Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 9 september, 2020 22:01

Intervjun:

Johan Carlström – Fingerprint


Johan Carlström (Styrelseordförande Fingerprint Cards)

 

Kampen om säkerheten fortsätter. I ena ringhörnan har vi lilla Sverige och Fingerprint Cards. Företaget och entreprenörerna som fortsätter att kämpa i med flaggan i topp. För biosensorerna inom smartphones fortsätter marginalkampen, samtidigt som allt mer fokus riktas mot betalkorten.

I andra ringhörnan har vi stora mäktiga Kina med närliggande områden. Tänk att lilla Sverige ligger i topp inom detta högteknologiska område!

Idag har vi fått möjligheten att prata med Fingerprint Cards Styrelseordförande Johan Carlström, om hur läget ser ut på marknaden och om hur det går för Fingerprint!

 

Hur och när kom Fingerprint till?

Johan Carlström (Styrelseordförande): En svensk filmproducent samt hobby-uppfinnare som hette Bo Löfberg var på filmfestivalen i Cannes i början av 80-talet och en kväll efter att ha ätit middag på en restaurang så noterade han servitörens något flottiga fingeravtryck på sitt kreditkort när han fick tillbaka kreditkortet efter att ha betalat notan. Det flottiga fingeravtrycket på kortet ledde till en patentansökan och till det beviljades Löfberg patentet 1983. Tyvärr avled Bo Löfberg redan 1986, men Lennart Carlson (som förvärvade patentet från ett dödsbo) gillade idén och grundade bolaget Fingerprint Cards 1997 i Göteborg. 2009 läste jag i en artikel att Lennart skulle pensionera sig och då även jag gillade idén med fingeravtryck som verifiering så spontan sökte jag jobbet som VD efter Lennart och fick det. Jag har nu arbetat i och med bolaget till och från i snart 12 år och det är fortfarande väldigt roligt, utvecklande och stimulerande.

 

Under dot.com kraschen kring millennieskiftet var läget tufft och bolaget övervägde en avveckling – kan du berätta något om hur tankegångarna gick och vad det var som fick bolaget att kämpa vidare med affärsidén?

Johan Carlström (Styrelseordförande): Jag kom ju inte in i bilden förrän 2009, så jag har ju inte egna upplevelser från den tiden men jag har förstått att det var ett antal tuffa år och att Lennart hade presenterat en idé om att t.o.m. likvidera bolaget 2005. Lyckligtvis fanns det en japansk affärsman som hette Kashiwabara som räddade bolaget undan likvidation. Efter några år och olika turer, tror det var 2008, kom sedan Revisorn och investeraren Tommy Trollborg in och räddade bolaget kvar i Sverige, innan slutligen det bolag (Sunfloro AB) som jag bildade ihop med fyra affärspartners (Sunfloro) fick förvärva A-aktierna 2010. Efter detta har de andra gått vidare till egna intressen så sedan 2017 kämpar jag ensam vidare som ägare av bolagets A-aktier. Jag vet inte varför man valde att kämpa vidare men jag känner själv att tanken på att kunna verifiera/ identifiera sig med något som är unikt & personligt är oerhört stark och långt mycket säkrare än pinkoder och lösenord är.

 

Vilka är era huvudprodukter idag inom smartphones?

Johan Carlström (Styrelseordförande): Vi säljer i princip det som kunderna efterfrågar, vi har olika typer av kapacitiva sensorer för framsida, baksida eller för sidomontering i exempelvis on/off- samt volymknappar. Vidare arbetar vi stenhårt för att vinna vår första sk Design-Win inom optiska sensorer för smartphones.

 

Berätta om fördelarna med era sensorer jämfört med era konkurrenter!

Johan Carlström (Styrelseordförande): Jag skulle vilja påstå att vi trots att utvecklingen pågått i 6 år nu sedan vår första touchsensor kom i Huawei Mate 7 så är vi fortfarande mycket bättre än våra konkurrenter på grundläggande biometrisk prestanda dvs att dels ingen annan kommer in på din telefon (sk False Acceptance Rate) och dels att faktiskt du själv kommer in på din telefon även om du just då har fuktiga, torra eller smutsiga fingrar (DK False Rejection Rate) dessutom mäts och jämförs strömförbrukning, svarstider (sk latency) hur robust sensorn är och givetvis pris. Eftersom vi det senaste året har ökat våra marknadsandelar och idag har drygt 33% marknadsandel bland kapacitiva sensorer så verkar det som om kunderna tycker vi gör bra sensorer och levererar bra pris/prestanda.

