Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 3 maj, 2022 17:26

Intervjun:

Hilberts investering i Capchap

 

Detta är intervju i betalt samarbete med Hilbert Group.

 

Strax innan påsk aviserade investmentbanken Hilbert Group att de förvärvat en minoritetspost i Capchap, ett samriskbolag (joint venture) mellan blockkedjebolaget Chromaway och advokatbyrån Legalworks/LWA.

Dagens Börs har varit varit i kontakt med Niclas Sandström, VD på Hilbert Group, samt Erik Akterin (Produktchef) och Mattias Sjöberg (VD) på Capchap, för att höra mer om affären!

 

 

Berätta om Capchap!

Erik Akterin (Produktchef, Capchap): Capchaps lösning gör det i nuläget möjligt för användare att hantera sin aktiebok, emission av nya aktier, köp och försäljning av aktier samt andra bolagshändelser i privata företag– på blockkedjan.

Detta innebär att den aktierelaterade administrationen som idag tillhandahålls av juridiska rådgivare i hög grad kan elimineras. Lösningen uppfyller reglerna i aktiebolagslagen och GDPR.

 

 

Vad är Hilberts ambition med denna investering?

Niclas Sandström (VD, Hilbert): Hilbert Group gick strax innan påsk ut med att de förvärvat en andel på 5,7 % i Capchap AB, ett joint venture mellan blockkedje-pionjären Chromaway AB och juristfirman LegalWorks/LWA. Transaktionsbeloppet för Hilbert Group är 2,5 miljoner kronor och affären är kontantreglerad.

Vi tror att Capchaps lösning är framtiden för företagsadministration. Existerande dyra och byråkratiska tjänster kommer att läggas på blockkedjan och styras av smarta kontrakt.

Från Hilbert Groups ägarperspektiv adresserar Capchaps blockchain-drivna lösning även ett mycket viktigt icke-finansiellt användningsfall för blockchain-teknologi och diversifierar som sådan vår befintliga VC-portfölj.

 

 

Är detta en aktiv eller passiv investering? 

Niclas Sandström (VD, Hilbert): Hilbert förvärvar en minoritetspost utan att ta en styrelse-position och faller därmed inom ramen för vad som kan anses som en passiv ägare.

De bolag som Hilbert Groups Venture aktivt väljer att investera inom utgår dock alltid från att Hilbert tillför s.k ”smart kapital”, vilket inom VC kretsar innebär att vi önskar tillföra finansiell, crypto och / eller bolagsbyggarkompetens till det bolag vi investerar inom, som ett exempel på detta sitter Dr. Magnus Holm, Hilberts medgrundare, i Capchaps advisory-board.

 

 

Capchap är ett joint venture mellan blockkedjebolaget ChromaWay och juristfirman LegalWorks – vad kommer Hilbert att bidra med?

Mattias Sjöberg (VD, Capchap): Vi är mycket glada över att ha Hilbert Group som en av våra aktieägare och även i advisory board.

Vi ser många synergier mellan Hilbert Groups aktiviteter och dess djupa finansiella kunskap, erfarenhet av bolagsbyggande inom fintech-sektorn samt Hilberts redan från start högst internationella närvaro som rimmar väl Capchaps och ChromaWays vision för framtiden.

 

Läs mer om de respektive partnerna i samriskbolaget Capchap nedan:

ChromaWay AB är en världens ledande Web3-pionjär som utvecklar industri definierande blockchain-teknologiplattformen sedan 2014. En av ChromaWays plattformar, Chromia ($CHR) är en offentlig plattform för decentraliserade applikationer (Dapps). Chromia driver de välkända Metaverse GameFi-projekten My Neighbor Alice ($ALICE) och Mines of Dalarnia ($DAR). För mer information om ChromaWay, besök https://chromaway.com/

ChromaWays egen token är ett s.k top 150 coin, vad det gäller total markandskapitalisering. I toppskiktet på denna lista ligger Bitcoin och Ethereum.

LegalWorks Nordic AB är en av de ledande leverantörerna av alternativa juridiska tjänster i Sverige som erbjuder en kombination av juridisk talang, tjänster och teknologi. Den juridiska rådgivningen, LWA Legal, sysselsätter ett 25-tal jurister runt om i Sverige med kontor i Stockholm och Göteborg. LegalWorks driven årligen även den tekniskt framåtblickande konferensen Nordic Legal Tech Day.  För mer information om LegalWorks, besök https://legalworks.se/

 

 

I Capchaps plan finns en ”fas 3” som innebär att det finns en marknadsplats för transaktioner med aktier i olistade bolag – hur långt fram i tiden väntas detta ske?

Mattias Sjöberg (VD, Capchap): På längre sikt ser vi möjligheter att tokenisera aktier och aktiebrev vilket kan skapa en helt ny likviditet och mer kostnadseffektiv hantering av onoterade aktier. Därtill vill vi underlätta handeln för onoterade bolag, stärka ägarskyddet samt möjliggöra enklare handel mellan olika länder samtidigt som vårt mål är minska risken för den s.k. gråhandeln i onoterade aktier. Capchap bygger på en mycket skalbar teknisk struktur och legal arkitektur, där även den framtida marknadsplatsen finns med i utvecklingsplanen.

