Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 16 juli, 2021 23:09

Intervjun:

Johan Carlström – Fingerprint


Johan Carlström, styrelseordförande och huvudägare – Fingerprint Cards

 

 

Fingerprint Cards släppte sin Q2-rapport redan idag!

Intäkterna överraskade positivt och aktien steg +4,27 % till 31,24 kr. Det är 78 % högre än vid årsskiftet.

Den stora överraskningen är dock bolagets initierade ”strategiska översyn” (aviserades den 7 juli 2021), för vilken man anlitat två investmentbanker som finansiella rådgivare – Jefferies International och svenska Carnegie Investment Bank.

En manöver som kommer i kölvattnet av att ett stort antal olika spelare visat intresse för fingeravtryck.

Idag har vi fått möjligheten till ett samtal med Fingerprints styrelseordförande och huvudägare Johan Carlström som kommer berätta lite om produktionen i Vietnam, hur tillväxten förväntas se ut för de olika segmenten samt hur tankebanorna om framtiden ser ut i grova drag.

 

 

Trots produktionsstörningen i Vietnam lyckas Fingerprint öka intäkterna med +18,3 % i konstant valuta, och +3 % year over year – berätta vad som låg bakom detta!

Johan Carlström (styrelseordförande Fingerprint): Den viktigaste anledningen är att vi har en stark efterfrågan på våra produkter. Vi har till exempel nyligen introducerat nya lösningar för Mobile och PC, och de har mottagits väldigt väl på marknaden. Vi har även jobbat hårt för att maximera vår tillgång till produktionskapacitet under kvartalet, trots produktionsstörningarna hos vår leverantör i Vietnam.

 

Vad är status på produktionen i Vietnam idag? Och står bedömningen om att man kommer klara ta igen detta bortfall under de närmsta kvartalen?

Johan Carlström (styrelseordförande Fingerprint): Produktionen hos vår vietnamesiska leverantör kommer att vara fullt återställd i slutet av juli och vi har även säkrat ytterligare kapacitet med andra leverantörer under Q3. Vi bedömer att vi kommer att kunna hämta igen bortfallet i Q2 under de närmsta kvartalen.

 

Hur ser utvecklingen ut för de olika strategiska områdena Mobil Devices, PC, Access och payments – vilka områden växer eller förväntas växa?

Johan Carlström (styrelseordförande Fingerprint): Vi ser fortsatt bra tillväxt inom Access och PC, samtidigt som den enorma marknadspotentialen inom biometriska kort nu börjar bli alltmer konkret, då vi sett fyra kommersiella lanseringar av stora banker i Europa och Latinamerika. Vi förväntar oss att se fler kommersiella lanseringar av biometriska kort inom den närmsta tiden.

Mobilmarknaden förväntas växa med 6-9 procent under 2021, och användningen av fingeravtryckssensorer fortsätter att öka även inom detta segment, där vi är världsledande.

 

Det har tidigare talats om att Fingerprints mål är att ta 50 % av betalkortsmarknaden, men hur stor procent av Fingerprints totala intäkter förväntas kortmarknaden uppgå till?

Johan Carlström (styrelseordförande Fingerprint): Det är för tidigt att ge en siffra, men om marknaden utvecklar sig som vi förväntar oss, så bedömer vi att biometriska betalkort kommer att vara vårt i särklass största segment inom 5 år.

 

Är Fingerprint tillräckligt stora för att själva anta utmaningen om framtidens säkerhet inom betalkort – eller kan du se fördelar med en samarbetspartner? Om JA – vilka typer av bolag ser du som tänkbara?

Johan Carlström (styrelseordförande Fingerprint): Ja, vi är tillräckligt stora, men vi ingår ju i ett ekosystem och har väl etablerade, starka samarbeten med en rad aktörer längs värdekedjan, t ex STMicroelectronics, Infineon, NXP, Thales, G&D, Visa och Mastercard. Vi försöker hela tiden fördjupa de samarbeten vi har och även skapa nya med viktiga aktörer för att kunna fortsätta driva innovation och expandera snabbare.

 

Hur tror du Fingerprint skulle fungera om man säljer Mobil eller PC delen – skulle en sådan försäljning teoretiskt sett påverka bolagets satsning inom betalkort?

Johan Carlström (styrelseordförande Fingerprint): Vi varken kan eller vill föregripa den strategiska översynen, som vi berättade om i ett pressmeddelande den 7 juli.

 

Vilka är Fingerprints viktigaste utmaningar de närmsta 12-24 månaderna?

Johan Carlström (styrelseordförande Fingerprint): Som du vet påverkas även vi av den globala halvledarbristen. En viktig prioritering för oss är att säkra tillräcklig produktionskapacitet för att möta den goda efterfrågan på våra produkter. Vi fortsätter att arbeta med att bredda vår leverantörskedja, och vi gör framsteg.

En annan utmaning är att göra det vi kan för att se till så att den gigantiska marknadspotentialen inom betalningar förverkligas. Som jag nämnde tidigare arbetar vi i nära samarbeten med till exempel korttillverkare och deras underleverantörer för att skapa så attraktiva och kostnadseffektiva lösningar som möjligt för kortutgivarna.

Slutligen måste vi också se till att vi fortsätter vässa våra produkter och att vi skapar nya innovationer inom alla segment.

 

 

Dagens Börs tackar Johan Carlström, styrelseordförande och huvudägare på Fingerprint Cards för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden!

 

Fingerprint Cards dagsdiagram (diagram källa: infrontfinance.com/ Dagens Börs)