Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 18 augusti, 2021 14:53

Intervjun:

L. Johansson (VD) – Greater Than

Liselott Johansson, VD Greater Than

 

Kan man bestämma priset på en bilförsäkring beroende på om föraren har en aggressiv eller en försiktig körstil?

Idag får vi träffa Liselott Johansson VD på Greater Than som kommer berätta om hur deras företag kom till, samt om hur deras AI-program inom detta område fungerar!

 

 

Berätta om er historia!

Liselott Johansson (VD): Sten Forseke grundade Greater Than tillsammans med Anders Lindelöf baserat på idén om att utveckla teknologi som både kan förstå och förutspå vilka förare som löper större risk att hamna i en trafikolycka, och hur bilförare kan påverka, dvs minska sin egen energiförbrukning.

Under sin tidigare karriär har Sten drivit strategisk utveckling för bilindustrin, bland annat av telematiksystem till fordonstillverkare över hela världen. Telematiklösningar som förarstöd grundar sig i tesen att smart bilkörning kan bedömas utifrån att mäta hårda inbromsningar, accelerationer och hastighet som överstiger hastighetsgränsen. Denna teoretiska bedömning antas korrelera mot olyckor och bränsleförbrukning.

Redan i början på 90-talet ifrågasatte Sten den tesen eftersom korrelationen mot olyckor helt enkelt saknades eller var alldeles för svag. I teorin är en hård inbromsning förknippad med riskfyllt beteende, i praktiken kan den rädda människoliv. För att ta steget längre ville Sten och Anders utveckla teknologi som i praktiken kunde korrelera förarbeteenden mot både bränsleförbrukning och olyckor, oberoende av vilken biltyp och geografi.

I den andan startades Greater Than och idag har företaget både kunskapen och teknologin på plats som korrelerar enskilda förares beteende till sannolikheten för en olycka och bränsleförbrukning. Sedan flera år tillbaka levererar Greater Than sin AI baserade prediktiva riskanalys till den globala fordons- och försäkringsmarknaden.

 

 

Berätta om er AI-teknologi och försäkringsmodellen!

Liselott Johansson (VD): Kärnan i verksamheten är vår data-analys som görs av artificiell intelligens (AI). Vår AI är baserat på ett Machine Learning system som tränats på riktiga fordonsdata och mönsterigenkänning. Fram till idag har vår AI identifierat över 7 miljarder olika sätt att köra bil. Det är utifrån dessa 7 miljarder olika mönster har vår AI tränats med olycksstatistik för att identifiera risknivån för att bli inblandad i en trafikolycka.

Dataanalysen är till stor hjälp för alla inom mobilitet som vill minska antalet trafikolyckor, sätta rättvisa priser på risk och bättre förstå den enskilda kunden. Med förare uppkopplade mot vår AI får våra kunder full insikt i realtid över hela sin portfölj av fordon, ner på individnivå, dvs vilka som kommer att orsaka olyckor och till vilka kostnader men framförallt förstå majoriteten av bilförare som inte beteendemässigt kommer att orsaka problem.

En av de större fördelarna med AI analysen är att våra kunder i förhand får en konkret överblick hur deras framtida skadekostnad kommer se ut. Något som ger dem 12 till 18 månader försprång i jämförelse med andra beräkningsmodeller för risk. Ett tidsförsprång som används för att undvika olyckor och minska kostnaderna.

 

 

Vad för typ av data är era algoritmer uppbyggda på?

Liselott Johansson (VD): Våra algoritmer är tränade på att identifiera, korrelera och bygga mönster utifrån flera olika datapunkter, exempelvis hastighet, energiförbrukning och geografisk position. Kapacitet i vår AI är nu så vass att algoritmerna i huvudsak numera bara behöver GPS-data för att göra sin fullständiga analys. Parallellt med riskanalysen tränas vår AI kontinuerligt med nya skadedata, nivå av besparat CO2 utsläpp och bränsle och/eller energiförbrukning, vilket ytterligare vässar algoritmerna och gör det möjligt att få ut än mer precis analys i det bredare spektret.

Metoden vi använder är extremt kostnadseffektiv och det gör oss oerhört konkurrenskraftiga. Och när vi tillsammans med vår kund beräknar resultatet och jämför våra kunders uppnådda besparingar blir hela kalkylen en trevlig läsning.

 

 

Berätta om utvecklingen av ert motorriskindex – vad är det och hur långt i processen har ni kommit?

Liselott Johansson (VD): Enerfy Risk Index är för underwriters på försäkringsbolag vad Bloomberg är för värdepappersmarknaden. Med riskindexet gör vi det möjligt att i realtid följa hur risknivåer förändras och utvecklas globalt, på enskilda marknader, specifika regioner och ned till risknivåer på enskilda vägar. Nu kan försäkringsbolag, likt andra fonder, i realtid se hur lönsamheten utvecklar sig.

Utvecklingen av produkten är i sin framkant både vad det avser teknologi och distribution, men har tillfälligt pausats då ett ökat behov från befintliga kunder tagit några månaders utveckling i anspråk. I takt med att vi höjer kapaciteten kommer vi under hösten inleda ett samarbete med en av världens största kartleverantörer, där vi ska genomföra en studie om deras data ihop med vår AI, ger en högkvalitativ realtidsinsikt i hur risken ser ut på våra vägar över hela världen.

 

 

2019 nämnde ni att alla bilar är uppkopplade 2021 – har detta uppnåtts och vad innebär det?

Liselott Johansson (VD): Vår bedömning är att de allra flesta bilar som lämnar fabrik 2021 är uppkopplade.

 

 

Hur tjänar ni pengar?

Liselotte Johansson (VD): Vår intäktsmodell bygger på att vi antingen tar en provision på själva försäkringspremien eller på en prenumerationsbaserad modell där vi tar på månadsbasis tar betalt per bil som är ansluten till vår analys och försäkringslösning.

 

 

Hur ser den globala försäkringsmarknaden ut – är den lika utvecklad som Nordens? 

Liselott Johansson (VD): Den globala bilförsäkringsmarknaden värderades 2020 till cirka 800 miljarder dollar med en prognostiserad ökning till 1,060 miljarder dollar för år 2027. En tillväxt som drivs av en ökad bilförsäljning över hela världen, ökat antal olyckor samt strängare nationella regler för upptagande av bilförsäkringar. Rent tekniskt och digitalt så ligger många länder före Norden.

Det bör då tilläggas att Norden en mycket lönsam marknad vilket minskar behovet av förändring och utveckling.

 

 

Vad kommer ni att fokusera på under den närmaste tiden?

Liselott Johansson (VD): Leverera och överträffa vad vi lovat vår marknad och våra kunder.

 

 

Dagens Börs tackar Liselott Johansson, VD på Greater Than, för en mycket intressant intervju och vi önskar de lycka till framöver!

Greater Than (diagram: Infront)