Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 11 januari, 2022 14:49

Intervjun:

L.Johansson (VD) Greater Than

Liselott Johansson, VD Greater Than

 

 

Mycket händer vad gäller automatisering inom försäkringsbranschen. Med uppdaterade och träffsäkra teknologier ger det möjligheten att prissätta mer rättvist och skapa en mer trafiksäker miljö. Detta är något som svenska Greater Than sysslat med sedan 2004.

I dagens intervju har vi fått förmånen att återigen tala med Liselott Johansson, VD på Greater Than. Vi följer vi upp en del av frågorna vi fick svar på i den förra intervjun (2021-08-18) och får höra vad som står på agendan framöver.

 

 

 

Friska upp minnet för våra läsare – vad gör Greater Than?

Liselott Johansson (VD): Vi är ett dataanalysföretag som predikterar bilolyckor och CO2-utsläpp. Med den teknologin säljer vi ett AI Driver DNA, som är en komponent som prissätter bilförsäkringar och som också används av bilparker för risk management.

 

 

Senast vi hördes vid hade utvecklingen av ert motorriskindex pausats – hur ser status ut i dagsläget? 

Liselott Johansson (VD): Vi har tagit upp arbetet igen med vårt motorriskindex som vi tror kommer få stort genomslag. Just nu håller vi på att avsluta den PoC vi genomförde tillsammans med TomTom vars syfte var att verifiera om vårt AI kan använda deras data (från över 600 miljoner mobila enheter över hela världen).

Ett lyckat resultat innebär att vi kan tillhandahålla realtidsdata på risk från nästan veranda stig på hela jorden.

 

 

Finns det något mönster i bilkörningen som algoritmerna lägger extra stor vikt vid? (Te.x värderas bränsleeffektiv körning på samma sätt som trafiksäker körning i prissättningen?)

Liselott Johansson (VD): Våra algoritmer analyserar hela spektret av körsituationen, vilket betyder att trafiksäkerhet och bränsleeffektivitet lika väl kan valideras som separata värden men också som ett helhetsvärde. Vad analysen sedan används till är helt upp till vår kund och deras unika behov.

Vad vi ser är en ökande trend är att försäkringsbolag använder vår AI analys som en komponent för att bättre kunna prissätta sitt bilförsäkringserbjudande. Med hjälp av vår AI analys kan bolagen bygga prissättningen på vad som kommer att hända i framtiden, tillskillnad från den tidigare modellen som bolagen jobbat med, som endast bygger på historiska data.

Ett annat stort användningsområde av analysen är att den gör det möjligt att för våra kunder att arbeta med miljövänlig körning, och ge bonus till sina klimatsmartaste förare/kunder.

 

 

Tidigare i år inledde ni samarbete med Toyota KINTO – berätta om detta och betydelsen av samarbetet!

Liselott Johansson (VD): För det första så är KINTO Toyotas enskilt störta satsning på framtidens nya sätt att äga bil. Inom samarbetet har vi tagit fram en lösning för individuell prissättning per användare, vilket är en väldigt viktig funktion i Toyotas KINTO:s globala strategi med transporttjänster. Inom vårt samarbete har vi gjort det möjligt för KINTO:s kunder att dela sin bil till nära och kära och med automatik även dela på kostnaden för bilen. Vilket är ytterligare ett exempel på hur vi i framtiden kommer att prissätta bilanvändning.

Den andra viktiga betydelsen av samarbetet med Toyota KINTO är att sedan samarbetet lanserades publikt har många nya dörrar öppnats för oss, i synnerhet på den japanska marknaden.

Vi för nu dialog med flera större och intressanta aktörer på den japanska marknaden vilket är väldigt intressant. Japan är en tech-nation sedan länge och nu ökar efterfrågan fordonsdataanalys för nya prissättningsmodeller där.

 

 

Vissa kan uppfatta Insurtech som en variant av Fintech – stämmer detta?

Liselott Johansson (VD): Kanske inte en variant. Det är snarare så att Insurtechbolagen möjliggör samma sorts moderniseringsresa som Fintechbolagen möjligjorde för exempelvis bankerna. Just nu är bolagen inom Insurtech mitt uppe i att förändra hela försäkringsbranschen, som vi ser i rask takt digitaliserar och ändrar gamla förstelnade och olönsamma affärsmodeller.

Användarcentrerat förutsätter oftast uppkopplat och AI, det är där vi kommer in i bilden med vår analys och prissättningsmodell baserat på individuellt användande.

 

 

Under hösten har det uppmärksammats om att implementera ett bredare regelverk för verksamheter som jobbar med AI-lösningar – hur ser ni på de kommande regleringarna? Finns det något speciellt ni tycker beslutsfattarna bör ta hänsyn till?

Vi ser fram mot att frågan hanteras och AI regleras, vi följer utvecklingen och eftersom vi har så lång erfarenhet av AI, har i dagsläget inget att tillägga.

 

 

Hur stor del av försäkringsbranschen har automatiserats av AI i dagsläget och hur väntas detta växa kommande år?

Liselott Johansson (VD): I dagsläget är AI-resan bara påbörjad och man spår en tillväxt på över 30% de kommande 5 åren, där i slutändan alla försäkringsbolag som vill behålla konkurrenskraften måste digitalisera.

 

 

Vad ser ni mest fram emot med 2022? 

Liselott Johansson (VD): Vi levererade på vår strategi 2021 genom att bygga starka band med världsledande företag inom bil och försäkring. Nu ska vi kapitalisera på de framgångarna och med förstärkt organisation satsar vi på ytterligare expansion i både Asien och USA och med Europa som vi tror kommer starkt under året.

 

 

Dagens Börs tackar Liselott Johansson, VD på Greater Than, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till framöver!

Greater Than
Diagram: Infront