Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 20 augusti, 2021 15:53

Intervjun:

INTERVJUN (Q2): Patric Bottne (VD) Appspotr


Patric Bottne (VD) Appspotr

 

Detta är en intervju i ett betalt reklamsamarbete med Appspotr.

 

Att bygga en app ställer enorma krav på både programmeringskunskaper och kapital. Detta håller Appspotr på att förändra. Appspotr erbjuder marknaden en plattform där användaren kan bygga sin egen app till rimliga priser, utan att behöva kunskaper om programmering!

Idag har vi fått en pratstund med Appspotrs VD Patric Bottne som kommer berätta om bolagets expansion via fler anställa och varför bolagets nyckeltal ARR ökar!

 

 

Fräscha upp minnet för våra läsare – vad sysslar Appspotr med och vilken är er huvudprodukt?

Patric Bottne (VD) Appspotr: Vi erbjuder självservice- och fullservicelösningar inom low code till företag och organisationer som behöver leverera appar till sin publik. Eller med andra ord: Vi gör apputveckling tillgängligt, prisvärt och tekniskt möjligt för vem som helst med en idé. Vår huvudprodukt är Appspotr 3 som är en så kallad low-code application platform.

 

Appspotr har släppt Q2-rapporten och fokus ligger på ert viktigaste nyckeltal ARR – vad är ARR?

Patric Bottne (VD) Appspotr: ARR är en förkortning av Annual Recurring Revenue, som är ett nyckeltal som används av SaaS- eller abonnemangsbaserade affärsverksamheter (Software As A Service). ARR definieras som värdet av de repetitiva intäkterna som finns i dina abonnemang under en 12 månaders period framåt i tiden.

 

Appspotrs ARR steg till 6,3 MSEK från 5,5 MSEK, motsvarande +14 % under Q2 jämfört med Q1 – vad berodde detta lyft på?

Patric Bottne (VD) Appspotr: Det är resultatet av nya abonnemang som startats upp av kunder.

 

Bild ovan: Appspotrs nya nyckeltal AAR (Annual Recurring Revenue), som betyder intäkter per år.

 

 

Hur skall Appspotr växa och vilka steg har man tagit i år för att lägga grunden till detta?

Patric Bottne (VD) Appspotr: Vi har varit inne i en intensiv period av mycket rekrytering av ny personal sedan i höstas och fram tills nu i sommar. Vi rekryterar löpande men att fördubbla personalstyrkan har tagit mycket tid och kraft av vår organisation.

Nu har vi fått de viktigaste nyckelfunktionerna på plats som stödjer tillväxten av vår ARR. Att göra bra affärer inom SaaS/PaaS (Platform As A Service) kräver inte bara duktiga säljare, utan även funktioner som kundvård för att hjälpa våra kunder att få ut sina appar, utbildning av användare, marknads- och kommersiella funktioner för paketering av produkt och erbjudanden.

 

Var tror du ARR ligger i december 2022, om drygt ett år?

Patric Bottne (VD) Appspotr: ARR ska växa varje kvartal mot våra internt uppställda mål. Ju större massa av kunder vi får desto stabilare blir vår tillväxttakt av ARR och för marknaden blir den lättare att förutspå. Men jag lämnar inte några prognoser till marknaden om våra tillväxtsiffror.

 

Vilka är Appspotrs viktigaste utmaningar under det närmaste året?

Patric Bottne (VD) Appspotr: Öka vår ARR och vår säljorganisation.

 

Varför skall en investerare satsa på Appspotr?

Patric Bottne (VD) Appspotr: Bolaget har en konkurrenskraftig färdiginvesterad produkt på en under de kommande tio åren mycket starkt globalt växande marknad. Bolagets viktigaste nyckeltal ARR växer varje kvartal, organisationen växer och bolaget är väl rustat med en stark kassa. Jag vet inte vad mer en ägare kan önska sig?

 

 

Dagens Börs tackar Patric Bottne VD på Appspotr för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till framöver!

 

https://www.appspotr.com/

 

 


Appspotr (diagram: Infront)