Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 8 november, 2021 15:31

Intervjun:

Fredrik Westman (VD) – Duearity

Fredrik Westman, VD Duearity

 

 

Att behandla tinnitus idag är opraktiskt! Med dagens metoder tvingas man genomgå behandlingar som inskränker på de vardagliga sysslorna. Detta har Duearity en lösning på, genom sin produkt Tinearity effektiviseras och förbättras behandlingen av tinnitus.

I dagens intervju har vi fått möjligheten att tala med Fredrik Westman, VD på Duearity, om hur produkterna fungerar och kommersialiseringen!

 

 

Berätta om er historia – varför grundades Duearity? 

Fredrik Westman (VD): En av bolagets grundare, Peter Arndt, har tinnitus sedan många år tillbaka. Runt 2013/14 förvärrades hans tinnitus och han genomgick Tinnitus Retraining Therapy, TRT. Behandlingen består av två inslag. Dels kognitiv beteendeterapi tillsammans med en psykolog, dels att lyssna på vitt brus cirka 6-8 timmar per dag. Men Peters problem var att han inte kunde lyssna på vitt brus på dagarna då han har många möten och telefonsamtal.

Han använde ear plugs som innebär att ljudet går in i öronkanalen vilket stör när man samtalar med andra så han behandlade sig med vitt brus på kvällar och nätter under sömn. Men på grund av smärta i öronen orsakade av ear plugs så avbröt han behandlingen efter kort tid, men upplevde att tinnitussymptomen förbättrats.

Det var då han kom på idén att istället använda bone conduction technology, det vill säga föra in ljudet till innerörat via skallbenet bakom örat istället.

 

 

Vilka är era huvudprodukter och hur ser teknologin ut?

Fredrik Westman (VD): Vi är just nu i slututvecklingsfasen av vår första produkt, Tinearity, och den ska komma ut på marknaden nästa år. Därutöver har vi påbörjat utvecklingen av ett AI-system som syftar till att personer ska ges möjligheten att ta kontrollen över sin tinnitus. Målsättningen är att AI-systemet finns på marknaden 2024.

Tinearity består av två ljudelement som sänder vitt brus och adaptrar (endagsplåster) som används för att placera ljudelementen på huden bakom öronen. Vidare ingår induktiv laddplatta.

AI-systemet kommer att bestå av en device som mäter kroppsvärden, till exempel puls och blodtryck, en app, Tinearity och en molntjänst. De uppmätta kroppsvärdena samlas dels i appen och dels i molntjänsten. Via appen kan en person med tinnitus följa kroppsvärden och symptomen. I molntjänsten ska kroppsvärden och personens upplevelse av symptomen analyseras av algoritmer som efter ett tag lär sig när personen är på väg att få förvärrad symptom och via appen larmas om detta. Syftet är att personen ska känna mer kontroll vilket förbättrar möjligheterna till lindring av tinnitussymptomen.

Tinearity

 

 

Vilka riktar sig era produkter till och hur stor är gruppen?

Fredrik Westman (VD): Både tinearity och AI-systemet riktar sig till personer med tinnitus. Vi bedömer att cirka 5 procent av en befolkning har svår eller besvärande tinnitus, så det är en förhållandevis stor marknad.

I USA beräknas enligt myndigheterna att mer än 6 procent har betungande tinnitus.

 

 

Berätta om Tinearity-AI – hur långt i utvecklingen har ni kommit och vilka är fördelarna?

Fredrik Westman (VD): Vi har genomfört en proof of concept vilken syftade till att verifiera att vår idé är genomförbar. Vi byggde ett prototypsystem vilket visar att det är genomförbart.

Systemet syftar till att hjälpa personer med tinnitus att ta kommandot över sina symptom. Genom att mäta ett antal kroppsvärden som vi vet påverkar tinnitus och analysera dessa tillsammans med personens upplevelse av sin tinnitus, kan vi få till stånd ett ”varningssystem”. När vissa kroppsvärden förändras så ska personen få en varning via appen och därmed ges möjlighet att antingen undvika en situation eller ges möjlighet att förbereda sig inför den. Det sistnämnda är dock att föredra. Analysen görs med algoritmer i en molntjänst.

