Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 15 oktober, 2021 08:00

Intervjun:

Petter Bäckgren (VD) – Bioservo

Petter Bäckgren, VD Bioservo Technologies

 

 

Tack vare tekniska framsteg kan vi idag efter att ha drabbats av nedsatt muskelstyrka förbättra livskvalitén genom assisterande hjälpmedel. Detta är möjligt genom Bioservos produkter, Ironhand ochCarbonhand, som dessutom minskar risken för förslitningsskador för industriarbetare!

I dagens intervju har vi fått förmånen att höra med Petter Bäckgren, VD för Bioservo Technologies, om hur deras huvudprodukter fungerar och vad kapitaltillskottet på 36 mkr kommer att gå till.

 

 

 

Berätta om er historia – hur kommer det sig att Bioservo grundades?

Petter Bäckgren (VD): Historien om Bioservo börjar 2006 vid Karolinska Institutet i Stockholm. Neurokirurg Hans von Holst möter många patienter som efter en stroke har försämrad handfunktion och svårigheter att klara enkla vardagsaktiviteter som att klä på sig, äta själv eller att kunna ta sig fram med hjälp av en käpp eller rullator.

Hans von Holst idé är att så tidigt som möjligt hjälpa patienterna att jobba upp styrkan i händerna genom att tillföra musklerna extra kraft, genom ett så kallat exoskelett. Han kontaktar professor Jan Wikander vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och ett långsiktigt samarbete mellan medicinsk och teknisk kompetens tar sin början.

2013 finns den första kraftförstärkande handsken på plats. Den lanseras under namnet SEM-glove, numera kallad Carbonhand. I dag används den som ett assisterande hjälpmedel och kan beviljas av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller sjukvården.

Så småningom växte idén att utveckla en starkare robothandske, som också skulle kunna användas i industrin. Ett samarbete startades med General Motors och amerikanska NASA och 2017 var första prototypen till Ironhand klar.

 

 

Vilka är era huvudprodukter och hur ser tekniken bakom ut?

Petter Bäckgren (VD): Idag arbetar vi inom två affärssegment, Life Science och Professional för industrin.

Inom Life science har vi produkten Carbonhand® som ger ökad självständighet genom att ge personer med nedsatt handfunktion ett starkare grepp vid vardagssysslor och möjliggör handrehabilitering i hemmet.

Carbonhand

 

 

Inom Professional har vi produkten Ironhand® som ger extra styrka och uthållighet i greppet, vilket ger industriarbetare möjlighet att använda mindre kraft när de utför handintensiva och monotona arbetsuppgifter. Det leder till minskad risk för förslitningsskador.

Ironhand® 3

 

 

Gemensamt för våra produkter är att de bygger på SEM-teknologin. SEM står för Soft Extra Muscle och innebär att våra exoskelett är mjuka och att de har en aktiv elektronisk styrning. Detta i kontrast mot andra exoskelett som använder fjädrar och stela konstruktioner som kan vara otympliga och vara i vägen för användaren.

I korthet aktiveras våra system av sensorer i handskarna som känner av vad användaren vill göra, via insydda konstgjorda senor som går från fingertopparna till en kraftenhet på ryggen skapas en gripande rörelse. Hjärnan i lösningen är det sinnrika styrsystem som dynamiskt anpassar handskens rörelser genom att lära sig användarens rörelsemönster.

 

 

Vem är Petter? Berätta om dig själv och din bakgrund!

Petter Bäckgren (VD): Jag har alltid fascinerats av komplexa produkter och drivs i grunden av att lösa problem som kan göra skillnad för människor. Jag är ekonom med inriktning mot marknadsföring och har en MBA utbildning inom innovation från Handelshögskolan i Stockholm.

Mitt första arbete var inom läkemedelsindustrin där jag fick möjligheten att arbeta som läkemedelsförsäljare med produkter för det kardiovaskulära området. Efter nästan 10 år på Novartis som är ett världsledande läkemedelsföretag, de sista åren som försäljningsansvarig för receptbelagda läkemedel i Sverige så började jag driva bolag inom diagnostik-, och medtechbranschen.

Jag drivs av försäljning och har de senaste året arbetat med att etablera företag i tidig kommersiell fas på en internationell marknad. Uppdraget jag har på Bioservo överensstämmer väl med min kompetensprofil och vad jag får energi av, att etablera en helt unik teknologi på en världsmarknad som har en stor potential att hjälpa miljoner patienter tillbaka till ett värdigt liv, samt att hjälpa företag minska risken för att deras anställda utvecklar förslitningsskador.

 

 

Hur ser den typiska kunden ut?

