Läser in...

Skrivet av Redaktionen  • 23 april, 2023 18:21

Intervjun:

Mestro (VD) Kristin Berg


Kristin Berg (VD) Mestro

 

En av de allra största energiförbrukarna i Sverige är fastighetssektorn, och efterfrågan på att hantera och optimera förbrukningen har aldrig vart större i modern tid med tanke på klimatavtryck och de skenande elpriserna. I dag får vi träffa Kristin Berg som är VD på Mestro som erbjuder marknaden en lösning på detta problem!

https://mestro.com/sv/

 

Vad sysslar Mestro med och vilket problem löser ni?

Kristin Berg (VD) Mestro: Mestro hjälper fastighetsägare att ta sig an ett av vår tids största klimatproblem; att sänka sin energianvändning. Med vår molnbaserade plattform för energiuppföljning kan kunder samla in, analysera och visualisera sin energi- och hållbarhetsdata.

Genom att digitalisera insamlingen och visualisera den blir det möjligt att ta datadrivna beslut som påverkar affären. På så sätt hjälper vi dem att spara tid genom att automatisera samt kostnader och klimatpåverkan genom att sänka sin energianvändning.

 

Hur tjänar ni pengar?

Kristin Berg (VD) Mestro: Mestros produktsvit består av ett antal visuella tjänster där Mestro Portal, vår energi-uppföljningsplattform, är navet och det yttersta verktyget för kunden att skapa sig förståelse kring sin energianvändning och miljöpåverkan.

Mestro Portal är modulariserad och uppdelad i fyra paket, för att tillgodose olika behov i kundens organisation. Paketen som finns är Bas, Energianalyspaketet, Hållbarhetspaketet och Finanspaketet.

Dessutom tar vi fram visuellt intuitiva och engagerade PDF-rapporter, redo för den användaren att dela med ledning och styrelse för att presentera enbart de viktigaste nyckeltalen.

Mestro är ett SaaS-bolag, vilket innebär att vi säljer våra produkter på abonnemang, Mestro Portal och dess tilläggstjänster tecknas på abonnemang om 12 kalendermånader i taget.

Vår tillväxt kommer från avtal med nya kunder samt från befintliga kunder som adderar nya fastigheter till Mestros bestånd eller väljer att köpa fler delar av Mestros erbjudande.

 

Vad gör ni som era konkurrenter inte klarar?

Kristin Berg (VD) Mestro: På den nordiska marknaden är Mestro unika med att erbjuda hela värdekedjan för energiuppföljning; dvs. insamling, analys och visualisering. De konkurrenter som finns erbjuder enbart delar av vårt erbjudande och ofta får kund använda flera system för att skapa samma värdekedja om de väljer att inte bli kund hos Mestro.

Dessutom bygger vi nu ett ekosystem av partners, där vi tillsammans med andra aktörer breddar vårt erbjudande genom bl.a. AI-optimering av fastigheter, solenergi, rådgivning, m.m.

 

Vilka geografiska marknader finns ni på?

Kristin Berg (VD) Mestro: Idag finns Mestro på sju marknader; Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Polen.

 

Vilka är era typiska kunder, och hur ser planen ut för att växa?

Kristin Berg (VD) Mestro:  Mestro används idag primärt av fyra olika kundgrupper; fastighetsägare, fastighetsförvaltare, fondbolag och retail. Det är kundgrupper med olika behov och intressen, men som alla äger eller förvaltar stora fastighetsbestånd och ser ett behov av att sänka sin energianvändning och sin klimatpåverkan.

Vår plan är att växa ca 30-50% per år de kommande åren. Detta ser vi kommer att ske genom ett flertal tilltag. Mestros produkt utvecklas ständigt och breddas i form av att vi sluter nya partnerskap.

Att befintliga kunder både adderar nya fastigheter och väljer att köpa fler delar vårt erbjudande ligger i linje med hur vår tillväxt sett ut fram tills nu samt att detta kommer aktualiseras än mer när regulatoriska krav som EUs Taxonomi träder i kraft.

Samtidigt satsar vi också på att få in nya kunder genom marknadsföring och sälj-aktiviteter. Fokuset ligger på att få våra kunders dotterbolag som kunder, men även att hitta kunder som liknar de vi redan har. Idag har Mestro 5 av landets 10 största fastighetsägare som kunder.

 

Vilka är Mestros största utmaningar de närmaste 12 månaderna?

Kristin Berg (VD) Mestro: Som vi kommunicerat de senaste kvartalen är 2023 året då vi satsar på kassaflödes-neutralitet. Vårt kassaflöde har en viss säsongsvariation, men vår förhoppning är att vi under 2023 kan börja börja bli positiva på månads-eller kvartalsbasis.

För att genomföra detta behöver vi se till att fortsatt hålla hög takt på säljet (förra året ökade vi vår nyförsäljning med 122%) och samtidigt se till att de satsningar vi gör inte överstiger budget. De två senaste åren har vi växt vårt team avsevärt och för 2023 ser vi att vi inte ska bli så många fler, utan ser snarare fram emot att kapitalisera på den kompetens och de roller vi nu har.

 

Varför skall man investera i Mestro?

Kristin Berg (VD) Mestro: Fastigheter står idag för 40 % av Sveriges energianvändning. Samtidigt ökar de regulatoriska kraven på att fastigheters energianvändning ska sänkas och vi ser att gröna byggnader ger bättre lån hos finansinstituten. Och då har vi inte ens börjat tala om de volatila elpriserna som vi alla fick uppleva under vintern 2022-2023.

Mestros produkter är perfekt positionerade i denna tid, som ger fastighetsägare möjlighet att visuellt få en överblick över sitt bestånd som möjliggör datadrivna beslut och en framtidssäkran av fastighetsportföljen.

Mestro har sedan noteringen på Nasdaq First North Growth Market i december 2021 levererat på de löften som vi gett till marknaden. Vi har expanderat till nya länder – senast Tyskland tillsammans med Heimstaden Group.

Vi har också välkomnat nya, stora offentliga kunder såsom Malmö Stad och Lunds Kommuns Fastighets AB. Vi ser att behovet av våra produkter och tjänster bara ökar och att allt fler kundgrupper och marknader efterfrågar det vi gör. Och vi har bara börjat.

 

Dagens Börs tackar Kristin Berg (VD) Mestro för en mycket intressant intervju och vi önskar henne Mestro all lycka till i framtiden!

 


Diagram ovan: Mestro dagsdiagram (diagram källa: infront)