörer som redan uppstått. Den kapslar in och bryter ner den dåliga lukten så att man inte känner odören och den är ett utmärkt komplement till de andra två teknologierna. Man kan även kombinera den med någon av de andra två (antibakteriella & antivirala) för att få en heltäckande produkt.

 

Under Q2 steg omsättningen ca +37 %. Vad var drivande faktorer för detta?

Ulrika Björk (VD): Det är främst ViralOff som ligger bakom tillväxten och vi har tecknat många nya avtal under denna period. Tyvärr har den antibakteriella delen tagit stryk under pandemin då flera sportvarumärken tvingats stänga ner butiker och på så vis drabbats av finansiella problem och stora överlager som följd. Detta har fått som konsekvens att en del av våra befintliga kunder tvingats avboka kollektioner som annars skulle producerats under Q2.

 

Berätta mer om ViralOff. Hur fungerar teknologin och inom vilka områden används den?

Ulrika Björk (VD): Det är en silverbaserad teknologi (precis som den antibakteriella) men har en annan dosering då virus har en annan struktur än bakterier. Vi började behandla ansiktsmasker och PPE (skyddskläder för sjukvården) men ViralOff spred sig mycket snabbt till vardagskläder och andra produktområden. Vi ser nu att den breddats till nya områden som man kanske inte förväntat sig, exempelvis textilgolv med ViralOff, spray som efterbehandlar kläder samt väskor och andra accessoarer. Våra behandlingar går i princip att appliceras på alla ytor och material.

 

Hur många varumärken använder sig av ViralOff? Vilka är de och var är de verksamma?

Ulrika Björk (VD): Vi har ungefär 140 premium brand-partners totalt sett. Under de första 5 månaderna sedan lanseringen av ViralOff har vi tecknat över 50 nya avtal. Några av de senaste är Diesel som kommer göra jeans med ViralOff, Fossil som gör klockor, väskor och personliga accessoarer samt Marzotto som erbjuder premiumtyger till fashion-industrin för att nämna några.

Vi arbetar globalt och är närvarande på många marknader. I USA, Kina, Japan och Korea har vi starkt fäste, även Europa med starka regioner som Tyskland, England och Italien. I Södra Asien (Indien, Pakistan, Bangladesh) har vi också en bra närvaro då det är textilstarka områden.

 

ViralOff stod för 28 % av omsättningen i Q2. I vilken utsträckning tror ni dessa nivåer kan bibehållas, alternativt stiga under kommande kvartal?

Ulrika Björk (VD): Jag är övertygad om att ViralOff är här för att stanna. Många trodde kanske att det här var något övergående och att efterfrågan skull försvinna efter pandemin. Men vi ser att mycket pekar på att antimikrobiella textilbehandlingar kommer att växa framgent.

Vi ser att det finns en efterfrågan på att behandla ytor i ett förebyggande syfte. Det kommer bryta ut nya pandemier framöver och om textilier är behandlade med en antiviral teknologi kan det bidra till att minska antalet virus som finns på en yta. Vi gör inga hälso- eller medicinska anspråk utan vår behandling skyddar endast produkten ifråga mot virus så att konsumenten inte behöver tvätta så ofta av rädsla för att ha virus på kläderna. I en nyligen genomförd undersökning (ca 600 respondenter) visade att drygt 35 % tvättar sin kläder betydligt oftare än innan pandemiutbrottet.

 

Berätta mer om er framgång i Japan, efter avtal för ViralOff, med både YKK och Takisada-Nagoya – hur kommer det sig att ni lyckats i just Japan?

Ulrika Björk (VD): Polygiene har varit närvarande på den japanska marknaden i många år och vi samarbetar med en mycket erfaren och duktig agent där. Dessutom värderas ”freshness” högt i Japan så vår teknologi tilltalar dem och vi har bra varumärkeskännedom. De gillar även att Polygiene är ett svenskt bolag som i deras tycke, borgar för kvalitet och innovation.

 

Hur ser ni på möjligheter till fortsatt expansion i Asien?

Ulrika Björk (VD): De senaste åren har vi satsat på Kina där vi etablerat dotterbolag i både Hong Kong och Shanghai samt anställt egen personal. Vi ser en enorm potential i Kina, marknaden är gigantisk, både internationella och lokala varumärken finns närvarande och mycket tillverkning sker fortfarande här.

 

Finns det andra geografiska områden ni avser att expandera mot? 

Ulrika Björk (VD): Vi har investerat i Brasilien under några år där vi försökt etablera oss och bygga en kundbas. Det går sakta men säkert framåt, med det är en tuffare marknad att slå sig in på men vi har inte gett upp hoppet ännu. Det rör sig åt rätt håll, kan jag säga.

Vi vill också bygga upp en marknad i södra Asien (Indien, Bangladesh, Pakistan), som vi också ser som en expanderande marknad kommande år. Polygiene har en person på plats i New Delhi som tar hand om den här regionen både ur ett tekniskt som ett kommersiellt perspektiv. Jag är övertygad om att detta är en region som man ska hålla ögonen på. Det händer mycket i det här området.

Kort och gott; Sydamerika (Brasilien), Kina och södra Asien.

 

Hur ser er finansiella situation ut – ser ni något kapitalbehov inom den närmaste framtiden?

Ulrika Björk (VD): De sista tre kvartalen har vi visat att alla nyckeltal går i rätt riktning där kassaflödet stadigt förbättras. En kapitalinjektion skulle absolut kunna stötta projekt för att skynda på tillväxten i ännu snabbare takt – men för att klara vår drift behöver vi inte något kapitaltillskott, utan där går vi sakta men säkert mot ett positivt kassaflöde.

 

Hur ser marknadsutsikterna ut för antimikrobakteriella teknologier i dagsläget och kommande åren?

Ulrika Björk (VD): En rapport* som gjordes under april månad, prognosticerar en fördubbling av marknaden, från 10 miljarder USD till 20 miljarder USD över en 5-årsperiod. Den tidigare undersökning som gjordes förra året visade en mer blygsam prognos så Covid-19 har definitivt ändrat medvetandet hos människor.

 

Hur ser ni på 2021?

Ulrika Björk (VD): 2021 kommer bli ett mycket spännande år, framförallt för att se hur de avtal vi tecknar idag kommer materialiseras under nästa år. Det kan ta ganska lång tid från att vi skriver avtal till att det syns i våra böcker, det måste man ha respekt för. Vi är beroende av våra partners produktionsplanering då vi inte styr den processen alls. Så en tumregel är att det tar mellan 6-12 månader innan vi ser effekt, och en huvudregel är att ju större partners, ju längre är deras framförhållning.

 

Dagens Börs tackar Ulrika Björk, VD på Polygiene, för en mycket intressant intervju, och vi önskar Polygiene lycka till i framtiden.

*Global Market Insights, april 2020

Polygiene diagram (källa: Infront)