 

Vilka är era huvudprodukter idag inom betalkorten?

Johan Carlström (Styrelseordförande): Våra huvudprodukter är en sensor (T-Shape®) med tillhörande mjukvara. Dessa är anpassade för det befintliga payment ekosystemet, dvs allt från nuvarande POS terminaler behöver inte ändras, FPCs sensorer kan tillverkas i befintlig korttillverkningsindustri på ett kostnadseffektivt sätt och FPCs produkter uppfyller Mastercard och Visas hårda certifieringskrav.

Mjukvaran är anpassad att vara så strömsnål som krävs för ett kontaktlöst biometrisk kort utan behovet av ett inbyggt batteri. Detta är möjligt eftersom mjukvaran är anpassad efter FPCs egna hårdvara. Självklart är mjukvaran ”best-in-class” på biometrisk prestanda då den är baserad på samma mjukvara som används inom mobile, dvs en mjukvara som formats av 1 miljard sålda biometriska system från FPC.

 

Berätta om fördelarna med sensorer jämfört med era konkurrenter!

Johan Carlström (Styrelseordförande):

 • Anpassad till nuvarande korttillverkningsindustri.
 • Uppfyller certifieringskraven från Visa och Mastercard gällande biometrisk prestanda, säkerhet samt mekanisk uthållighet.
 • Våra produkter har utvecklats med ”enablers” inom payment, tex tillverkare av secure element, inlay samt ledande korttillverkare.
 • Dokumenterad biometrisk prestanda, som bygger på erfarenheter från mer än 500 släppta produkter inom olika segment.
 • FPCs val av kiselsensorer innebär att vi alltid har varit mest strömsnåla på marknaden.
 • FPC levererar ett komplett biometriskt system (”end-to-end”) och kan därmed optimera alla ingående komponenter för att uppnå bästa resultat inom alla kategorier.
 • FPC är den enda leverantören inom payment som kan leverera en lösning som fungerar med små sensorer.
 • FPC vet att marknaden efterfrågar mindre och mer kompakta sensorer
 • För att uppnå framtida säkerhetskrav har FPC inför krypteringsfunktionalitet i sin senaste sensorlösning.
 • FPC har nu 2020-09-04 lanserat den mest kostnadsoptimerade (3USD) och snabbaste sensorn för biometriska betalkort som finns på marknaden.
 • Våra produkter används i samtliga hittills offentliggjorda marknadstester i världen, samt i den första kommersiella lanseringen av Cornèrcard (och i den planerade lanseringen av BNP Paribas i höst).

 

Hur många ”pilotprojekt” deltar Fingerprint i just nu? Hur fungerar denna process?

Johan Carlström (Styrelseordförande): 21 st pilotprojekt och en kommersiell lansering

 

Hur stor är denna marknad? Och hur mycket förväntas den växa?

Johan Carlström (Styrelseordförande): Nilson Report anger att det finns 22 miljarder betalkort  i världen 2020, medan ABI research är mer konservativa. Det beror väl kanske på om man inkluderar Magstripekort samt att det nog finns ett stort antal kort som ligger hemma i folks byrålådor och inte används. Personligen tror jag alla kort förr eller senare kommer bli först kontaktlösa och sedan biometriska. Hur många det är svårt att exakt ange men att det är en latent miljardenhetsmarknad per år är jag övertygad om, om det är 2025 eller 2030 är svårt att veta ännu.

 

Vad är Fingerprints mål när det gäller marknadsandel inom betalkortsmarknaden?

Johan Carlström (Styrelseordförande): Vårt första mål är att försöka hjälpa våra partners att se till att marknaden verkligen händer och kommer igång. Vårt andra mål är att hjälpa till att växa marknaden samt vara den ledande FPS leverantören med en långsiktigt uthållig marknadsandel kring 50% (även när konkurrensen tilltar).

 

Går det att säga någon om hur stor del (%) av Fingerprints totalt intäkter som tros komma från sensorerna inom betalkort om 5 år – kan man anta att intäkterna från betalkorten kommer att dominera i framtiden?

