Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 3 september, 2021 20:03

Intervjun:

Jonas Jegerborn (VD)- Generic

Jonas Jegerborn, VD Generic Sweden

 

Att nå ut till rätt kunder med meddelande anpassade efter rätt behov eller att internt kommunicera på ett effektivt sätt är både en kostnad och effektivitetsfråga. Detta löser Generic Sweden med smarta lösningar för pricksäkra meddelanden!

I dagens intervju har vi fått förmånen att höra med Jonas Jegerborn, VD på Generic Sweden, om vilka tjänster de erbjuder och vad som drev den starka tillväxten i Q2.

 

Berätta om er historia!

Jonas Jegerborn (VD): Generic grundades av tre medarbetare på FMV 1999 och bolaget har länge haft konsultverksamhet inom IT och Telekom som huvudsaklig affär. 2017 valde ledningen att ändra bolagets strategiska inriktning och sålde då av konsultverksamheten för att helt kunna fokusera på det mindre men spirande affärsområdet Business Messaging. Ny VD (undertecknad) och ledning tillsattes under 2018 och sedan dess har fokus helt legat på marknaden för meddelandetjänster. Vi är sedan 2009 noterade på OMX First North.

 

 

Vilka typer av tjänster erbjuder ni?  

Jonas Jegerborn (VD): Vi driver en plattform med olika kanaler och tjänster för meddelanden. Kunderna ansluter vanligen sina system via API och använder kanaler som sms, e-post och digital röst för att kommunicera med sina kunder, ofta konsumenter.

Vanliga tillämpningar är paketleveranser, vårdbokningar och tvåfaktorsautentiseringar. Det som gör Generic unikt är att vi ofta utvecklar funktioner efter kundernas önskemål. Dessa funktioner kan sedan nyttjas av övriga kunder.

 

 

 

Vilka är era kunder?

Jonas Jegerborn (VD): Vi har över 4000 kunder så det betyder att vi har kunder från alla branscher. Men vi har en särskilt god position inom e-handel och logistik, vård och e-hälsa samt säkerhetsbranschen. Även teleoperatörer och systemintegratörer nyttjar vår plattform i ökande takt.

 

 

Vilka kanaler kan kunderna kommunicera genom i dagsläget?

Jonas Jegerborn (VD): Vanligast är SMS, e-post och digital röst. WhatsApp och Messenger finns som möjlighet men driver än så länge små volymer. Vi har också kanaler som e-fax och Minicall, dessa används främst av offentlig sektor.

Det fina är att plattformen kan ta emot ett meddelande i ett visst format och sedan konvertera det till vilket annat format som helst, även till en mängd olika branschspecifika protokoll.

 

 

Hur har lanseringen av nya generationens Minicall utvecklats som ni lanserade i slutet av 2020? 

Jonas Jegerborn (VD): Minicall används idag framförallt som larmsystem för sjukhus, myndigheter och kommunala verksamheter som brandförsvar. Det används ofta parallellt med andra larmkanaler såsom Rakel och SMS och har fördelen att det har en nationell räckvidd och tack vare sina låga frekvenser en mycket god inomhustäckning.

Den nya generationen kombinerar det befintliga nationella radionätet för Minicall med samtliga mobiloperatörers 2G och 4G-nät. Detta gör att man får en oöverträffad leveranssäkerhet samtidigt som kombinationen av de olika näten skapar bästa möjliga täckning, såväl inomhus som utomhus. Dessutom fungerar det nu också utomlands.

Mottagandet har varit utomordentligt bra, det möter upp den efterfrågan som funnits från kunderna under många år.

 

 

Hur tjänar ni pengar?

Jonas Jegerborn (VD): Vi kallar vår affärsmodell för CPaaS – Communication Plattform as a Service. Detta betyder att kunderna betalar en månatlig avgift för nyttjandet av plattformen plus att man betalar för det antal meddelanden man genererar.

I vår bruttomarginal (som ligger runt 47-48%) tar vi kostnader för att terminera sms samt alla kostnader för att driva vårt nät. Våra investeringar handlar främst om att utveckla nya tjänster och funktioner i plattformen. Denna utveckling tar vi dock som OPEX.

Investeringar utöver det är oftast hårdvara som vi skriver av på tre eller fem år. Vårt investeringsbehov är därmed relativt lågt och givet en EBIT på dryga 20% så har vi ett mycket gott kassaflöde.

 

 

Omsättningen steg med +46 % – vilka var de drivande faktorerna? 

Jonas Jegerborn (VD): Utöver att vi implementerat Försäkringskassan är det generellt e-handel och e-hälsa som driver på starkt

 

 

Vad är ni nöjdast med under kvartalet och vad hade ni kunnat göra bättre? 

Jonas Jegerborn (VD): Vi är nöjdast med hur vår intäktsutveckling tagit fart. Vi hade dock velat slutföra några av de rekryteringar som pågår.

 

 

 

Vad kommer ni att fokusera på den närmaste tiden?

Jonas Jegerborn (VD): Att fortsätta växa. Detta gör vi genom att utveckla mer funktioner för våra befintliga kunder samt att ta in nya kunder. Vi behöver också bli fler medarbetare på vår försäljning och utveckling.

 

 

 

Dagens Börs tackar Jonas Jegerborn, VD på Generic Sweden, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden!

 

Generic Sweden (källa: Infront)