Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 11 november, 2021 14:44

Intervjun:

Sven Chetkovich – Mycronic

Sven Chetkovich, IR-chef Mycronic

 

 

I den högteknologiska värld vi rör oss mot krävs produktion av komponenter som når upp till kraven på stabilitet, högre effektivitet och noggrannhet. Det handlar om lösningar inom medicinteknik eller vikbara och interaktiva skärmar – något som Mycronic är en ledande aktör inom!

I dagens intervju har vi fått möjligheten att höra med Sven Chetkovich, IR-chef på Mycronic om var deras lösningar är applicerbara och hur deras teknologi hamnade på Mars!

 

 

Berätta om Mycronics historia!

Sven Chetkovich (IR-chef): Mycronics ursprung är forskning från Kungliga Tekniska Högskolan, som resulterade i två olika företag: Micronic Laser Systems samt MYDATA Automation.

Micronic Laser Systems börsnoterades år 2000 och år 2009 förvärvades MYDATA Automation, vilket blev dagens Mycronic.

 

 

Berätta om era fyra divisioner!

 SvenChetkovich (IR-chef): Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Bolaget är verksamt inom fyra divisioner.

Pattern Generators har en unik ställning som världens främsta leverantör av maskritare för tillverkning av fotomasker för bildskärmar. Pattern Generators levererar även maskritare för tillverkning av fotomasker för halvledare, samt mätmaskiner som kvalitetssäkrar fotomasker.

Kunderna är antingen företag som tillverkar och säljer fotomasker till bildskärmstillverkare eller halvledartillverkare eller bildskärmstillverkare och halvledartillverkare som vill kunna ha egen produktion av fotomasker. Kunderna finns i Asien och Nordamerika.

Assembly Solutions High Flex erbjuder utrustning för montering av kretskort till tillverkare med krav på snabb omställning av produktionen.

Kunderna är tillverkare av komplexa kretskort med högt förädlingsvärde och mindre serier, med många byten av produktionsserie. Kunderna återfinns inom industriella applikationer, rymd, försvar, fordon, energi, medicin, IT och telekom. Geografiskt återfinns kunderna i Europa, Nord- och Sydamerika och utvalda marknader i Asien och Mellanöstern.

Assembly Solutions High Volume är ledande inom intelligenta system för dispensering och skyddslackning, med fokus på högvolymmarknader.

Kunderna är tillverkare av mobiltelefoner, datorer och annan konsumentelektronik, samt tillverkare av elektronik till fordonsindustrin. Kina utgör den huvudsakliga marknaden.

Global Technologies fokuserar på avancerade tillverkningslösningar med hög differentiering inom ledande nischteknologier.

Kunderna är tillverkare av mikro- och optoelektronik som används främst inom data- och telekommunikation samt tillverkare av mönsterkort, som vill kunna göra elektriska tester av dessa.

Närbild av Mycronics MY300 Pick-and-place maskin, Assembly Solutions High Flex

 

 

Pattern Generators stod för 40 % av omsättningen 2020 – berätta mer om hur teknologin fungerar och vilka branscher den används inom.

Sven Chetkovich (IR-chef): För att kunna tillverka en bildskärm – oavsett om det handlar om en TV, dator, mobil, padda, klocka eller skärm i bilen – behövs det så kallade fotomasker. Även för tillverkning av halvledare behövs fotomasker. Mycronic tillverkar de maskiner som producerar dessa fotomasker, vilka kallas maskritare.

 

 

Vad är ni mest nöjda med under Q3 och vad hade ni kunnat göra bättre?

Sven Chetkovich (IR-chef): Vi är framför allt nöjda med den starka orderingången, som ökade med 68%. Pattern Generators levererade under kvartalet två maskritare, lika många som under motsvarande period föregående år.

Produktmixen var däremot betydligt mindre fördelaktig då föregående år innehöll leverans av en Prexision 800 Evo, vår mest avancerade maskritare, vilket slog igenom på koncernens omsättning och rörelseresultat.

 

 

Har ni någon prognos för när marknaden för fotomasker är på pre-pandemiska nivåer? Hur stor del av försäljningen står de för?

Sven Chetkovich (IR-chef): Fotomaskmarknaden förväntas vara tillbaka på nivåerna innan pandemin under 2022. Detta är positivt för efterfrågan på Prexision-serien, Mycronics avancerade maskritare för bildskärmsmarknaden. I och med att den dyraste maskinen här kan kosta upp mot 45 miljoner USD, blir andelen av försäljningen snabbt stor när Prexision-ordrar kommer in. Dock kommer de inte i ett jämnt flöde, så det gäller att titta på utvecklingen under en längre period och inte kvartalsvis.

En viktig sak att poängtera är eftermarknadsaffären, som utgör närmare 40 procent av omsättningen i Pattern Generators (och Assembly Solutions High Flex). Eftermarknadsaffären utgör en stabil bas av återkommande intäkter för Mycronic.

Mycronic Prexision series

 

 

Ungefär hur stor del av resurserna allokeras till FoU? 

Sven Chetkovich (IR-chef): Varje division beslutar om vilka utvecklingsprojekt de vill satsa på och investera i, snarare än att det görs en central allokering. För den senaste tolvmånadersperioden uppgick FoU-kostnaderna till 538 MSEK, eller 12,4% av omsättningen.

 

 

Berätta om satsningarna på automatisering – inom vilka områden kommer detta synas mest?

SvenChetkovich (IR-chef): Automatisering är en trend inom elektronikproduktion som pågått under en längre tid och där Mycronic aktivt arbetar med att effektivisera och kvalitetssäkra elektroniktillverkningen hos våra kunder inom samtliga divisioner.

 

 

 Vilka är era finansiella mål och hur planerar ni att nå dem?

Sven Chetkovich (IR-chef): Mycronic skall nå en nettoomsättning på 5 miljarder kronor senast 2023. För 2021 har vi indikerat en omsättning på 4,5 miljarder kronor. Målet på 5 miljarder kronor förväntar vi oss nå genom fortsatt organisk tillväxt samt med bidrag från tyska atg L&M, som förvärvades i juni i år.

Rörelseresultatet (EBIT) skall överstiga 15 procent av nettoomsättningen över en konjunkturcykel. Vi har sedan 2013 legat över detta mål. På rullande tolvmånadersbasis ligger rörelsemarginalen på 24,4 procent.

Nettoskulden skall understiga 3 gånger genomsnittligt EBITDA (rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt räntor och skatt). Genomsnittet beräknas över tre år. Vi har de senaste dryga tio åren haft en nettokassa.

 

 

Vad kommer ni att fokusera på den närmaste tiden?

 

Sven Chetkovich (IR-chef): För 2021 har vi sedan två år satt som mål att nå en rörelsemarginal på över 10 procent i det tidigare affärsområdet Assembly Solutions, vilket motsvarar de nuvarande divisionerna Assembly Solutions High Flex, Assembly Solutions High Volume samt Global Technologies.

 

 

Avslutningsvis, hur hamnade er teknologi på mars och vad gör den?

Sven Chetkovich (IR-chef): Vår produktionsutrustning inom Assembly Solutions High Flex tillverkade en del av elektroniken till marslandaren Opportunity. Denna skulle rulla runt på mars och utforska den röda planeten under tre månader 2004, men den var av så god kvalitet att den rullade på ända fram till mitten av 2018. Marslandaren Opportunity överskred sin ursprungliga livslängd med drygt 14 år!

Marslandaren ”Opportunity”

 

 

Dagens Börs tackar Sven Chetkovich, IR-chef på Mycronic, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden!

Mycronic (diagram: Infront)