Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 12 oktober, 2021 21:35

Intervjun:

Tommy Carlstedt (VD) – Mavshack

Tommy Carlstedt, VD Mavshack

 

Detta är en intervju i betalt reklamsamarbete med Mavshack

 

Den starka tillväxten inom LIVE-shopping accelererar och under det senaste året har flera funktionaliteter adderats för att förbättra shoppningupplevelsen. Detta förändrar Mavshack – att förflytta den traditionella butikshoppingen in i multimedia!

I dagens intervju har vi fått en pratstund med Tommy Carlstedt, VD på Mavshack, om vad som låg bakom den starka omsättningsökningen i Q2 och om höstens tillväxtplaner!

 

 

Börja med att berätta för läsarna om vad Mavshack sysslar med!

Tommy Carlstedt (VD): Mavshack är, sedan 2007, verksamma inom streaming i olika former, dvs. digital distribution. Vi har genom egenutvecklad plattform distribuerat innehåll till över 180 länder de senaste 14 åren. Mavshack är därmed en av de mest erfarna streaming-leverantörerna, kanske den mest erfarna, i Sverige.

Till Mavshacks streaming har vi senaste året adderat köpfunktionalitet och på så sätt skapat nya liveshoppingtjänster. Vi har produktionskapacitet via mobil samt studio och kunden väljer om kunden vill ha live eller on-demand lösning på sin sändning.

I och med att Mavshack har en green-screenstudio erbjuds även annan produktion än liveshopping, såsom digitala kickoffer, lanseringar och andra kundunika program.

 

 

Intäkterna steg till 20,3 MSEK från 7,3 vad berodde det på – på vad tjänar man mest pengar på?

Tommy Carlstedt (VD): Mavshack har två affärsområden, Streaming och IT. Vi har under 2020 vuxit genom förvärv vilket gör att siffrorna inte är direkt jämförbara.

Mavshack IT har under perioden drabbats hårt av den halvledarbrist som råder på världsmarknaden.

Mavshack Streaming lanserar sin nya liveshoppingapp under hösten. För tillfället är IT större omsättningsmässigt medan vi tror att streaming kommer att gå om under första kvartalet 2022.

 

 

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade från -2,3 MSEK to -6,9 MSEK, vad berodde detta på?

Tommy Carlstedt (VD): Mavshack har vuxit kraftigt de senaste åren och det nya affärsområdet Liveshopping innebar en hel del konsultkostnader under uppstartsfasen.

För Mavshack IT ledde halvledarbristen till att produkter som sålts, inte kunde levereras eller installeras och därmed heller inte kunnat fakturerats.

 

 

Vad har ni genomfört för åtgärder för att vända denna kostnadsökning och när kommer vi få se detta slå igenom i resultaträkningen?

Tommy Carlstedt (VD): När det gäller kostnaderna har vi jobbat bort en del dyra konsultavtal, vi har sedan kostnader för att driva verksamheter på flera håll i landet.

De kostnader vi nu adderar till vår verksamhet är kostnader för personal som kommer vara ansvariga för att driva intäkter till Mavshack.

 

 

Mavshack pratar om att återvända till tillväx i höst – berätta mer om vilka planer ni har för att nå detta!

Tommy Carlstedt (VD): Det vi satsar mest resurser och kraft på är företagets liveshoppingaffär. Innan sommaren lanserade vi vår mobila liveshoppingtjänst som innebär att du på mindre än 10 minuter kan sätt upp ett event, lägga till produkter och gå live. Det är vi unika med i branschen. Mavshack har därmed ett komplett erbjudande inom liveshopping.

Parallellt med detta arbete pågår det ett arbete med att utveckla Mavshacks hårdvarubaserade affär. Mavshack IT, som vi kallar den. Där har vi kunder med behov och engagerade medarbetare, men saknar fortfarande leveranser av hårdvara i den utsträckning vi behöver. Här håller vi tummarna för att leveranserna kommer i gång till det normala inom kort igen. Då kommer Mavshack kunna leverera såväl hårdvara som konsulttid och därmed även öka omsättningen och förbättra resultatet.

Organisatoriskt har vi genomfört en mindre omorganisation under vår/sommaren där vi avslutat samarbeten jag inte sett önskvärd effekt från. Istället initierade vi en större rekryteringskampanj i somras där vi satsade på att få in kollegor som kunde bearbeta kunderna med Mavshacks Liveshoppingerbjudande.

Vi har nu anställt tre säljare och en försäljningschef i Mavshack. Genom omorganisationen blir Mavshack Zellma ännu tydligare en produktionsanläggning där vi kombinerar green-screenstudio, teknisk utrustning i broadcastkvalitet och kunnig och erfaren studiopersonal. Där kan vi genomföra (i princip) allt som har med mediaproduktion att göra.

 

 

Hur ser du på Q3 och Q4?

Tommy Carlstedt (VD): Jag ser framför mig att vi äntligen kommer igång med strukturerat försäljningsarbete som baseras på talang, erfarenhet och hårt arbete. Vi har precis skrivit ett samarbetsavtal med Bonnier News om gemensam satsning på liveshopping via en helt ny tjänst. Detta samarbete och den satsning är det största som hänt liveshoppingen i Norden de senaste åren. Då menar jag inte det största som hänt Mavshack, utan branschen som sådan.

Vi kommer börja se effekt av samarbetet under Q3 och Q4 och vi kommer kunna berätta mer i detalj om vad samarbetet går ut på längre fram. Men det jobbas redan för fullt på alla fronter.

En ny liveshoppingtjänst, unik på marknaden, lanseras under denna period. Här kommer vi kombinera influencerkraft med snabb shopping via app. Tjänsten, är en sociala medier tjänst, är globalt skalbar.

 

 

Var befinner sig Mavshack om 2 år?

Tommy Carlstedt (VD): Jag har en tydlig bild framför mig och det är resan mot att bli ett av världens främsta företag inom liveshopping med ett flertal starka produkterbjudanden som våra kunder kan använda sig av för att bli ännu mer framgångsrika. Liveshopping kommer fortsätta att utvecklas och att kunderna kommer bli mer uppmärksamma på vilka fördelar denna tjänst för med sig. Vi ser redan idag ett intresse från fler olika branscher.

 

 

 

Dagens Börs tackar Tommy Carlstedt, VD på Mavshack, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden.

Mavshack (diagram: Infront)