Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 24 april, 2022 22:47

Intervjun:

J. Carlström (ordf) Fingerprint


Johan Carlström (styrelseordförande och huvudägare) Fingerprint Cards

 

Fingerprint Cards har släppt sin Q1 rapport och aktien fick rejält med stryk. Bolaget står dock fast vid sin intäktsprognos och i denna intervju får vi en uppdatering av läget av styrelseordförande Johan Carlström, som kommer att berätta om hur bland annat Covid och Ukrainakrisen påverkar bolaget. Vi får även en uppdatering av arbetet med bolagsstruktureringarna i Kina och Schweiz.

 

Fingerprint behåller intäktsprognosen för helåret på 1600-2000 MSEK. Hur ser intäktsprognosen ut för årets återstående kvartal?

Johan Carlström (ordf) Fingerprint Cards: Vi upprepar vår försäljningsprognos på 1.6-2.0 miljarder för helåret 2022, pga att vi följde den intäktsbudget vi lade innan året började och vi ser en sekventiell ökande omsättning kvartal för kvartal under resterande tre kvartal 2022.

 

När kan vi förvänta oss en dom i din rättegång?

Johan Carlström (ordf) Fingerprint Cards: Angående min pågående rättegång så hade man normalt kunna vänta sig ett utfall under juni, men nu är det många turer och så komplicerat att vi ej längre vet när man kan förvänta sig en dom. Jag vill inte spekulera i utgången och vad den skulle  kunna innebära men jag är glad att rätten äntligen prövar saken. Eftersom jag anser mig felaktigt åtalad så hoppas jag givetvis även på en frikännande dom.

 

Hur påverkade konflikten i Ukraina, Fingerprint?

Johan Carlström (ordf) Fingerprint Cards: Kriget i Ukraina är djupt  tragiskt och många oskyldiga drabbas hårt tyvärr. FPC har dock varken produktion, utveckling eller försäljning i något av de två länderna. Skulle konflikten bli långt utdragen så kommer vi vara observanta på vad som händer med världsmarknaden för neongas som behövs för laserritare vilka används i halvledarproduktionen. Det blir vad jag förstår, först ett problem om kriget skulle dra ut länge i tiden.

 

Om lock-down i Shanghai skulle lyftas – hur skulle det påverka Fingerprint?

Johan Carlström (ordf) Fingerprint Cards: När lock-down lyfts i Shanghai så är det positivt för många industrier men speciellt för oss inom halvledarindustrin,  mobil- och PC-industrin samt transporter in och ut från Shanghai och omgivande region. Vi hoppas att det sker under Q2 och kanske redan under Maj.

 

Berätta om status och planerna för uppdelningen av Fingerprint!

Johan Carlström (ordf) Fingerprint Cards: Vi har genomfört en bolagisering av Fingerprint Mobile där även PC och Access China ingår och motsvarande Fingerprint Switzerland som i princip innehåller Payment & Access & other business opportunities (to be determined/defined & disclosed).

Vi undersöker intresse och möjligheter för att eventuellt ta in kapital i dotterbolagen under de kommande åren och möjligheterna till avknoppningar/särnoteringar på lämpliga marknadsplatser (börser) i Asien, samt Europa/Nordamerika respektive. Beroende på intresse samt hur snabbt respektive bolag rampar upp så anpassar vi eventuell tidplan därefter.

 

Finns några planer på förändringar i någon form eller är planen att bara köra på business as usual?

Johan Carlström (ordf) Fingerprint Cards: Förändringar i business delger vi marknaden om och när de är aktuella då vi ej vill informera konkurrenter etc.

 

Varför skall man köpa (fortsätta att äga) aktier i Fingerprint Cards?

Johan Carlström (ordf) Fingerprint Cards: Om man tror att pinkoder och lösenord kommer försvinna ska man investera i biometri och då borde Fingerprint vara det självklara valet de kommande 4-6 åren. Det är svårt att hitta en botten och man ska inte fånga en fallande kniv etc men aktien har ”de facto”sjunkit med 92.4% sedan toppen i Dec-15, så möjligheten att hitta en botten borde vara relativt god.

Jag har stark framtidstro angående Mobiler (kapacitivt & InDisplay) samt Fysisk Access (dörrlås) och PC. Jag hoppas och tror på de biometriska korten men jag har inte sett dem bevisade på samma sätt som Mobiler & PC ännu så de är ett mer osäkert kort.

Slår biokorten igenom stort så kommer Fingerprint bli ett större bolag än det var 2015/16. Utöver  korten finns det många intressanta vertikaler att utforska och exploatera inom biometri som exempelvis: mobiler, pc, fysisk Access, IoT, Government, Automotive och andra kommande vertikaler som kommer ha högt biometri innehåll.

 

Dagens Börs tackar Johan Carlström och Fingerprint Cards för en intressant intervju och önskar honom om bolaget lycka till!

 


Fingerprint Cards dagsdiagram (diagram källa: infront)