Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 27 september, 2021 21:30

Intervjun:

Johannes Lind-Widestam (VD) NOTE

Johannes Lind-Widestam, VD NOTE

 

För att kunna producera förstklassiga produkter i dagens konkurrensutsatta klimat måste man ha en kraftfull tillverkningsprocess. Detta erbjuder svenska NOTE genom sin högteknologiska elektronikutrustning till allt från industribolag till tech-startups! 

I dagens intervju har vi fått prata med Johannes Lind-Widestam, VD för NOTE, om vilka tjänster de erbjuder och hur den långsiktiga planen för tillväxt ser ut! 

 

 

Berätta om NOTES historia!

Johannes Lind-Widestam (VD): NOTE startade i Sverige för drygt 20 år sedan. Efter en serie av 

förvärv och snabb tillväxt har vi idag nio elektronikfabriker i fem länder – Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Sedan 2004 är vår aktie noterad på Nasdaq Stockholm och som det ser ut nu kommer vi redan till årsskiftet ta steget upp till Mid Cap-listan.Vilka tjänster erbjuder ni? 

Johannes Lind-Widestam (VD): Vi tillverkar elektronik och kompletta produkter på uppdrag av våra kunder. Med hög kvalitet och kundanpassade erbjudanden tillverkas produkter förindustriellt bruk som exempelvis måste klara krävande miljöer som kyla, hetta, ökensand och tropiska regnstormar.


Vilka är era kunder?

Johannes Lind-Widestam (VD): NOTE har en mycket stark kundbas och vi samarbetar redan idag med flera världsledande bolag inom ett brett spektrum av branscher. Kunderna återfinns såväl inom traditionell industri som inom nya snabbväxande applikationsområden. 

Gemensamt för våra kunder är att de efterfrågar avancerad elektronikproduktion och har högt ställda krav på kvalitet och leveransprecision. Inom dessa områden har vi nått en branschledande position. Våra kundsegment utgörs av Industrial, Communication, Medtech och sedan årsskiftet även Greentech.


Är ni ofta med i hela processen eller skiljer det sig från bransch till bransch? Var i livscykeln är det mest lönsamt för er (Utveckling, Sourcing&logistik, Tillverkning, Eftermarknad?)? 

Johannes Lind-Widestam (VD): NOTE har ett industriellt brett erbjudande för avancerad elektroniktillverkning. Vårt fokus sträcker sig från industrialiseringstjänster (prototyptillverkning, komponentval, testutveckling mm), som snabbt hjälper kunderna att korta ned sin ”time-to-market”, via serieproduktion till eftermarknadstjänster. Merparten av våra intäkter ligger förstås i serietillverkningen. 

Vårt kunderbjudande är skräddarsytt och har den flexibilitet och närvaro som efterfrågas inom marknadsområdet high mix, där produkterna ofta måste anpassas över tid.Ni aviserade nyligen om ett samarbete med Ferroamp – vad innebär detta för NOTE? 

Johannes Lind-Widestam (VD): Det stämmer att Ferroamp är en av våra nya spännande kunder. Bolaget utvecklar effektiva energilösningar till fastigheter – ett område under stark tillväxt.

I vår värld ingår Ferroamp i kundsegment Greentech som förväntas ha en urstark utveckling framöver.


Hur tjänar ni pengar? 

Johannes Lind-Widestam (VD): Grundläggande för vår goda tillväxt och lönsamhetsutveckling under senare år är vår metodiska satsning på att säkerställa hög kvalitet och leveransprecision i våra tjänster. Enligt min erfarenhet är det dessa områden kunderna värdesätter allra högst.  

Vår affärsmodell bygger på långsiktiga kundrelationer och ömsesidiga förtroenden. Vi jobbar metodiskt för att utveckla vår affär och samtidigt stärka kundernas konkurrenskraft och lönsamhet. 

 

 

Hur ser er långsiktiga plan ut för tillväxt? 

Johannes Lind-Widestam (VD): NOTE har en tydlig tillväxtagenda med ett mål på organisk tillväxt om minst 10% per år. Under de senaste åren har vi legat klart över den takten. En hörnpelare i vår tillväxtplan är att fördjupa och utveckla samarbetet med våra befintliga kunder. Jag tycker att vi lyckas med detta på ett mycket bra vis. Samtidigt söker vi aktivt nya kunder inom de marknads- och teknikområden där vi redan är starka.  

Under senare år har vår nyförsäljning utvecklats på ett rekordartat vis – även under pandemin. Hittills i år är nyförsäljningen på en mycket hög nivå och jag räknar med att 2021 blir ytterligare ett rekordår.

Parallellt är vi aktiva på förvärvssidan för att utveckla vår affär. Under andra kvartalet i fjol förvärvade vi engelska iPRO med en omsättning motsvarande cirka 340 MSEK. Bolaget är lönsamt och i kraftig tillväxt. Flera av kunderna återfinns inom det snabbväxande området för laddlösningar för elbilar. Vilka är de 3 främsta punkter ni kommer att fokusera på den närmaste tiden?

Johannes Lind-Widestam (VD): Som läget är nu på världsmarknaden för elektronikkomponenter, med brister på bland annat halvledare, så jobbar vi stenhårt för att säkerställa leveranserna till våra kunder.  

Mot bakgrund av den starka efterfrågan vi ser, såväl i befintliga som nystartade kundrelationer, har vi flera investeringsprojekt att ro i hamn för att ytterligare öka kapaciteten och effektiviteten i våra fabriker. Vi tvekar inte på att investera i nya maskiner för att stärka vårt erbjudande och utveckla vår affär. 

Vi ser också positivt på att hållbarhetsfrågorna ges allt högre prioritet. Som bolag anser jag att vi jobbar metodiskt och ansvarsfullt inom det området. Redan 2011 anslöt vi oss till UN Global Compact, och vi arbetar kontinuerligt med frågor kring dess tio principer. Affärsmässigt är vi på offensiven och är en aktiv länk i kedjan som möjliggör det gröna teknikskiftet. Vår starka utveckling inom Greentech är ett utmärkt exempel på detta.  

 

Dagens Börs tackar Johannes Lind-Widestam för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden! 

NOTE (diagram: Infront)