Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 30 september, 2021 21:00

Intervjun:

Ludwig Pettersson (VD) SaveLend

Ludwig Pettersson, VD SaveLend Group

 

I takt med att investeringsklimatet blir mer innovativt ökar investeringsmöjligheterna med målet att leverera så hög avkastning som möjligt. Ett av tillvägagångssätten för detta är genom att investera i krediter, något som nynoterade SaveLend erbjuder.

I dagens intervju har vi fått möjligheten att höra med Ludwig Pettersson, VD och grundare av SaveLend Group, om hur deras investeringsplattformar ser ut och hur de jobbar med att maximera kundernas avkastning!

 

 

Berätta om SaveLends historia! 

Ludwig Pettersson (VD): Jag grundade SaveLend år 2014 när jag insåg att krediter var en både förbisedd och undervärderad tillgång att investera i. Efter att ha förlorat 40 % av mitt kapital under finanskrisen 2008/2009 bestämde jag mig för att börja leta efter alternativa placeringsformer. Ganska snart insåg jag att krediter som tillgångsslag både ger god avkastning och innebär betydligt lägre risk än aktiemarknaden. Där och då saknades tekniken för att tillgängliggöra kreditinvesteringar på ett enkelt sätt för allmänheten och det dröjde därför till 2014 innan vi utvecklade den första versionen av vår P2P-baserade investeringsplattform. Från lanseringen 2014 med en anställd på ett kontor i Gävle har bolaget vuxit till ett 50-tal heltidstjänster med kontor och verksamheter i Sverige, Polen och Finland.

Jag själv är född och uppvuxen i Gävle, jag har varit entreprenör sedan 11-års åldern då jag och min kompis drev ett bolag som arrangerade turneringar i Counter-Strike för ungdomar och unga vuxna. När jag var i 15-års åldern hade onlinepoker ett rejält uppsving och jag testade på det och fann att jag hade talang. Efter några år hade jag fått ihop lite kapital som jag förstås ville placera någonstans och få avkastning på. De hamnade på, vad jag tänkte var, trygga aktier – bland annat några storbanker. Sen kom finanskrisen och på den vägen är det.

 

Berätta om era plattformar – hur fungerar de?

Ludwig Pettersson (VD): Vi har två plattformar, investeringsplattformen SaveLend och faktureringsplattformen Billecta.

Investeringsplattformen gör det möjligt för investerare att få exponering mot krediter såsom företags-, fastighets- och konsumentkrediter samt fakturaköp. Med hjälp av investeringsmotorn SmartInvest investeras kundens tillgångar automatiskt i flera olika kreditavtal utifrån ett antal på förhand valda inställningar. Investerarna kan sen följa sin investering, se avkastning och lägga upp månadsspar etc.

Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringssystem som automatiserar hela fakturaflödet – från skapande av faktura till avstämning av inkommande betalningar och bokföring, inklusive eventuell kravhantering. Billectas lösning kan integreras med alla typer av moderna system och kännetecknas av att det effektiviserar fakturaflödet och minskar den tid våra kunder behöver lägga på administration.

Tillsammans skapar investerings- respektive faktureringsplattformen en hög grad av effektivitet och skalbarhet genom att båda bidrar positivt till respektive plattforms erbjudande.

 

Vilka är era kunder?

Ludwig Pettersson (VD): Eftersom vi byggt ett ekosystem av bolag med synergieffekter som möjliggör för investerare, företag och konsumenter att effektivt dra nytta av varandra så har vi också flera olika typer av kunder. Vi har investerarna på vår investeringsplattform, både privatpersoner och företag, som vill ha en diversifierad portfölj och få avkastning på sitt kapital istället för att låta pengarna ätas upp av inflationen. På andra sidan har vi de som är i behov av kapital, även där rör det sig om både företag och privatpersoner. Och sist men inte minst har vi företagen som vill ha en smidigare fakturahantering. Utöver detta har vi förstås andra intressenter som våra aktieägare, samarbetspartners och kundernas kunder.

 

Ni gjorde nyligen debut på First North (9 juni) – vad har kapitalet gått till?

Ludwig Pettersson (VD): Eftersom vi bara är inne på vår fjärde månad som noterat bolag så har vi inte hunnit nyttja så mycket av kapitalet än. Det kapital som har nyttjats har främst gått till förbättring av kapitalstrukturen, noteringskostnader samt personalkostnader, då sju personer påbörjade sin anställning här på SaveLend under det andra kvartalet.

Planen framöver är att större delen av kapitalet ska användas till att accelerera vår expansion, både i form av inträde på nya marknader och genom förvärv av andra bolag. En mindre del kommer att användas till utökade marknadsföringsinsatser och investeringar i den operativa verksamheten. Kapitalet var också nödvändigt för att säkerställa att vi har tillräckligt rörelsekapital för att genomföra våra ambitiösa expansionsplaner.

 

Sedan 2014 har avkastning på insatt kapital varit i genomsnitt +9,41 % och avkastningen på investerat kapital +13,81 %. Vad är skillnaden mellan dessa två?

