Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 9 december, 2021 12:05

Intervjun:

Tobias Ekros (VD) Medhelp Care

Tobias Ekros (VD) Medhelp Care

 

Detta är en intervju i ett betalat samarbete med MedHelp Care.

 

Den som driver ett företag vet vilket problem det blir när någon är sjuk. Därtill rusar inte bara kostnaderna utan man får även se produktionsbortfall. MedHelp Care erbjuder idag en plattform som effektiverar och optimerar företagens hantering av sjukskrivningar, vårdbesök och rehab. Idag får vi träffa Medhelp Cares VD Tobias Ekros som kommer att berätta om bolaget, fördelarna med att anlita MedHelp samt varför man skall investera i detta bolag!

 

Berätta om MedHelp Care – Hur ser verksamheten ut, när grundades bolaget och varför?

Tobias Ekros (VD) MedHelp Care: MedHelp Care grundades för drygt 20 år sedan. Ända fram till 2017 bedrevs verksamheten dock som en sidoaffär inom ramen för en större verksamhet och utgjordes huvudsakligen av sjukvårdsrådgivning och IT-processtöd.

År 2017 påbörjades dock MedHelp Cares transformering till ett gediget produktbolag med en skalbar molntjänst. Som ett steg på den resan så togs år 2019 initiativet att knoppa av företagsaffären och tillsätta en ny egen företagsledning.

Under 2021 så har vi blivit ett helt fristående bolag, fullt redo för en snabb tillväxtresa, med egen ledning, kompetens, operativ modell, en nyutvecklad SaaS-plattform som möjliggör för oss att skala upp på ett effektivt och mycket lönsamt sätt, och en ambitiös affärsplan som ska förverkligas bland annat med hjälp av kapitalet från nyemissionen i samband med noteringen i oktober.

 

Berätta om er produkt och vilket problem denna löser!

Tobias Ekros (VD) MedHelp Care: Kostnaden för sjukfrånvaro är årligen ca 24 Miljarder kronor i Sverige. Arbetsgivaren betalar sjuklöner under delar av frånvaron och får dessutom kostsamma produktionsbortfall med förlorade intäkter som följd.

Långtidsfrånvaro är även en utmaning med lagkrav på processefterlevnad som ställer stora krav på arbetsgivaren och chefer.

Bransch, demografi och andra faktorer gör dessutom att många företag inte vet om, eller hur bra de är, på att arbeta med sjukfrånvaron och de insatser som görs är ofta grundade på magkänsla.

För att kunna göra en situationsanpassad analys krävs förutom bred kvalitativ data även korrekt hantering av känsliga personuppgifter, vilket innebär en risk för företagen om det inte hanteras på rätt sätt i en GDPR-säker plattform för digital företagshälsa.

 

Varför är denna produkt bättre än era konkurrenters?

Tobias Ekros (VD) MedHelp Care: Det finns bara någon enstaka liknande mjukvara eller tjänst på marknaden som likt oss fokuserar på att hjälpa företag att öka sin lönsamhet genom att pro-aktivt hjälpa till att identifiera tidiga signaler på ohälsa och därmed öka frisknärvaron och sänka sjukfrånvarorelaterade kostnader.

Vår utmaning är alltså inte primärt konkurrenter utan att företag väljer att fortsätta att jobba med hantering av sin sjukfrånvaro på ett icke-datadrivet sätt mest baserat på magkänsla, vilket gör att de får ut en mycket sämre effekt av sin företagshälsovård och till exempel missar individer med ett riskbeteende där problematisk och kostsam långtidssjukfrånvaro ofta hade kunnat undvikas om rätt preventiva åtgärder hade satts in i tid.

Tyvärr så jobbar cirka 90% av den sysselsatta befolkningen på företag som saknar den typ av stöd som vi erbjuder, samtidigt så är ju dessa 90% vår potential.

 

Berätta lite om dig själv – Vem är du och varför är du rätt person att utveckla detta bolag?

Tobias Ekros (VD) MedHelp Care: Jag har lång bakgrund på ledande befattningar inom konsumentvaror och detaljhandel, och framförallt inom apoteksbranschen och dess digitalisering. Och jag har varit med om att bygga upp och även sälja två olika riskkapitalägda bolag i den kontexten. Så jag är van att jobba i gränslandet mellan hälsa och det kommersiella.