Vi ser även stora fördelar för dem som genomgår TRT-behandling tillsammans med psykolog eller terapeut. I de samtalen försöker man tillsammans analysera när tinnitussymptomen förvärrades och varför en försämring skedde. Men ofta har personen svårt att minnas när symptomen försämrades och inte minst vad som kan ha föranlett det. Vårt AI-system kan i dessa samtal utgöra ett värdefullt stöd för att kunna peka ut specifikt vilka situationer som försämrar personens tinnitus och genomföra åtgärder.

 

 

Hur skiljer sig Tinearity mot dagens marknadsutbud?

Fredrik Westman (VD): Idag är de personer som vill lyssna på vitt brus hänvisade till ear plugs, högtalare av olika slag och hörapparater med vitt brusfunktion.

Tinearity skiljer sig från dessa genom att ljudelementen placeras bakom öronen och sänder vitt brus via skallbenet in i innerörat. Därmed erbjuder vi en flexibilitet som ingen annan produkt kan erbjuda idag. Man kan använda Tinearity på arbetet och delta i möten och prata i telefon eftersom örongången inte stängs igen. Man kan välja att använda vår produkt på fritiden och vid sociala sammankomster och man kan använda Tinearity när man ligger i soffan eller sängen eller sover.

 

 

Kan ni säga något om vad en Tinearity kommer kosta?

Fredrik Westman (VD): Vi har inte huggit priset i sten ännu. Men vi har hela tiden sagt att priset ska ligga i paritet med ögonlinser.

 

 

Vilka kroppsvärden och vad för typ av information kommer Tinearity-AI kunna samla in när den rullas ut på marknaden 2024?

Fredrik Westman (VD): Jag brukar ge puls och blodtryck som exempel när jag får frågan. Därutöver finns det en rad olika faktorer som vi bedömer kommer att vara viktiga. Men jag vill tyvärr inte ge några fler exempel eftersom vi vet att olika aktörer på marknaden är nyfikna på vad vi ska åstadkomma med AI-systemet.

 

 

Varför kommer USA bli den viktigaste marknaden?

Fredrik Westman (VD): USA är extra intressant ur ett kommersiellt perspektiv av några olika skäl. Ett är att man generellt sett är snabba på att anamma innovationer. Ett annat skäl är att det finns en annan typ av betalningsvilja i jämförelse med Europa vilket passar vår affärsmodell som ju innebär att vi säljer direkt till kunder, inte via subventionssystem.

 

 

I början av året inledde ni ert marknadsföringsarbete – har ni fått den respons ni väntat?

Fredrik Westman (VD): Jag tycker att responsen varit över förväntan. Vi mäter en rad olika faktorer och kan exempelvis konstatera att vi har oerhört många besökare på vår hemsida tinearity.com. Vi får också många mejl och telefonsamtal som antyder att vår lansering kommer att bli mycket lyckosam. Jag anser att v ihar mycket goda förutsättningar att uppnå vår försäljningsmålsättning.

Det inledande marknadsföringsarbetet, vår pre-lansering, syftade till att testa budskap, bilder och kanaler. Vidare hade vi målsättningen att ha 3 000 intresseanmälningar den 30 september. Vi nådde nästan upp till den målsättningen. Vi drog nämligen ner på marknadsföringsinsatserna i somras för att spara på krutet.

 

 

Hur länge väntas 25 mkr ni tog in i maj räcka och vad har kapitalet gått till?

Fredrik Westman (VD): Kapitalet förväntas räcka en liten bit in i 2023 vilket vi kommunicerade i vårt memorandum. Kapitalet hittills har främst gått till utveckling av Tinearity. Nästa år kommer merparten av våra kostnader att gå till produktion. Vår målsättning, vilket vi bland annat framhåller i memorandum, är att uppnå break-even 2022. Jag anser att vi har goda förutsättningar att uppnå det målet.

 

 

Vad kommer ni främst att fokusera på den närmaste tiden?

Fredrik Westman (VD): Det är mycket intensivt just nu beroende på att vi hanterar flera olika processer samtidigt just nu. Mycket fokus läggs på de sista detaljerna som ska putsas till innan vi gör en så kallade ”design freeze”, det vill säga låser designen på Tinearity. Samtidigt arbetar vi med CE-märkningsprocessen, produktionsuppstart och förberedelser inför vår pre-lansering som startar i början av 2022.

 

 

Dagens Börs tackar Fredrik Westman, VD på Duearity, för en mycket intressant intervju och vi önskar Duearity lycka till i framtiden!

Duearity (diagram: Infront)