Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 25 augusti, 2021 15:54

Intervjun:

Helena Holmgren (VD) – Pricer

Helena Holmgren, VD Pricer
Foto: Maria Cruseman

 

  

För att detaljhandeln ska fungera effektivt krävs smidiga och effektiva pris- och ordersystem för såväl personal som kunder. Lösningen för detta är ökad digitalisering i butikerna – där ligger Pricer i framkant med sitt ”ESL-system”.

I dagens intervju har vi fått förmånen att tala med Helena Holmgren, VD på Pricer, om vilka fördelar som finns med deras produkter och hur marknadstrenderna ser ut.

 

 

 

Berätta om er historia.

Helena Holmgren (VD): I år firar Pricer 30 år och är ett av de bolag som var först i världen inom vår bransch, digitala prisetiketter. När Pricer grundades i Uppsala 1991 var inflationen i Sverige hög och prisändringar i butikerna var frekventa. Även i andra länder såg situationen liknande ut. I grunden var den höga inflationen och de många prisändringarna drivkraften bakom Pricer.

Affärsidén byggde på att erbjuda detaljhandlare ett trådlöst system för automatiserade prisändringar. Lösningen effektiviserade butiksdriften och innebar uppenbara vinster för handlarna som slapp ägna otaliga timmar åt att byta pappersetiketter på varje enskild vara, samtidigt som kunderna blev nöjdare genom att priserna i kassan stämde överens med de som stod på hyllan.

Utvecklingen skedde i nära samarbete med kunderna, vilket lade grunden till den innovationskultur och teamkänsla som fortfarande präglar bolaget. Vi jobbar alltid nära kunden och är lyhörda för deras behov såväl idag som imorgon.

Den internationella expansionen kom relativt tidigt, och blev också avgörande för Pricers utveckling, då stora kedjor som Metro Cash & Carry i Tyskland och Carrefour i Frankrike insåg vikten av att automatisera prishanteringen.

Med 200 miljoner installerade etiketter i mer än 17 000 butiker i fler än 50 länder är Pricer idag världsledande inom lösningar baserade på digitala prisetiketter, electronic shelf labels, ESL, på engelska.

Pricers B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.

 

 

Berätta om ESL-systemet.

Helena Holmgren (VD): Idag är systemet en viktig del i digitaliseringen av detaljhandeln. Med hjälp av Pricers digitala lösningar effektiviseras personalintensiva processer, prisinformation säkerställs och köpupplevelsen för konsumenten förbättras. Pandemin har accelererat behovet av butiksdigitalisering, då detaljhandeln har stått inför helt nya utmaningar och krav från såväl konsumenter som myndigheter.

Pricer har under lång tid fokuserat produktutvecklingen på lösningar som förbättrar effektiviteten av ett flertal personalintensiva butiksprocesser utöver prismärkning, såsom plock-i-butik, påfyllnad på hyllan, inventeringar, osv.

 

 

Vad är Pricer Plaza och vilka är de största fördelarna?

Helena Holmgren (VD): Pricer Plaza är vår molnbaserade plattform som lanserades i början av förra året och som har mottagits mycket väl på marknaden. Att ha affärskritiska system uppkopplade till molnet minskar behovet av fysisk närvaro i butiken och förenklar flödet av data mellan olika system. Det är också väldigt smidigt att lägga till nya butiker.

Modulariteten gör att det är enkelt att lägga till ny funktionalitet allt eftersom behov uppstår, vilket är särskilt attraktivt för kunder som vill utnyttja systemet som en integrerad del av flera olika butiksprocesser.

 

 

Hur lång tid brukar gå från initial förhandling till avslut?

Helena Holmgren (VD): Att köpa ett ESL-system är generellt en lång process som varierar beroende på om köpet ska göras av en enskild handlare eller av en butikskedja som kan vara antingen nationell eller internationell.

Generellt för en butikskedja brukar vi säga att det aldrig tar mindre än ett år, men vi ser också processer som tar betydligt längre tid. I tillägg till investeringens storlek beror detta på att det är ett stort antal processer som påverkas när en butik skiftar över från en manuell till en automatisk process för prisuppdateringar.

 

 

Hur stor del av intäkterna är återkommande?

Helena Holmgren (VD): Historiskt har vi haft en mycket liten del av intäkterna som genererats från olika prenumerationstjänster. Det har framför allt handlat om olika servicekontrakt. De senaste åren har vi arbetat intensivt med att bredda vårt erbjudande till kunden och idag har vi flera lösningserbjudanden, såsom exempelvis Pricer Plaza och produktpositionering, som är molnbaserade och i tillägg till en utökad tjänsteportfölj genererar återkommande intäkter.