Johan Carlström (Styrelseordförande): Vi hoppas och tror det men inget vi kan lova eller ens våga på att ge en prognos om ännu. Vis av tidigare erfarenheter ger vi numera inga prognoser (åtminstone inte fn).

 

När beräknas kortmarknaden generellt sett ta fart?

Johan Carlström (Styrelseordförande): Vi tror att de första kommersiella lanseringarna sker nu i Q4 och början av 2021, som den lansering som BNP Paribas i Frankrike har annonserat ska komma igång under Q4. Dock blir dessa tidiga lanseringar premium kort och i låga volymer 10-15 000 kort har exempelvis BNP annonserat. Vi hoppas förstås att dessa går bra och upplevs positivt av bankernas slutkunder så att lanseringarna sprider sig till BNP:s samtliga 33 miljoner retail-kunder inom något eller några år.

 

Hur har Corona-pandemin påverkat Fingerprint?

Johan Carlström (Styrelseordförande): Då vi har vår produktion i Kina och vår huvudsakliga marknad i Asien så var vi in i Corona redan i januari och i princip igenom i mars/april. Försäljningsmässigt har det påverkat negativt då smartphonemarknaden sannolikt minskat med 10-20 % under 2020 vilket påverkar hela industrin. För vår räkning har dock det paradoxalt svåraste varit att säkra upp tillräcklig tillverkningskapacitet av Kiselwafers vilket varit ett problem och inneburit att vi hade kunnat sälja betydligt mer än vi gjorde både under Q1 och under Q2. Förhoppningsvis är dock brist på produktionskapacitet ett övergående problem och det finns mycket som tyder på det framåt.

 

Hur kommer Corona att påverka användandet av betalkort i framtiden?

Johan Carlström (Styrelseordförande): Corona är givetvis sorgligt och tragiskt (som alla pandemier) men säkert inte den sista pandemin, och det har lärt oss att människor helst inte vill ta på ytor som kan sprida virus, bakterier och smitta under lång tid så kontaktlösa betalningar växer väldigt kraftigt i hela världen de senaste 9 månaderna och i synnerhet på tidigare cash intensiva marknader som USA, Tyskland och Japan. Vi tror att alla korttransaktioner kommer bli kontaktlösa inom 3-4 år och att samtliga betalkort kommer bli biometriska förr eller senare. När det händer är svårt att sia om men senast 2030 är vår tro i dagsläget.

 

Hur ser ni på framtiden? Kan inlogg för bilar bli aktuellt i framtiden tror du? Finns det andra områden som biometrikort är lämpliga för?

Johan Carlström (Styrelseordförande): Vi arbetar mot bilindustrin och Medtech industrin både avseende Touchless och även Map FPS. Cykler i bilindustrin är ofta 7-8 år långa så allt tar lång tid. Men vi är tålmodiga för vi tror på ketchupeffekter så småningom.

 

Hur ser ni på 2021?

Johan Carlström (Styrelseordförande): Vi ger inga prognoser men vi ser flera tecken på lovande möjligheter för bolaget inom både mobiler, PC och smarta kort.

 

I fredags kunde vi läsa om den kommande lanseringen av T-shape 2, och ert samarbete med Infineon. Varför är samarbetet med Infineon viktigt? Berätta om några positiva saker som kommer ut av detta samarbete.

Johan Carlström (Styrelseordförande): Som marknadsledare inom payment i våra respektive domäner, dvs fingeravtrycks sensorer (FPC) för biometriska betalkort och betalkorts chip (Infineon) har vi valt att samarbeta för att gör en lösning som minskar komplexiteten för korttillverkare vid kortintegration, ökar integrationen på systemnivå och därmed sänker totalkostnaden för biometriska betalkort. Samarbetet med Infineon inkluderar ju så klart vår nya sensor. Samarbetet med Infineon ämnar till att möjliggöra för korttillverkarna att erbjuda bankerna ett kontaktlöst biometriskt kort för under 10 USD under nästa år (2021)!

 

 

 

Dagens Börs tackar Johan Carlström, Styrelseordförande på Fingerprint Cards, för en mycket intressant intervju, och vi önskar Fingerprint lycka till i framtiden.

https://www.fingerprints.com/

 


Fingerprint Cards (diagram källa: Infrontfinance.com)