Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 6 november, 2023 17:43

Intervjun:

Q3 Dividend Sweden VD Bo Lindén


Bo Lindén (VD) Dividend Sweden

Detta är en intervju i ett betalt samarbete.

 

Dividend Sweden hjälper andra bolag med bland annat ägarspridningar, konsulttjänster och finansieringslösningar, men har också en egen portfölj med mindre småbolag. Dividend Sweden släppte nyligen sin Q3-rapport och i denna intervju kommer bolagets VD Bo Lindén att berätta mer om det gångna kvartalet samt ge oss en uppdatering om läget för ett av bolagets mest intressantaste investeringar – Evendo, som är en unik helautomatisk sökplattform för event som alldeles strax kommer expandera från 33 länder till 104!

 

 

1: Berätta om Dividends Q3-rapport – hur gick det?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Årets tredje kvartal har präglats av generellt sjunkande aktiemarknader och med ett väldigt lågt investeringsintresse för småbolag. Allra sämst intresse har vi sett i microcap-bolagssektorn, vilket har påverkat såväl vår egen aktiekurs som våra noterade portföljbolag negativt.

Vi fokuserade under kvartalet på att stötta befintliga portföljbolag i deras utveckling. Resultatmässigt så omsatte vi 2,4 MSEK och gjorde ett resultat på -1,6 MSEK under årets tredje kvartal.

 

2: Hur stort är bolagets substansvärde just nu?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Substansvärde är 0,87 SEK per aktie, vilket skiljer sig betänkligt från dagens aktiekurs (red. 0,272 kr idag). Vi räknar dessutom med att det kommer finnas möjligheter att skriva upp portföljvärden framöver. Noterade innehav värderar vi till dagens kurs vid rapporttillfället och för onoterade innehav så värderar vi dessa till senaste emissionskurs.

 

3: Vilka andra viktiga händelser har inträffat under Q3 och fram till idag?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Givet marknadsklimatet har vi valt en mycket försiktig approach till nya investeringar och emissionsgarantier. Fokus har legat på att stötta befintliga investeringar, primärt med kompetens och i mindre utsträckning kapital. Vidare har vi ägnat mycket tid åt potentiella strukturaffärer, ett område där det öppnar sig intressanta möjligheter i det rådande marknadsklimatet.

Under kvartalet ägarspred vi aktier och teckningsoptioner i Nosium till våra aktieägare genom utdelning och vi ändrade räkenskapsåret till kalenderår, vilket innebär att sista dagen i innevarande räkenskapsår blir den 31 december 2023.

Vi valde även att avvakta med ägarspridningen av KruSwiss Agro för att tajma utdelningen med deras kommande notering.

 

4: Hur ser du på det rådande marknadsklimatet och hur anpassar man strategin efter detta?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Fjärde kvartalet har fortsatt i samma marknadsklimat som präglade tredje kvartalet, vår förväntansbild är att det finns en stor chans att avslutningen på året kommer präglas av större affärsintresse generellt och specifikt i vårt marknadssegment.

Givet större affärsintresse bedömer vi att vi har goda förutsättningar att synliggöra värdena i vår investeringsportfölj och genomföra strukturaffärer.

 

5: Uppdatera läget för oss om vad status är för ett av Dividends Swedens mest potentiella investeringar – Evendo?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vi kan glädjas åt att vårt största portföljinnehav och i vår mening vårt i särklass mest potentiella innehav, Evendo, fortsätter att utvecklas mycket väl. Man har nu färdigställt Evendo 2 och är mycket nära lansering, vilket bolaget och vi räknar med kommer boosta omsättning och lönsamhet kraftigt.

Vi räknar med att Evendo under de närmaste kvartalen kommer bidra mycket positivt till Dividends portföljutveckling.

Kort om Evendo:

Evendo har utvecklat en unik och helt automatisk sökplattform för event, både för företag och privatpersoner, som samlat de bästa turistupplevelserna, aktiviteterna, mötesplatserna, restaurangerna, barerna, transporterna – och mycket mer – över hela världen, allt på ett och samma ställe.

Bolaget har haft en kraftig utveckling och har idag det största bokningsbara lagret av evenemangsrelaterade produkter och tjänster. Evendo har idag mer än en halv miljon produkter som är omedelbart tillgängliga i realtid, från mer än 50 000 enskilda leverantörer i 35 länder och har över 250 000 användare.

Evendo ligger i framkant med användningen av de senaste tekniska hjälpmedlen såsom AI, exempelvis vid anpassning till externa söktjänster och automatisering av produktbeskrivningar. Tillväxten i alla relevanta nyckeltal är mycket stark och de kommer i närtid att lansera Evendo 2, en uppdaterad plattform, som gör att volymerna kommer öka kraftigt.

 

6: Hur många procent av Evendo äger Dividend Sweden?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Dividend Sweden är 5 % av Evendo.

 

7: Har Evendo någon tillväxt idag?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Evendos tillväxt befinner sig kring +57 % hitintills i år, och med bolagets nya plattform ”Evendo 2.0” kommer man att öka det sökbara innehållet från 33 länder till 104 länder.

 

8: Vad är er förhoppning för ert innehav i Evendo?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vi räknar fortsatt med en listning eller annan strukturell transaktion under 2024.

 

 

Dagens Börs tackar Bo Lindén VD på Dividend Sweden för en mycket intressant intervju och vi önskar honom och Dividend Sweden all lycka till i framtiden!

 

Diagram ovan: Dividend Sweden dagsdiagram (diagram källa: infront)