Jag vill ändå förtydliga att vi inom vår produktförsäljning också har en återkommande försäljning, även om den har lite mer ojämna intäktsströmmar än en prenumerationslösning. Det handlar framför allt om löpande tilläggsbeställningar av etiketter i samband med ändrade butiksutföranden eller som ersättning för etiketter som gått sönder. Variationen är mycket stor, men det är inte ovanligt att en butik över en femårsperiod gör löpande inköp som summerar upp till 10 % av det initiala ordervärdet.

 

 

Omsättningen steg med +35 % till 389 mkr under Q2 – vad stod bakom uppgången?

Helena Holmgren (VD): Det är en mix av saker som påverkar, men vi ser en kraftigt ökad aktivitet på flera marknader som påverkades kraftigt av restriktioner i början av pandemin, såsom exempelvis Italien och Frankrike. Därutöver har vi länder som Kanada som har en låg penetrationsgrad av digitala prisetiketter och där vi ser en mycket kraftig marknadstillväxt. Generellt sett befinner vi oss på en växande marknad så bidraget till omsättningen är spritt över ett stort antal kunder och geografier.

 

 

Vad är ni mest nöjda med under kvartalet och vad hade ni kunnat göra bättre?

Helena Holmgren (VD): Vi är alltid extra glada och stolta när vi får förnyat förtroende från befintliga kunder. Det innebär att kunden är nöjd både med systemet och med Pricer som leverantör. Ett bättre kvitto går inte få.

På frågan om vad vi hade kunnat göra bättre så ska det inte underskattas hur utmanande det är att arbeta i en tid med ständigt förändrade förutsättningar, både avseende personers rörlighet och förmåga att träffas fysiskt, som tillgång och prissättning på råmaterial och transporter. Jag är otroligt stolt över alla medarbetares lojalitet och skicklighet i att hantera dessa utmaningar. Det är personerna på Pricer som möjliggör vår framgång, det ska man aldrig underskatta.

Foto: Antigoni Lekka

 

 

 

Vad är er syn på marknaden framöver – vilka trender ser ni?

Helena Holmgren (VD): Pappersetiketter ersätts av digitala etiketter i växande utsträckning, men trots detta är penetrationsgraden av ESL-system fortsatt mycket låg inom den globala detaljhandeln. Den låga penetrationsgraden i kombination med att prissättning av varor är en av de mest centrala uppgifterna i en butik innebär att det finns goda förutsättningar för fortsatt hög marknadstillväxt de kommande åren.

Pandemin har också påskyndat behovet av digitalisering av butikerna för att effektivisera arbetsuppgifter och möta nya krav och behov från kunderna.

Utöver detta ser vi flera trender som driver på utvecklingen. En sådan är den ökade e-handeln, som innebär att konsumenterna ställer allt högre krav på en smidig köpupplevelse även i den fysiska butiken, och de vill enkelt kunna hitta information vid butikshyllan. Vi ser också att konsumenterna är mer prismedvetna och att de väljer bort butiker där priset i kassan skiljer sig från det som står angivet på hyllan i butiken.

Såväl konsumenter som butiker är i dag också allt mer medvetna om hållbarhetsfrågan. Med våra lösningar kan butiker minska matsvinn genom att ha koll på utgångsdatum och justera priset när en vara håller på att gå ut. Genom lösningen kan butiken också få tillgång till data som underlättar planeringen av inköp.

Vi ser också att de stora detaljhandelskedjorna som Carrefour och Tesco ser digitalisering som en strategiskt mycket betydelsefull fråga, och andra aktörer måste förhålla sig till detta, inte minst för att upprätthålla lönsamheten.

 

 

Vad kommer ni främst att fokusera på de kommande kvartalen?

Helena Holmgren (VD): Innovation är det bästa sättet till förbättrad konkurrenskraft så vi kommer att fortsätta fokusera på att ta fram nya lösningar, både avseende vårt produkterbjudande och de tjänster vi tillhandahåller.

Vi hoppas kunna börja träffas mer fysiskt då det är den bästa grogrunden till innovation. Det är ofta i de oväntade mötena och dialogerna som de bästa idéerna föds. Man ska aldrig underskatta mötet vid kaffemaskinen och dit hoppas vi hitta tillbaka under hösten.

 

Dagens Börs tackar Helena Holmgren, VD på Pricer, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden!

 

Pricer B (diagram: Infront)