Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 10 september, 2021 21:38

Intervjun:

Sonny Mirborn (VD) – Alcadon

Sonny Mirborn, VD Alcadon Group

 

 

Nätverksinfrastruktur är under ständig utveckling – idag har de flesta områden tillgång till fibernät och inom en snar framtid rullas 5G ut! I denna tillväxtresa har svenska Alcadon Group spelat en aktiv roll genom att vara en ledande aktör i marknadens teknikskiften!

I dagens intervju har vi fått förmånen att höra med Sonny Mirborn, VD för Alcadon Group, om vilka lösningar de erbjuder och vad 5G-utrullningen innebär!

 

 

 

Berätta om Alcadons historia!

Sonny Mirborn (VD): Alcadon Group grundades 1988 och har sedan 90-talet varit fokuserat på nätverksinfrastruktur med fiber- och kopparlösningar men även aktivt materiel. Fokus var till en början på kabelsystem för kommersiella fastigheter men har över tid utvecklats för att även inkludera t.ex fiberlösningar för 4G och bredband.

Bolaget var under en period ägt av amerikanska MRV, en koncern verksam inom aktivt nätverksmateriel, och blev sedan uppköpt av svenska, noterade, DistIT, med en liknande verksamhet som Alcadon men med produkter mer riktat mot konsument/återförsäljarledet. Alcadon särnoterades 2016 och har sedan dess varit aktivt på förvärvsfronten med fyra signifikanta förvärv.

 

 

Berätta om era affärsområden (Kommersiella Fastighetsnät, Bostadsnät, Fibernät, Tjänster).

Sonny Mirborn (VD): Kommersiella fastighetsnät är det område där vi sedan 90-talet har en stark marknadsposition. Vårt eget kabelsystem, European Cabling System (ECS), är ett komplett system för nätverksinfrastruktur i fastigheter och är idag ett av de mest säljande systemen i Sverige och Norge inom premiumsegmentet.

Inom Fibernät erbjuder vi ett komplett sortiment för bredband, antennmateriel och Fttx generellt. Vi har tagit en aktiv del i, och ofta varit en ledande aktör, i marknadens teknikskiften såsom utrullningen av 3G, 4G, bredbandsutrullningen och nu 5G.

Inom Bostadsnät erbjuder vi ett sortiment för nätverksuppkoppling och smarta hem som vi framförallt riktar till byggbolag. Vi arbetar även med satellitmateriel.

Inom Tjänster erbjuder vi utbildningar, service, certifieringskurser och uthyrning av instrument.

 

 

Vilka är era kunder?

Sonny Mirborn (VD): Vi utvecklar produkter och system själva och har i de flesta fall en outsourcad produktion. Detta kombineras med traditionell distribution där vi representerar världsledande aktörer på våra lokala marknader. Detta ger oss en kombination av ledande varumärken och egenutvecklat sortiment som är marknadsanpassat vilket uppskattas av våra kunder.

Våra kunder är primärt installatörer, operatörer, datacenter, byggbolag, energibolag mfl. Vi har idag över 3000 kunder och i de flesta fall har dessa handlat regelbundet av oss i mer än 15 år.

 

 

Vilka geografiska marknader verkar ni på och har ni planer på att etablera er på nya?

Sonny Mirborn (VD): Idag bedriver vi verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. I Alcadons strategi är förvärv en viktig beståndsdel och målet är att bli en än mer europeisk aktör över tid.

 

 

Berätta om utrullningen av 5G – vilken marknad har utvecklats längst och vilka möjligheter skapar det för er?

Sonny Mirborn (VD): 5G innebär i regel väsentligt med fiberkabel, cirka 2-16 ggr mer fiber än vid bredbandsutrullning eller 4G etablering beroende på vad man jämför med. Det innebär att det över tid är en mycket viktig marknad för bolag som Alcadon.

En 5G utrullning kommer till en början att bestå primärt av konvergering av 4G antenner/basstationer vilket inte innebär signifikanta volymer av fiber men däremot av annat materiel. Alcadon är väl positionerat för denna utveckling och har redan idag ett antal mindre projekt pågåendes tillsammans med operatörer och installatörer.

 

 

Hur tjänar ni pengar?

Sonny Mirborn (VD): Vi adderar värde för våra kunder. Ofta ses vi som ett kompetenscentrum inom nätverksinfrastruktur där vi erbjuder kompletta lösningar och premiumkvalité.

 

 

Ni har gjort en riktad nyemission till Consensus som kommer tillföra er 28,85 mkr – vad kommer kapitalet att gå till?

Sonny Mirborn (VD): Kapitalet stärker våra finansiella möjligheter att växa organiskt på befintliga marknader där vi vunnit en hel del intressanta projekt senaste månaderna motsvarande en förväntad försäljning på 900 Mkr. Det ger oss också möjlighet att arbeta med förvärv i högre utsträckning än historiskt.

 

 

Hur har ni påverkats av komponentbristen?

Sonny Mirborn (VD): Det har påverkat oss negativt, ofta då många projekt inte kan påbörjas eftersom det uppstår brister i materiel från andra leverantörer. Det påverkar oss alltså direkt genom försenade leveranser men också indirekt då våra kunder är beroende av leveranser från många leverantörer för att kunna starta upp och avsluta större projekt.

 

 

Vad kommer ni att fokusera på den närmaste tiden?

Sonny Mirborn (VD): Vår plan står fast. Vi arbetar vidare med att förbättra vår interna effektivitet och söker intressanta förvärv och idag är det mycket fokus på att bredda vårt produktsortiment och utveckla säljorganisationen ytterligare.

 

 

Dagens Börs tackar Sonny Mirborn, VD på Alcadon Group, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden!