Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 4 juni, 2021 17:10

Intervjun:

Simon Petrén (VD) – Humble Group

Simon Petrén, VD Humble Group

 

Senast vi stämde av temperaturen med Simon Petrén VD för Humble Group (tidigare Bayn) var främst expansion i Europa i fokus. Drygt 8 månader senare har Humble Group hunnit med ett flertal förvärv, stärkt ägarbasen markant men man har också lyckats ta sig in på den kinesiska marknaden!

Bara idag fick vi veta att Humble fortsätter att röna framgångar i Tyskland och USA genom listning av en ny produktserie och säkrat ännu fler återförsäljare!

I dagens intervju berättar Simon Petrén om hur expansionen går och hur tillväxtplanerna ser ut!

 

 

Berätta lite om din egen bakgrund! 

Simon Petrén (VD): Jag har en bakgrund som ingenjör och under mina studieår vid KTH var jag med och grundande Pändy Foods. Under denna tid såg vi att det växte fram nya urban brands som skulle bilda framtidens FMCG, vilket i sin tur ledde till att det fanns snabbväxande bolag, men som saknade stordriftsfördelarna. Vi såg en möjlighet i detta och planerade initialt att börsnoteras på egen hand, men i och med att vi samarbetade med Bayn och använde oss av deras råvara i vårt godis, blev vi uppköpta av Bayn.

Sedan dess har jag fokuserat på IR, förvärv, ECM-transaktioner, DCM-transaktioner och är VD och koncernchef för Humble Group (tidigare Bayn).

 

 

Berätta om vilka Humble Group är och varför man bytte namn från Bayn Group! 

Simon Petrén (VD): Historiskt sett har Bayn fokuserat på Foodtech och sockerreduktion – något som är ett fortsatt starkt ben inom koncernen. FMCG-marknaden är under en transformeringsfas & i och med snabbväxande vertikaler som te.x Foodtech och vegan-trender, kombinerat med förvärvet av The Humble Group, ansåg vi att ett namnbyte passade bra.

Resultatet blev Humble Group – vi är ödmjuka till behovet av förändring i marknaden, och vad det innebär för själva individen men även omgivningen i dess helhet!

 

 

Berätta om vilka bolag ni äger och om hur dessa skapar en helhet?

Simon Petrén (VD): I dagsläget består vi av 13 verksamhetsbolag som är fördelade bland 4 stycken verksamhetsområden, där vi täcker flera vertikaler i olika delar av värdekedjan inom FMCG.

  • Brands
  • Distribution
  • Produktion
  • Ingrediensteknologi

Vi förvärvar bolag med ett innovationstänk och positionering inom dessa framtidens FMCG-vertikaler. Eftersom vi är aktiva ägare så skapas fantastiska möjligheter att öka tillväxten genom framtagning av nya produkter, men också att säkra lönsamheten. Detta leder i sin tur till att vi har spännande synergier att erbjuda – vi brukar säga att när vi tar in ett bolag öppnar vi upp en verktygslåda med en mängd olika synergier (distribution, produktutveckling, ekonomifunktion, varor) och entreprenören får avgöra vilka medel som är viktigast för att kunna ta bolaget till nästa steg i sin företagsresa.

 

 

Berätta hur era planer ser ut för tillväxt!

Simon Petrén (VD): Vi har som mål att omsätta 8 miljarder kronor 2025 och ha en justerad EBITDA-marginal på mer än 10 %. Jag känner mig trygg med den fundamentala tillväxten som finns på marknaden och de bolagen vi förvärvar har en stark underliggande tillväxt. Vidare finns det många bolag ute på marknaden som vill bli en del av Humble.

 

 

Berätta mer om listningen för Tweek i Kina – vad är Tweek och hur stor är ordern?

Simon Petrén (VD): Tweek är ett av våra varumärken som är marknadsledande inom sockerreducerat godis. Vi har under en längre tid arbetat med att etablera oss på den kinesiska marknaden och nu har vi lanserat den första stora listingen. Tweeks produkter kommer att säljas i ett större antal taxfree-butiker i Travel Retail.

 

 

Vad betyder denna order för Tweek?

Simon Petrén (VD): Den enskilda ordern betyder inte nödvändigtvis så mycket, men det är ett stort steg för oss att ta oss in i Kina. Genom den struktur som vi har etablerat ger det oss möjligheten att skala upp Tweek, men även andra bolag inom koncernen.

 

 

Finns andra företag inom Humble Koncernen som visat på framgång – om ja berätta!

Simon Petrén (VD): Vi förvärvar bolag som är lönsamma med en stark ledning och är därför väldigt stolt över alla bolag vi har. Vårt största förvärv, The Humble Company, är verksamma inom miljötandborstar och har kommit väldigt långt i sin utveckling, men vi fortsätter att hela tiden öppna nya point-of-sales och möjligheter att få ut produkterna ytterligare.

 

 

Ni tog in drygt 502 mkr i en riktad emission – vilka investerade och vad ska ni använda pengarna till?

Simon Petrén (VD): Dels ökade våra tidigare investerare sina positioner, men det vi framförallt gör när vi tar in nytt kapital är att vi stärker vår institutionella ägarbas med långsiktiga investerare som ansluter sig till vår tillväxtresa. Vi har bland annat fått med oss DNB, Fjärde AP-fonden och Lloyds Bank, som är långsiktiga och väl erkända institutionella aktörer. 

Det nya kapitalet kommer gå till att fortsätta att växa och att förvärva bolag. I regel består transaktionen av två delar – en köpeskilling i form av nyemitterade aktier och den andra genom kontant betalning.

 

 

Vilken blir Humbles största utmaning de närmsta två åren?

Simon Petrén (VD): Eftersom vi befinner oss i en stark tillväxttakt kommer detta bli den fortsatta utmaningen – att klara av en strukturell tillväxt i och med att komplexiteten ökar desto större vi blir. Eftersom vi växer genom förvärv är vi beroende av riskkapital och hoppas således. Att finansmarknaden har en fortsatt stark tillväxt och att tillgången på kapital finns.

Samtidigt känner jag mig väldigt trygg med den plattform vi etablerat och hur pass långt vi kommit bara på 1 års tid.

 

 

Dagens Börs tackar Simon Petrén, VD på Humble Group, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden!

Humble Group (diagram: Infront)

Humble Group

Bransch:
Foodtech
Omsättning:
31,8 mkr
Anställda:
92 st