Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 20 september, 2021 14:58

Intervjun:

Sven Lindström (VD) – Midsummer

Sven Lindström, VD Midsummer

 

 

Allt fler bostäder och kommersiella lokaler runtom i världen utrustar taken med solpaneler för att dra nytta av solens strålar. Genom att tillverka dessa på ett särskilt vis kan man anpassa solpanelerna efter takets former samtidigt som de dessutom är mer miljövänliga och därmed ger ett lägre klimatavtryck.

I dagens intervju kommer Sven Lindström, VD på Midsummer, att berätta om hur denna teknologi och om bolagets framtidsplaner!

 

 

Berätta om Midsummers historia!

Sven Lindström (VD): Midsummer grundades år 2004 med önskan av att omvandla världens mest klimatvänliga energikälla till brukbar energi för alla. Grundarna har en gedigen industriell bakgrund inom tillverkning av maskinutrustning för tillverkning av CD-skivor och platta bildskärmar – en teknologi och produktionsmetod som i hög grad liknar den teknologi som används i vår solcellstillverkning.

Under många år tillverkade vi produktionsutrustning för s.k tunnfilmssolceller – solceller som är tunna, lätta och flexibla, och det gör vi fortfarande. Sedan ett par år tillbaka säljer och installerar vi även våra solcellstak till slutkunder i främst Sverige.

 

Berätta om era solpaneler – vilka är fördelarna mot traditionella solpaneler?

Sven Lindström (VD): De är som sagt av typen tunnfilm och därmed tunnare och lättare än konventionella solpaneler av kisel. Man behöver ingen aluminiumram eller glas som skydd för cellerna vilket även gör dem mycket mer miljövänliga och framför allt snyggare – de ser ut som ett vanligt tak. Att de är svensktillverkade brukar kunderna också gilla, inte minst för att det bidrar till miljöaspekten – Midsummers solcellstak har ett klimatavtryck som bara är en tiondel så stor som traditionella paneler. En annan fördel är att tunnfilmspaneler är böj-och formbara vilket syns tydligast i vår solpanel Midsummer WAVE, som följer formen av en tvåkupig takpanna.

Vi brukar framhäva tre fördelar gentemot traditionella paneler:

  • Svensktillverkade
  • Miljövänliga
  • Diskreta

 

 

Berätta om dig själv – hur kommer det sig att du började på Midsummer?

Sven Lindström (VD): 2004 startade jag tillsammans med några kollegor från CD-industrin och Micronic Midsummer. De var alla ingenjörer och förenades av tanken att kunna masstillverka tunnfilmssolceller på samma sätt som man tillverkade CD-RW skivor, dvs genom att sputtra (en metod att belägga tunna filmer) på små substrat (skivor) i snabb takt i små vakuumkammare. Alla hade de bott och arbetat i Asien. Jag och Eric (CFO) träffades under våra kombinerade japanska- och ingenjörsstudier i Linköping och Japan.

Eftersom efterfrågan på CD skivor vid den här tidpunkten hade nått sin topp om 30 miljarder CD- och DVD-skivor per år såg vi en möjlighet att utnyttja teknologin som hade förfinats sedan Sony lanserade CD-skivan 1984. Vi insåg att behovet av billig och förnybar energi skulle vara oändligt.

 

 

Vilka är era kunder?

Sven Lindström (VD): För maskinerna (produktionsutrustningen): Kunder världen över: Kina, Australien, Ryssland osv.

För solcellstaken: Privata och kommersiella fastighetsägare i främst Sverige, mestadels villaägare som vill ha snygga och miljövänliga solcellstak men också kommersiella aktörer som vill ha solcellstak för sina fabriker och lagerlokaler.

 

 

Kan era solpaneler användas på alla typer av tak? (+ berätta om de olika lösningarna Wave, Slim , Bold)

Sven Lindström (VD): Ja, i princip kan de användas på alla tak eftersom de är lätta och böjbara och inte behöver monteras på ramar på samma sätt som solpaneler av kisel. Många kommersiella byggnader som fabriker har tak som inte klarar vikten av kiselpaneler och då är Midsummers modell BOLD idealiskt.

Midsummer BOLD

 

 

Midsummer WAVE är världens första solpanel för takpannor, en unikt vågformad solpanel designad för tvåkupiga takpannor, där slutprodukten blir ett diskret solcellstak. Den är bara två millimeter tunn, knappt synlig och man behöver inte ändra takets design för montering.

Midsummer WAVE

Slutligen Midsummer SLIM som är en kombination av tunna solpaneler och ett falsat plåttak där slutprodukten blir ett diskret solcellstak med optimerad prestanda. Den ersätter det gamla taket vid takbyte utan att kostnaden blir högre än ett standardplåttak utan solceller. Så det är ju en no-brainer skulle jag vilja säga för alla som bygger nytt eller byter tak!

Midsummer SLIM

 

 

Hur hög verkningsgrad har era solpaneler?

Sven Lindström (VD): Midsummers egentillverkade CIGS-solceller har en verkningsgrad på 15–17 procent.

 

 

Berätta om planerna att starta tillverkning av solpaneler i Italien!

Sven Lindström (VD): Midsummer har startat ett italienskt dotterbolag i Italien och köpt en fabrikslokal i Bari i södra Italien för att starta storskalig tillverkning av solpaneler, i en region som är rankad etta i Italien i elproduktion från solcellsinstallationer. Vi planerar där en storskalig tillverkning av Midsummers byggnadsintegrerade solcellstak, med en toppkapacitet på 50MW solpaneler per år – mångdubbelt av vad vi klarar i vår befintliga fabrik i Järfälla.

Vi har nått en överenskommelse om mycket förmånliga stöd i form av bidrag och mjuka lån från den italienska investeringsmyndigheten Invitalia och vi hoppas kunna ge ett besked om samarbetet och villkoren för det inom kort när alla formaliteter är klara.

 

 

Hur ser intäktsfördelningen ut?

Sven Lindström (VD): Vi har två affärsområden: Produktionsutrustning och Solcellstak.

Historiskt har Produktionsutrustning svarat för den större delen av intäkterna men nu storsatsar vi på solcellstak samtidigt som försäljningen av maskiner tillfälligt gått i stå p.g.a svårigheter att resa under pandemin. Just nu svarar således Solcellstak för större delen av våra intäkter, och dessa intäkter ökar snabbt. Vi hoppas kunna komma igång igen med försäljning av maskiner senast under 2022.

 

 

Berätta om hur ni arbetar med produktsäkerhet!

Sven Lindström (VD): Våra solpaneler är certifierade av det ansedda institutet TÜV Rheinland i enighet med IEC 61215 och IEC 61730-standarder. Varje enskild solcell och varje enskild panel genomgår en rad kvalitetstester hos Midsummer innan de installeras ute hos kund. Bland annat utför vi ett så kallat reverse-current test och ett diodaktiveringstest. Vi testar dessutom alla våra moduler med 6000V innan de installeras i en slinga med maximalt 1000V på ett tak.

 

 

Har ni data på hur många hushåll som har solcellstak och stor andel som är intresserade av att installera?

Sven Lindström (VD): Ja. Knappt 57 000 svenska villaägare har hittills installerat solceller till sitt boende. Det finns drygt två miljoner villor i Sverige. Till det kommer industrifastigheter, lantbruk och flerbostadshus, så vår bedömning är att enbart ca 1% av alla tak har solpaneler.

Av de som ännu inte har investerat i solceller säger över hälften, 54 procent, att de kan tänka sig att göra det (Novus). Av dessa säger sex av tio att de kan tänka sig att göra det inom fem år, och var femte, 21 procent, att de kan göra det redan inom två år.

Vi har alltså hundratusentals villaägare som överväger solpaneler inom en närtid och vi siktar på att ta en betydande del av denna nya marknad med våra attraktiva solcellstak.

 

 

Vilka tre punkter kommer ni främst att fokusera på den närmaste tiden?

Sven Lindström (VD):

  • Växa i installationsleden för att kunna korta ledtiderna till kunderna – efterfrågan på våra produkter är högre än utbudet.
  • Satsa ännu mer på företagsmarknaden och större installationer.
  • Sprida information och öka medvetenheten kring snygga solcellstak på marknaden (kännedomen är fortfarande låg).

 

 

 

Dagens Börs tackar Sven Lindström, VD på Midsummer, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden!

 

Diagram: Midsummer
Källa: Infront