Ludwig Pettersson (VD): Det insatta kapitalet är det totala kapitalet på plattformen, alltså alla pengar som satts in från samtliga investerare. Det investerade kapitalet är det kapital som är placerat i krediter och genererar avkastning. Värt att känna till är också att dessa siffror är den totala avkastningen efter att avgifter och krediförluster dragits av. Det enda som tillkommer för investeraren att betala är skatten.

Vi eftersträvar att hålla en investeringsgrad på 90 % av det insatta kapitalet på plattformen men eftersom vi har en P2P-modell i grunden är det en ständig balans att säkerställa att vi har kapital på plattformen för att täcka alla de krediter vi ansluter. Att nå en investeringsgrad på 100 % är därför svårt då det skulle innebära att vi riskerar att bli stående med krediter som inte kan få finansiering.

Historisk avkastning på investerat kapital hos SaveLend
Källa: SaveLends hemsida

 

 


Hur jobbar ni med att öka investerarnas avkastning? (+ vilket benchmark är det lämpligt att jämföra sin avkastning med?)

Ludwig Pettersson (VD): Vi arbetar ständigt med att identifiera och ansluta nya kreditförmedlare till vår investeringsplattform. I takt med att kapitalet ökar måste också kreditförmedlingen utökas så att vi kan säkerställa en bra investeringsgrad för våra investerare. Detta ställer krav på att vi hittar rätt partners som kan garantera såväl god riskspridning som bra avkastning på kapitalet. Utöver bra avtal på räntesidan så är kreditförluster det som slår direkt mot våra investerares avkastning, vi jobbar därför mycket med att göra noggranna riskbedömningar på varje kredit och partner. Hittills har kreditförlusterna varit låga och inom det förväntade för våra investerare, men vi jobbar naturligtvis alltid för att bli ännu bättre.

SaveLends målavkastning är 7-9 % efter kreditförluster och avgifter, men de senaste 12 månaderna har vi levererat en avkastning på i genomsnitt 10,80 % på investerat kapital till våra investerare. Detta kan exempelvis jämföras med företagsobligationsfonder där den genomsnittliga företagsobligationsfonden de senaste 12 månaderna, enligt Morningstars kategoriindex, stigit omkring 2,5 %. Kikar man på hedgefonder och då exempelvis det breda indexet NHX Composite så är det upp nära 13 % de senaste 12 månaderna, drivet av stark utveckling för aktie-hedgefonder vilket i sin natur innebär högre risk. Räntehedgefonder, som NHX Fixed Income, har däremot gått lite svagare, med en uppgång på knappt 6 % de senaste 12 månaderna. Utifrån detta kan man konstatera att investeringar i krediter har gett en god avkastning, inte minst i relation till risken, under den senaste 12-månadersperioden. Samtidigt vill vi vara tydliga med att det bästa man kan göra är att säkerställa en god riskspridning och fördela kapitalet över många olika tillgångsslag.

 

Hur tjänar ni pengar?

Ludwig Pettersson (VD): På investeringsplattformen tjänar vi pengar när våra investerare tjänar pengar. Där tar vi helt enkelt en del av avkastningen på det investerade kapitalet. Detta tycker vi är det optimala sättet att ta betalt för vår tjänst då det driver oss alla i samma riktning och säkerställer att vi fokuserar på att göra det bästa för kunderna. På kreditförmedlingssidan tar vi en uppläggningsavgift per kredit som registreras på plattformen och för faktureringsplattformen har vi en abonnemangsmodell (SaaS) med en transaktionskostnad per hanterad faktura.

 

 


Vilka är era finansiella mål?

Ludwig Pettersson (VD): Vad kul att du frågar, vi uppdaterade nämligen våra finansiella mål alldeles nyligen (närmare bestämt den 17 september)! Det vi nu tar sikte på är en genomsnittlig organisk tillväxt på 25 % per år och en nettoomsättning om minst 300 miljoner kronor år 2025. Vi har även ett lönsamhetsmål på en justerad EBITDA-marginal på 25 % år 2025. Det är helt klart ambitiösa mål men jag är komfortabel med dem då jag vet att vi har lagt en bra grund att bygga vidare på och att vi kommer att nå ytterligare skalfördelar med större volymer.

Utöver detta jobbar vi dagligen efter ett flertal nyckeltal så som kapitalvolym på plattformen, antal investerare på investeringsplattformen och antal transaktioner på faktureringsplattformen.

 

 

Vilka tre punkter kommer ni att fokusera på den närmaste tiden?

Ludwig Pettersson (VD): Vi har just nu stort fokus på den finska marknaden och har precis förvärvat vår finska sektorkollega Fixura Ab Oy, så en prioriterad punkt är förstås att säkerställa att vi realiserar potentialen i förvärvet och fortsätter vår expansion i Finland. För den totala verksamheten har vi också stort fokus på produktutveckling, både i termer av teknisk utveckling av funktioner på plattformarna men också sett till erbjudandet mot våra investerare. Det tredje fokusområdet är att bibehålla den ständiga balansen mellan inflöde av kapital och krediter att placera kapitalet i. Att vi säkerställer en bra investeringsgrad för våra investerare, i bra krediter med god avkastning och diversifiering, är kärnan i vårt erbjudande.

 

Dagens Börs tackar Ludwig Pettersson, VD på SaveLend Group, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden!

SaveLend Group (diagram: Infront)