Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 4 mars, 2022 19:39

Intervjun:

Niclas Sandström (VD) – Hilbert

Niclas Sandström, VD Hilbert Group

Detta är en betald intervju i ett samarbete med Hilbert Group.

 

Investmentbolaget Hilbert Group (HILB B) offentliggjorde tidigare i veckan sin Q4-rapport – ett kvartal där bolaget börsnoterades, lanserade nya fonder och såg stark tillväxt i flera av sina vertikaler.

Samtidigt råder det hög volatilitet på de globala börserna och vi har fått möjligheten att intervjua Niclas Sandström, VD på Hilbert Group, om hur de positionerar sig vid kraftiga prisfall i kryptovalutorna samt höjdpunkterna från det fjärde kvartalet.

 

 

Vad är ni mest nöjda med under kvartalet?

Niclas Sandström (VD):

  • Vi noterade Hilbert Group på Nasdaq First North den 27 oktober. Att Hilbert nu är ett börsnoterat bolag ökar transparensen, vilket tydligt tilltalar både institutionella och privata investerare, vare sig det gäller våra fonder eller aktier i Hilbert Group. Vi har sett ett kraftigt ökade antal inkommande förfrågningar för våra finansiella tjänster och produkter sedan vi noterades.
  • I slutet av december 2021 lanserade Hilbert Syrius Bit+ Fund (HSBF). Detta är en joint venture med en partner baserad i Hong Kong och är ett steg i att resa betydligt mycket mer AUM i Asien. HSBF innebär en breddning av vårt fondproduktsortiment då den har en annorlunda riskprofil än Hilbert Digital Asset Fund. HSBF har lägre risk både vad gäller volatilitet och drawdowns.
  • Vad det gäller COIN360 så ökade antalet besök till sajten till 5,1 miljoner per månad – en tillväxt på +35 % där överlag stora ökningar noterades för USA och Tyskland vilket är viktigt då dessa är köpstarka marknader, speciellt när vi rullar ut prenumerationstjänsten.
  • Investeringen i investmentbanken HAYVN samt att banken fick den eftertraktade ADGM-licensen för OTC trading och custody av crypto i slutet av december 2021. Utvecklingen har gått oerhört snabbt där och de kommer nu köra series B runda samt siktar på IPO inom 12-16 månader.

 

Hur ser er strategi ut i tider då kryptovalutor faller kraftigt?

Niclas Sandström (VD): Det beror på vilket av våra mandat man tittar på. Olika fonder har olika mandat – och det är det som främst dikterar om och hur man hedgar. För tillfället kör vi två fonder med distinkta skilda riskprofiler – den första, Hilbert Digital Asset Fund, hedgar inte och den andra, Hilbert Syrius Bit+ Fund, hedgar genom att öka exponeringen mot USD/USD-proxies i portföljen om de algorithmiska signalerna indikerar nedåttrend.

Historiskt sett, över en längre horisont (flera år), så indikerar våra analyser att det avkastningsmässigt inte lönar sig att hedga. Detta på grund av att det är omöjligt att tajmna marknaden och det kostar för mycket i regel att, avkastningsmässigt sett, gå ur en exponering för tidigt. Likaledes om man är ur marknaden kostar det för mycket i regel att gå in i marknaden för sent (när det börjar röra sig uppåt). Speciellt är detta sant för krypto som kan röra sig mycket på 24 timmar (10% eller mer).

Däremot finns det flera andra goda anledningar än bara avkastningsmässigt till varför man vill hedga:

  • Vissa investerar har mindre riskaptit och vill ha mindre volatilitet i sin portfölj, med mindre drawdowns och får sinnesro när det är så. Dessa investerare tenderar att söka sig till fonder/mandat som har en mer marknadsneutral tonvikt. Dessa fonder avkastar mindre över tid.
  • Vissa investerare har kort investeringshorisont eller är aktiva i flera tillgångsklasser och sätter tonvikt på kapitalbevaring för att kunna flytta kapitalet där de ser största möjligheten/behovet för tillfället – denna typ av investerare tenderar också att gilla fonder där hedgning är en central komponent.
  • Vissa investerare bryr sig mer om vad som händer på portföljnivå och vill maximera avkastning över tid i givna allokeringar och bryr sig därför inte om huruvida det är en berg och dalbana på vägen i enskild allokering etc.

 

 

Hilbert har 4 olika vertikaler varav förvaltningen är den största – hur känslig är hela verksamhet mot prisfluktuationer i krypto?

Niclas Sandström (VD): Verksamheten är i nuläget tämligen känslig mot prisfluktuationer. Detta är inte bara en nackdel eftersom denna känslighet också gäller på uppsidan vad gäller i synnerhet fondintäkter samt handel i egen bok.

Vad gäller våra VC investeringar och inkomsterna från den planerade SaaS-tjänsten i COIN360, är dessa mindre känsliga men ändock korrelerade.

Volatiliteten i krypto som tillgångsklass kommer att minska över tid allteftersom segmentet mognar. Vi bedömer att marknadens mognad i dagsläget har stora likheter med internetteknologin under det sena nittiotalet.

 

 

Hur har responsen varit på de senaste fonderna ni lanserat?

Niclas Sandström (VD): I slutet av december 2021 lanserade vi Hilbert Syrius Bit+ Fund (HSBF) som en joint venture med det strategiska rådgivningsföretaget Oracle Strategies Limited under den nybildade Cayman-baserade investeringsförvaltaren – Hilbert Syrius Asset Management Ltd.