Det som styr den reella tidplanen för en sådan marknadsplats, är delvis beroende av den egna utvecklingen men kräver framförallt samarbeten med myndigheter och existerande marknadsplatser. Det kräver också en juridisk anpassning per land så att Capchap tekniskt skulle kunna bli en motsvarighet till ”notarius publicus”.

Vi tar steg för steg just nu och är stolta att vara ett av de första företagen i världen som kan erbjuda en aktiebok på blockkedjan.

 

 

Vad är ett web 3.0 bolag?

Niclas Sandström (VD, Hilbert): Web 3.0 representerar vad som brukar definieras som nästa utvecklingsfas av webben/internet och kan potentiellt vara lika affärsmässigt disrupterande och representera ett lika stort paradigmskifte som Web 2.0 gjorde.

Web 3.0 företag står för en decentralisering av tekniken och affären, samt ägande av den data som genereras, så kallade ägarekonomi, vilket vi med många i branschen över tid ser kan skapa helt nya affärsmodeller och ekonomiska system. Tidiga exempel och vad som redan nu rönt stora framgångar är bl.a inom spel och underhållning sektorn. Här finns flera utmärkta exempel att testa redan nu – exempelvis de digitala världarna ”Sandbox”, ”Decentraland” eller det så kallade, spela och tjänst, play to earn spelet ”Axie”.

Ett annat exempel är Chromaways egna spel Dalarnaia och My Neighbour Alice som gjort mycket framgångsrika noteringar på Binance av sina respektive s.k tokens, samt attraherat ett stort intresse och omfattande väntelistor av spelare redan innan spelen är fullt releasade.

 

 

Vad har ni för tankar kring fortsatta positioner i Web 3.0-bolag? 

Niclas Sandström (VD, Hilbert): Vi ser investeringar som Capchap som ett utmärkt exempel på strategisk placering inom ett Web 3.0 bolag, där vi både ser den direkta affärsnyttan med blockkedjetekniken och det problem som bolaget fokuserar på. Det som gör bolag som Capchap extra intressant är att de även har mycket kompetenta och kapabla ägare samt team, och har visionen kombinerat med handlingsförmågan både tekniskt och affärsmässigt att bygga vidare vad vi ser som ett ekosystem för fortsatta tjänster.

Hilbert Group utvärderar aktivt fortsatta investeringar som uppfyller dessa kriterier, och har även framöver en ambition att syndikera andra investerare i starka startup-bolag som uppfyller dessa kriterier. Begreppet web 3.0 är en relativt ny kategori inom investeringskretsar men vi ser ett mycket starkt kapitalinflöde inom segmentet, främst från amerikanska investerare som investerar som VC, eller i ännu mindre likvida tokens.

 

 

Hur ser det internationella investeringsklimatet för s.k Web 3.0 företag? 

Niclas Sandström (VD, Hilbert): Under den senaste veckan lyfte blockkedjeprotokollet NEAR in 350 miljoner dollar, Binance US samlade in 200 miljoner dollar för att bygga ut sina respektive ekosystem, och NFT-företaget Genisis har lyft en fond på nära 150 miljoner dollar. Förra månaden meddelade även stjärn-förvaltaren Kathryn Haun, som tidigare var generalpartner på Andreessen Horowitz, att hon rest 1,5 miljarder dollar till Haun Ventures för att investera växande Web3-satsningar.

Hilbert har en fördel att utgå från en unik position i Norden och övriga Europa, där värderingarna på tidiga web 3.0 investeringar fortfarande är överkomliga. Vi får även mer och mer förfrågningar från såväl globala som lokala team som söker kapital vilket vi ser som en kvalitetsstämpel på att vi kontinuerligt kan bygga upp en stark pipeline av attraktivt dealflow för fortsatta investeringar inom fältet.

Vi förespår även konsolideringar på medellång horisont, vilket är anledningen till att det är extra intressant att komma in tidigt i fler kvalitativa web 3.0 företag.

 

 

Hur ser nästa steg ut för Hilbert Group? 

Niclas Sandström (VD, Hilbert): Hilbert fortsätter att jobba systematiskt för att stärka våra fyra affärsområden, Förvaltning, Data & Analys, Prop-trading samt våra fortsatta strategiska VC-placeringar inom krypto, därav i synnerhet förvaltnings- och Data & Analysområdena.

Generellt kan vi konstatera att i synnerhet noterade tillväxtaktier med stort teknikfokus har backat under det senaste kvartalet baserat på en rad faktorer: höga inflationssiffror, svagt förtroende för centralbanksåtgärderna, kriget i Ukraina, fortsatta Covid-nedstängningar i Kina, och fortsatt ökat statligt inflytande och hårdare regleringar för Kinas tekniksektor och globala leveranskedjeproblem, för att nämna några.

Vi är övertygade om att dessa makroproblem kommer att gynna kryptosektorn i förlängningen och ser en ljus framtid för krypto – i närtid och på längre sikt!

 

 

Dagens Börs tackar Niclas Sandström, VD på Hilbert Group, samt Mattias Sjöberg och Erik Akterin, VD respektive produktchef på Capchap, för en mycket intressant intervju!

Ovan: Hilbert Group
Diagram: Infront