Petter Bäckgren (VD): Det gemensamma för våra industriella kunder är att de har arbetsmoment i sin verksamhet som riskerar att ge de anställda förslitningsskador. Det är arbetsmoment som är handintensiva och repetitiva eller statiska. Den typen av arbetsuppgifter förekommer i många verksamheter, exempelvis tillverkande industri, byggindustrin eller företag med högt materialflöde.

Livssituationen för våra kunder inom Life Science kan se väldigt olika ut, gemensamt är att de har en nedsatt handfunktion på grund av sjukdom, ålder eller någon traumatisk händelse.

 

 

Hur anpassningsbar är Ironhand efter kundens behov?

Petter Bäckgren (VD): Ironhand använder så kallad machine learning, dvs den lär sig av användarens rörelsemönster och anpassar beteendet efter det.

 

 

Vilka är förbättringarna med Ironhand 2.0 mot den första generationen?

Petter Bäckgren (VD): Vår senaste version har en rad förbättringar som vi vet kommer ge en betydligt bättre användarupplevelse samt att produkten lämpar sig för ännu fler arbetsplatser. Handsken har fler aktiveringssensorer, snabbare motorer, och en bekvämare handske. I samband med att vi introducerade Ironhand 2.0 har vi även släppt en ny app som innebär en rad fördelar i handhavandet men även möjligheten att mäta risken för förslitningsskador på olika arbetsplatser genom att vi inkorporerat vetenskapliga modeller för att utvärdera risk för handskador på ett sätt som aldrig tidigare har varit möjlig.

 

Ovan: Iron Hand 2.0 – Keeping workers strong, healthy and efficient

 

 

Berätta om era adresserbara marknader och varför just dessa?

Petter Bäckgren (VD): Inom Life science där vi under nästa år kommer att presentera en ny produkt med nya kliniska data som bekräftar den terapeutiska effekten finns det över 150 miljoner patienter med nedsatt greppfunktion.

Inom segmentet Professional finns det över 100 miljoner industriarbetare som utsätts för risken att utveckla förslitningsskador i händerna och vi ser en stor möjlighet att hjälpa företag med att förebygga sjukskrivningar men även att få tillbaka medarbetare från sjukskrivningar tidigare än vad som annars hade varit möjligt.

 

 

Har ni planer på att satsa på ytterligare marknader?

Petter Bäckgren (VD): I takt med att vi får ökade försäljningsvolymer på nuvarande marknader kommer vi succesivt etablera oss på fler geografiska marknader. Utöver expansionen av geografiska områden kommer vi genom de kommande generationernas produktplattformar även erbjuda kraftförstärkande handskar för privatmarknaden, en spännande satsning som vi tror kommer attrahera framför allt köpstarka seniorer med ett aktivt liv.

 

 

Hur mycket kostar en Carbonhand respektive Ironhand?

Petter Bäckgren (VD): Ett komplett Ironhand-system kostar ca 50 000 kr i inköp för en distributör, då ingår kraftenhet, handske och bärlösning. Handskarna betraktas som förbrukningsvaror och behöver bytas ut med jämna mellanrum, dessa kostar ca 4 500 kr.

Ett komplett system av Carbonhand 1.0 kostar ca 50 000 kr i inköp för en distributör, i och med att Carbonhand används i hemmiljö är slitaget på handskarna mindre. Kostnaden för en handske till Carbonhand är ca 4 500 kr.

 

 

Vad kommer emissionslikviden på 36 mkr att gå till?

Petter Bäckgren (VD): 2022 kommer att bli det mest intensiva året hittills för Bioservo med sannolikt genombrott på fler marknader. Under 2022 kommer vi även att lansera nästa generation kraftförstärkande handske för sjukvården och den produktplattformen ska även göras tillgänglig för privatmarknaden.

För att möta den förväntade ökade efterfrågan inom alla segment ser vi ett behov av att utöka Bioservos kommersiella förmåga. Den Riktade Emissionen tillåter oss att stärka våra försäljningsresurser inom relevanta affärsområden samtidigt som vi ökar utvecklingsinvesteringarna för att säkerställa Bioservos fortsatta ledande position inom kraftförstärkande handskar.

 

 

Vilka 3 punkter kommer ni främst att fokusera på den närmaste tiden?

Petter Bäckgren (VD): Inom professional fokuserar vi på Bioservo nu på att supporta våra distributörer i lanseringen av Ironhand 2.0 på våra globala marknader för att etablera proof-of-concept. Inom Life Science är fokus på att etablera ett professionellt nätverk av duktiga distributörer med infrastruktur mot ledande kliniker, samt att förbereda en regulatorisk och kommersiell strategi för USA som vi räknar kommer att bli företagets viktigaste marknad får våra sjukvårdsprodukter framöver.

 

 

Dagens Börs tackar Petter Bäckgren, VD på Bioservo Technologies, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden!

Bioservo Technologies (diagram: Infront)