Målet med HSBF är att överträffa Bitcoin på en långsiktig, risk-justerad basis och samtidigt ge skydd mot nedsidan.

Fonden har fått en bra start och gör det den ska göra, dvs. ha avseevärt mindre risk än BTC och kryptomarknaden i stort (risk är här definierat som drawdown). I skrivande stund, sen HSBF startade, är kryptomarknaden ned -22 %, BTC ned -11 % och HSBF ned -6 %.

 

 

Hur ser planen ut med lanseringar av kommande fonder?

Niclas Sandström (VD): Under 2022 kommer vi kraftigt öka distributionen av de existerande fonderna samt planerar att lansera ytterligare två kompletterande fonder – kompletterande med avseende på strategi och riskprofil. Själva startdatumen för dessa fonder kommer delvis bero på Ukrainakrisen utvecklas och marknadernas reaktion på denna.

Hilbert Crypto Opportunities Fund (HCOF) kommer att vara en diskretionärt handlad fond som fokuserar på ”stockpicking” i mid-cap och small-cap segmentet. Den kommer primärt att vara baserad på traditionell fundamentalanalys samt on-chain data. Den andra nya fonden som kommer att lanseras kommer att vara en fond av fonder med marknadsneutralt fokus. Fonden kommer främst att investera i andra fonder som sysslar med arbitrage och yield-farming.

 

 

Berätta om expansionen av COIN360!

Niclas Sandström (VD): För fjärde kvartalet 2021 rapporterade COIN360 en ökning av månatliga besök med nästan 35 % till 5,1 miljoner. Det genomsnittliga månatliga besöksförvärvet under fjärde kvartalet var 300.000 och lejonparten av intäkterna för 2021 genererades under Q4. Besökstillväxten har varit särskilt stark i USA och Tyskland som är nyckelmarknader för oss.

Tonvikten på kort sikt ligger på att utveckla/skala webbplatsen för högre trafik och mer innehåll snarare än intäkter, men det är ändå tillfredsställande att notera att COIN360 har genererat ett positivt kassaflöde från dag ett.

Under 2022 ska vi rulla ut SaaS-tjänsten och den kommer bli en viktig intäktskälla för sajten jämte reklamintäkterna. Det totala antalet anställda är nu uppe i 17 personer och vi siktar på att anställa cirka 10 till innan året är slut.

 

 

Abu Dhabi baserade investmentbanken HAYVN som ni är delägare i kommer att ta in kapital under Q1 2022 – planerar ni att öka ert innehav?

Niclas Sandström (VD): För att ge en kort bakgrund, så förvärvade Hilbert Group en andel på 2,7 % i HAYVN under 2021, en global investeringsbank specialiserad på digitala tillgångar.

I december beviljades sedan HAYVN en fullständig regulatorisk licens från Abu Dhabi Global Markets (ADGM). Detta innebär att HAYVN nu har tillstånd att fullt ut erbjuda investeringar och tillhandahålla reglerad OTC-handel samt erbjuda depåer för digitala tillgångar.

Detta har resulterat i en markant värderingsökning av HAYVN som siktar nu på att genomföra en serie B-finansieringsrunda under Q1 2022 på en värdering av företaget på nära 400 miljoner dollar – en 13-faldig ökning av värderingen jämfört med när Hilbert Group förvärvade sin andel i HAYVN.

Vi kan inte nuläget inte kommentera huruvida vi kommer att delta i B-rundan för HAYVN.

 

 

Finns det några händelser det är värt att hålla ögonen extra på i år gällande digitala tillgångar?

Niclas Sandström (VD): Regulatoriskt finns flera större händelser att hålla ögonen på under 2022 både från UK, EU och USA som kan komma att påverka marknaden. Den regulatoriska effekten på krypto som Ukrainakriget kommer att ha kan vara signifikant och är just nu en stor källa till osäkerhet – detta är relaterat till sanktioner av ryska parter och kontroll av betalkanaler, inklusive krypto.

Om och hur centralbankerna kommer att hantera den höga inflationen är en annan stor källa till osäkerhet – och vilken effekt detta kommer att ha på de traditionella marknaderna samt, indirekt, krypto. Det råder delade meningar om vilken effekt räntehöjningar kommer att ha men vi kan konstatera att vi befinner oss i en situation där belåningsgraden historiskt sett är oerhört hög för stater, bolag och individer vilket gör att hela det finansiella systemet befinner sig i en svag position.

Vi ser även just nu mycket stort inflöde av riskvilligt kapital till s.k web 3.0, dvs Metaverse och allehanda blockchain-baserade fonder som går att beteckna som en överordnad Macro-trend. Flertalet stora investmentbanker, VC-fonder och krypto-baserade fonder vräker formligen in investeringsvilligt kapital just nu till nya fonder som direkt investerar inom detta område.

Morgan Stanley, beräknar att Metaverse har en adresserbar marknad för 8 biljoner dollar under slutet av 2020-talet och sticker ut hakan att det med stor sannolikhet kommer att bli ”nästa generations internet”.

Det här innebär att vi närmar oss en bredare adaption av blockkedjeteknologi, både i termer av infrastruktur och i form av decentraliserade slutkundstjänster samt att vi kommer få se en stor ström av välfinansierade nya valutor och andra kryptobaserade tjänster.

 

 

Dagens Börs tackar Niclas Sandström, VD på Hilbert Group, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden! 


Hilbert Group dagsdiagram (källa: infront)