Läser in...

Skrivet av Daniel Björklund  • 14 september, 2020 16:00

Intervjun:

Mats Hansen – Spago Nanomedical


Mats Hansen, VD Spago Nanomedical

 

Kampen mot Cancer pågår, och det i högre takt än någonsin. Ett av bolagen som tagit upp kampen är Spago Nanomedical, som arbetar med att utveckla SpagoPix (ett cancerselektivt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi), samt Tumorad® (radionuklidbehandling av cancer).

Dagens Börs har idag fått förmånen att intervjuat bolagets VD Mats Hansen för att få en liten uppdatering om läget och även höra hur det går för SpagoPix och Tumorad.

 

Berätta om hur ert bolag kom till och vilket problem ni löser!

Mats Hansen, VD: Spago Nanomedical bildades 2007 med syftet att utveckla att nytt, effektivare kontrastmedel för MR-diagnostik av cancertumörer. Magnetresonanstomografi (MR) är en kraftfull metod och används idag för bilddiagnostik av flera olika sjukdomstillstånd, bl.a. cancer. I många fall behöver man använda kontrastmedel för att förstärka skillnaderna mellan olika delar av kroppen i bilderna. Idag finns det inget MR-kontrastmedel som är specifikt designat för tumörer, vilket gör att det relativt ofta blir svårt att se skillnad mellan cancer och annan vävnad. Dessutom finns det ett fortsatt stort behov av nya behandlingar mor aggressiv eller spridd cancer. Vi har utvecklat ett material som ansamlas selektivt i tumörer och därigenom kan användas både som kontrastmedel och för behandling, beroende på hur vi väljer att utforma det.

 

Förklara gärna vad som är unikt med just era projekt?

Mats Hansen, VD: Med SpagoPix siktar vi på att ta fram ett kontrastmedel som både är tumörselektivt och fritt från gadolinium. Båda dessa egenskaper är mycket önskvärda för att reducera antalet felaktiga diagnoser och minska risken för allvarliga biverkningar. Vi ser att behovet är stort, framförallt för bröstcancer men även inom andra cancerformer där MR-diagnostik kan spela en viktig roll. Tumorad® kan bli ett helt nytt läkemedel för att behandla aggressiv cancer med strålning inuti tumörerna. Radioaktivitet är mycket effektivt mot tumörer och är en av hörnstenarna i behandlingen av många cancerformer. Det finns idag några få produkter som kan ges systemiskt i blodet, vi tror att detta område kommer att öka i betydelse framöver och med Tumorad® finns det möjlighet att komma åt olika typer av tumörer som idag inte kan behandlas på annat sätt.

 

Vilka är era huvudsakliga kunder och hur skall ni nå fler av dessa?

Mats Hansen, VD: Spago Nanomedical´s huvudsakliga expertis ligger inom den tidiga utvecklingen. När projekten är mogna och vi har visat att de fungerar i människa kommer vi att sälja projekten till större aktörer som kan ta produkterna hela vägen till marknaden. Vi har en god bild över de bolag som har en stark profil inom våra intresseområden och arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och knyta nya kontakter med dessa. Vi tror att vi kan få bäst värde ur en licensaffär eller partnerskap när vi har data från inledande kliniska studier i människor.

 

Har ni någon ny information angående SpagoPix-studien som ni kan delge våra läsare?

Mats Hansen, VD: Den kliniska studien SPAGOPIX-01 pågår vid två sjukhus i Sverige, Akademiska i Uppsala och Sahlgrenska i Göteborg. Data från den första dosgruppen visade på god säkerhet och rekrytering av patienter till nästa grupp pågår. Liksom många andra har vår studie påverkats negativt av Covid-19 då sjukhusen under en period tvingats ställa om och många patienter valt att inte uppsöka sjukvård. Vi ser nu en viss ljusning och hoppas att rekryteringen av patienter ska öka igen under hösten.

 

Hur går det för Tumorad® projektet?

Mats Hansen, VD: Mycket bra! Vi kunde nyligen meddela att vi utsett produktkandidat, ett stort steg som innebär att den tidiga, explorativa fasen av utvecklingen är klar och att vi nu går med full kraft mot kliniska studier även i det projektet. Vi har en klar bild av vägen framåt och kommer närmast att skala upp produktionen och tillverka material för regulatoriska säkerhetsstudier inför den kliniska utvecklingen.

 

Kan ni beskriva bäraren till Tumorad®?

Mats Hansen, VD: Produktkandidaten SN201 består av en speciell variant av vårt unika material. Det är i korthet en nanopartikel som laddas med lutetitum-177, en välbeprövad radioisotop för behandling av tumörer. Partikeln kommer att kunna tillverkas i stora volymer och säljas i kit som radiofarmaci-enheter på sjukhusen enkelt kan ladda med isotop och sedan ge direkt till patienter.

 

Hur ser ni på året 2021?

Mats Hansen, VD: Vi ser mycket ljust på kommande år, då vi kommer att rapportera resultaten från den kliniska studien med SpagoPix och samtidigt avancera Tumorad® mot klinik. Jag ser det som en mycket stor bedrift av ett litet bolag om vi visar att vi på relativt kort tid kan ta projekt inom både diagnostik och terapi till kliniska studier i människa.

 

Dagens Börs tackar Mats Hansen, VD på Spago Nanomedical för en mycket intressant intervju, och vi önskar dem lycka till i framtiden. 

Spago Nanomedical (källa: Infrontfinance.com)