Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 5 juni, 2021 19:47

Intervjun:

Magnus Clarenbring (VD) BrandBee

Magnus Clarenbring (VD) BrandBee 

 

Detta är en intervju i ett betalt reklamsamarbete med BrandBee.

 

Den traditionella marknadsföringen med reklamköp via annonser i tidningar har redan fasats ut och den efterkommande generation av marknadsföring via banners lika så.

Den nya marknadsföringen sker på internet med nya modeller och begrepp, och med detta följer en ny technologi för nå fram till användarna och kampen av att hantera kunddata och att synas på internet har blivit den nya spelplanen.

BrandBee är ett företag som utvecklats rejält och intäkterna har gått från 2,1 mkr till 12,6 mkr på bara två år (från helåret 2018 till 2020). Efter Q1 2021 finner vi bolagets 12 månaders rullande resultat till 14,2 mkr.

Idag får vi träffa Magnus Clarenbring VD på BrandBee, som erbjuder sina kunder en heltäckande lösning på dagens marknadsföringsaktiviteter.

 

 

Berätta om vad BrandBee sysslar med – och vad är er affärsidé?

Magnus Clarenbring VD BrandBee: Brandbee är ett Martechbolag (marketing technology) med rötterna i perfomancedriven leadgenerering genom onlinevideo. ​Idag är vi en koncern som tillhandahåller hela spektrumet av digitala tjänster och produkter genom fyra korsfunktionella  entreprenörsdrivna affärsområden:

  • Analytics & Data Science
  • Marketing
  • Technologies
  • Creative & Labs.

Utöver dessa fyra affärsområden delar vi in Brandbees affär i två huvudsegment.

  • Produkter: Ägda plattformar & produkter som vi bygger, förvaltar & förfinar. ​
  • Tjänster:  Managementkonsulter och  specialister inom resultatdriven digital marknadsföring.

 

Berätta om dig själv och din bakgrund

Magnus Clarenbring VD BrandBee: Min drivkraft har alltid varit att göra bra affärer, så kortfattat så är sälj och intäkter min främsta motivation.  Jag har provat på i princip alla branscher men fastnade i media redan 2003 och digital marknadsföring 2010. Jag har blivit skolad i bolag såsom myTaste, DeltaProjects, och Vizeum, jag har drivit egen konsultbyrå inom marknadsföring, varit delägare i ett influencer marketing bolag och även provat på startup-världen genom att utveckla ett eget socialt nätverk.

Jag är 47 år gammal och bor i Åkersberga tillsammans med min familj där ett stort intresse finns i hästsport. Vi har två egna hästar och jag ska, när tid finns återuppta ridningen, mest för att jag uppskattar kontrasten med landet kontra storstad.

 

Vad skiljer er från konkurrenterna?

Magnus Clarenbring VD BrandBee: Effektivitet. Genom det ekosystem som vi har, och kontinuerligt bygger vidare på, kan vi vara mer effektiva än våra branschkollegor. Genom att vara mer effektiva kan vi generera bättre resultat för våra  kunder  samt oss själva. Jag vågar påstå att vi är helt unika i Brandbees  approach mot marknaden,  vi har marknadens mest sofistikerade verktyg för analys av ett företags medieinvesteringar där kunden får djupa insikter i sin egen effekt, samt även en överblick av hur konkurrenterna presterar.

Detta i kombination med möjligheten att identifiera var de skall lägga sitt fokus. För en kunds  innehållsproduktion  har vi även har vårt egna onlinevideo verktyg i VideoBurst där vi erbjuder kunder att kunna skala upp videoproduktion och därmed kunna vara mer effektiva, och inte minst möjligheten  att  arbeta datadrivet med onlinevideo.

 

Vilka typer av kunder vänder ni er till i första hand?

Magnus Clarenbring VD BrandBee: Brandbee vänder sig främst mot medelstora till större annonsörer som ser värdet i att investera i teknik och tjänster som möjliggör att de kommer att ta marknadsandelar jämfört med deras kollegor i samma bransch.

Beroende på segment så skiljer sig målgrupperna åt. Våra produkter används av människor & företag i 168  länder av olika roller, allt från VD:ar till jobbsökande studenter. ​När det kommer till våra tjänster så används dem hos allt ifrån några utav de största varumärkena i världen till nyblivna startups som vill växa. ​

 

Vilka är era mest kända kunder idag – eller har varit? 

Magnus Clarenbring VD BrandBee: Historiskt sett har vi i någon form jobbat med många av de största annonsörerna i Sverige, bland andra  Telia,  Schneider Electric, CoreNet Global, Elgiganten, MediaMarkt, Electrolux mfl.  Sedan har vi ett  större  underlag på medelstora och mindre kunder som använder sig av våra plattformar. För Brandbee är alla kunder lika viktiga och vi vill hjälpa dem att växa.

 

Hur skall ni få fler av dessa?

Magnus Clarenbring VD BrandBee: Sedan vi genomförde förvärvet av den operativa verksamheten i tidigare Cloud Repbublic så fick vi dels en effektiv process av kundanskaffning, samt befintliga kunder i deras verksamhet. Vi har även förstärkt  försäljningsavdelningen  för att kunna träffa alla kunder som har en önskan och en ambition om att ta marknadsansdelar.

 

Hur ser bolagets övergripande långsiktiga tillväxtplan ut?

Magnus Clarenbring VD BrandBee: Brandbee skall dels fortsätta växa organiskt, med tanke på att vi nu har en större kundbas att stå på där  alla  skall få vårt totalerbjudande. Vi ser redan nu positiva effekter av att vi har ett större erbjudande mot marknaden. Vi fortsätter även att fokusera på vår förvärvsstrategi av framgångsrika bolag som passar in i vårt fortsatta bolagsbygge.

 

Ni slog intäktsrekord under Q1 2021 – vilka positiva faktorer låg bakom detta?

Magnus Clarenbring VD BrandBee: Under Q1 så räknade vi inte in våra nya bolag i intäkterna, men vi hade redan förstärkt säljsidan något  och  lanserat nya VideoBurst. Vi arbetar både på lång och kort sikt, de större kunderna tar alltid något längre tid att få till avtal med. Vårt mål är att alltid ha en stabil pipe med nya prospekt på väg in.

 

Vilka blir era viktigaste utmaningar under de närmaste 12 månaderna?

Magnus Clarenbring VD BrandBee:  Koncernen består idag av 7 bolag där utmaningen, men inte minst vinsten ligger i att konsolidera Brandbees  erbjudanden mot alla kunder. Ett lysande exempel är att vi under flera år haft en trogen kund  i  VideoBurst, som nu är kund både inom affärsområdet Marketing och även Creative & Labs. Det vill säga att vi har stora möjligheter att växla upp och skala affären inom hela vårt erbjudande.

 

Hur ser ni på 2021?

Magnus Clarenbring VD BrandBee: Efter det gångna året ser vi nu bara möjligheter! Inte minst med tanke på att vi nyss gick från 6 stycken  anställda  till 26 stycken. Det innebär att vi har fått in en stor kundbas och marknadens absolut vassaste  kompetenser.  Vi ser fram emot nya samarbeten och kundrelationer som kommer att växa fram under detta år samtidigt som vi tar vara på det vi lärt oss under det senaste året, för att kunna erbjuda våra kunder en digital marknadsföring som hjälper dem att växa i rätt riktning.

 

Dagens Börs tackar Magnus Clarenbring (VD) BrandBee för en mycket spännande och intressant intervju och vi önskar Magnus och BrandBee lycka till i framtiden!


BrandBee (diagram: Infront)