Som ledare så är jag fokuserad på att rekrytera riktigt bra individer med förmåga att bygga starka team, och att tillsammans med dem skapa en kultur som uppmuntrar och premierar engagemang och en vilja att vara med och bygga något som vi alla kan vara stolta över, och att ha kul på vägen.

 

Hur tjänar ni pengar?

Tobias Ekros (VD) Medhelp Care: Vi har idag cirka 500 kunder, och de betalar i huvudsak en månatlig återkommande abonnemangsavgift för alla de medarbetare de har som är anslutna till vår tjänst.

 

Vilka geografiska marknader finns ni på?

Tobias Ekros (VD) MedHelp Care: Vår huvudmarknad är Sverige. Vi finns även i Danmark och den verksamheten har tidigare varit helt fristående men nu under 2021 så har vi jobbat med att integrera den, migrera kunderna till vår nya plattform, och anställt en ny Country Manager och nya säljare för att öka vår närvaro och skapa tillväxt.

 

Hur ser planen ut för att växa?

Tobias Ekros (VD) MedHelp Care: Det finns otroligt stor potential för oss att växa i Sverige då 90% av den sysselsatta befolkningen alltså jobbar på företag som saknar en liknande tjänst. Och vi växer gärna tillsammans med någon av våra stora partners inom företagshälsovården Avonova och Feelgood. Sen är ju planen även att växa i Danmark genom den omstart som vi nu gör där.

Under nästa år har vi också som ambition att komma igång i Norge. Dessutom är många av våra kunder internationella företag och vi för dialog med flera av dem om att hjälpa dem på fler av deras marknader.

Nu i slutet på oktober skrev vi ju till exempel ett globalt SaaS-avtal med Inter IKEA Group. IKEA har varit kund till oss i Sverige under många år och vi ser fram emot att tillsammans med dem se vart detta kan ta oss. Vår tillväxtmodell ser ut så att vi ofta tecknar ett samarbetsavtal med något större företag, sätter igång i mindre skala, och sen successivt ansluter fler av deras medarbetare i olika enheter eller dotterbolag.

 

Varför skall man investera i MedHelp Care?

Tobias Ekros (VD) MedHelp Care: Det finns många anledningar att investera i MedHelp Care, och bara för att nämna några:

  • Vi har en nyutvecklad SaaS-plattform som möjliggör för oss att skala upp på ett effektivt och mycket lönsamt sätt!
  • Medvetenheten hos enskilda individer såväl som arbetsgivare om värdet i att måna om sin egen och sina medarbetares hälsa växer snabbt, och pandemin har ökat på detta intresse och vårt erbjudande blir ännu mer aktuellt!
  • Vi har jättebra och nöjda referenskunder, och för att nämna några av våra ca 500 befintliga kunder inom olika branscher till exempel ABB,  Epiroc, IKEA och Lycksele Kommun!
  • Det finns inte många konkurrenter inom området och 90% av den sysselsatta befolkningen jobbar på företag som saknar den typ av lösning som vi erbjuder, det innebär en enorm tillväxtpotential!
  • Problemet med ohälsa och sjukfrånvaro och relaterade kostnader är inte svenskt, utan globalt, och alla företag är intresserade både av ökad hälsa bland sina medarbetare och ökad lönsamhet!

 

Vilka är de 3 viktigaste aktiviteterna för MedHelp det närmsta året?

Tobias Ekros (VD) MedHelp Care: De viktigaste är:

  • Att öka kännedomen om oss och vårt erbjudande genom ökad satsning på marknadsföring och försäljningsaktiviteter direkt och tillsammans med våra partners Avonova och Feelgood.
  • Att vidareutveckla vår plattform med nya funktionaliteter som adderar värde för våra befintliga såväl som nya kunder.
  • Att göra plattformen redo för regulatoriska krav på fler marknader och vinna våra första kunder i Norge.,

 

Dagens Börs tackar Tobias Ekros, VD på Medhelp care för en mycket intressant intervju och vi önskar honom och Medhelp Care lycka till i framtiden!

 

Medhelp dagsdiagram (diagram källa: infront)