Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 19 oktober, 2021 16:59

Intervjun:

Eric De Basso (VD) Wicket Gaming


Eric De Basso (VD) Wicket Gaming

 

Wicket Gaming utvecklar managerspel inom sport, och bolaget är alldeles strax redo för spel-release av sitt första spel Cricket Manager!

Bolaget har även planer på att växa på både på bredden och djupet och i dagens intervju kommer Wicket Gamings VD Eric de Basso att berätta om både spel-releasen och bolagets framtidsplaner!

 

Berätta lite om Wicket Gaming och ert kommande spel Cricket Manager! 

Eric De Basso (VD) Wicket Gaming: Cricket Manager är vår första titel och spelet är precis som det låter, det är ett managerspel där varje spelare ges möjlighet att bygga sitt cricketlag, träna sina spelare, utveckla sitt arenaområde och därefter testa sina skills mot andra managers i spelet. Den kan jämföras med Top Eleven(ett fotbollsmanagerspel med 240+ miljoner downloads).

 

Sist pratades det om en spel-release under Q4 – finns något närmare datum?

Eric De Basso (VD) Wicket Gaming: Vi har tidigare kommunicerat ut att vi ska lansera spelet under Q4 och vi står fast vid det. Vårt senaste förvärv inom Daily Fantasy Sport räknar vi med att kunna lansera både Fotboll och Cricket under Q1 2022.

 

Hur tjänar man pengar och kommer man kunna ta betalt direkt från start i Cricket Manager?

Eric De Basso (VD) Wicket Gaming: Cricket Manager är ett “free to play”-spel, dvs. den är gratis att ladda ned. Intjäningen sker inne i spelet genom två olika kanaler, in app purchase och rewarded ads.

Den förstnämnda handlar om att köpa till sig förmåner inne i spelet via mikrotransaktioner, exempelvis ett köp av premium valuta i spelet som man kan använda till att köpa diverse fördelar såsom nya lagtröjor, olika booster kort (energi, moral), nya spelare, korta ner byggtider på byggnaderna i arenaområdet etc.

Den andra intäkts kanalen går ut på “rewarded in-ads” som är 15-30 sekunders reklamklipp som man väljer att titta på för att få någon form av belöning tex booster kort för moral eller energi.

 

Det framgår ingen köpeskilling eller hur köpet finansieras för Fantasy Sport plattformen, vad kostade plattformen och hur betalades köpet (aktier, kontant?)

Eric De Basso (VD) Wicket Gaming: Plattformen har förvärvats till ett pris som är betydligt lägre än marknadsvärdet för en likvärdig plattform. Plattformen har av oberoende aktör värderats till 3,6 miljoner SEK och summan återspeglar egentligen ett återanskaffningsvärde. Köpeskillingen för plattformen betalas kontant med befintlig kassa och Bolaget bedömer att köpeskillingen inte har någon väsentlig påverkan på Bolagets finansiella ställning.

 

Hur snabbt kan cricket integreras i plattformen? Går det att tajma med lansering av Cricket Manager?

Eric De Basso (VD) Wicket Gaming: Det ena utesluter inte det andra. Vi har redan fotboll integrerad i plattformen och räknar med att ha integrerat Cricket innan årsskiftet, så vi förväntar oss en fullskalig lansering av plattformen under Q1 2022.

 

När förväntas ni se intäkter från DFS (Daily Fantasy Sport) plattformen? Finns det andra intäkter utöver cash pools B2C? Hur kommer ni ta betalt mot B2B, licens och del av intäkter?

Eric De Basso (VD) Wicket Gaming: Med förvärvet av DFS plattformen har vi lagt grunden för en ny intäktsström som vi räknar med ska komma igång kort efter lansering. Utöver en B2C modell så har vi även en B2B möjlighet, dvs att göra en s.k. white label lösning som går ut på att vi erhåller en “hyra” samt en vinstfördelning av “hyrestagaren”.

 

Hur snabbt kan betallösning med riktiga pengar finnas på plats i Fantasy Sport plattformen?

Eric De Basso (VD) Wicket Gaming: Vi räknar med att ha den klar innan årsskiftet, vi tittar redan på befintliga betalsystem som går att integrera.

 

Hur stora utvecklingskostnader bedöms för att addera nya sporter, finns det synergier här med utvecklingen av Cricket Manager?

Eric De Basso (VD) Wicket Gaming: Självklart ser vi synergier mellan produktionen av Cricket Manager och vidareutvecklingen av vår Fantasy Sport plattform, framförallt kan vi tillgodogöra oss Know-How från respektive plattform och därefter nyttja de synergierna.

Det tar cirka 4-6 veckor att addera ytterligare sporter till plattformen, och kostnaden blir då den programmeringskostnad som uppstår under dessa veckor.

 

På vilka marknader planerar ni att lansera DFS King ?

Eric De Basso (VD) Wicket Gaming: Initialt så kommer vi lansera den i Indien för att sedan skala upp till fler länder där sporten Cricket har ett starkt fäste, Commonwealth exempelvis. Vi ser en bra cross marketing möjlighet mellan vårt Cricket Manager spel och vår Daily Fantasy Sport plattform.

 

Kommer Wicket Gaming satsa på expansion eller vinst – dvs hur mycket av intäkterna går tillbaka i marknadsföring och marknadsaktiviteter mm?

Eric De Basso (VD) Wicket Gaming: Vi har som strategi att växa organiskt samt via bolagsförvärv. När det kommer till spel så har vi planerat att göra fler managerspel baserat på Cricket Manager plattformen, nästa sport är planeras redan för. Vi kommer också att fokusera på att bygga så stor användarbas som möjlig för Cricket Manager.

Vi ser också över bolagsförvärv med bra synergier inom games, iGaming och media sektorn. Vi tittar på bolag som är såväl vinstdrivande samt sådana som befinner sig i en stark tillväxt och där vi kan lyfta dem till nästa nivå.

 

Hur ser det ut på rekryterings fronten – kommer man behöva rekrytera mer personal?

Eric De Basso (VD) Wicket Gaming: Vi letar alltid efter seniora utvecklare som vi känner kan lyfta vår spelutveckling då vår ambition är att producera fler titlar framöver, genom att vi har externa konsulter inhyrda så kan vi snabbt skala upp teamet vid behov.

 

Kommer man klara av att finansiera satsningen eller kan de bli fråga om kapitalanskaffning?

Eric De Basso (VD) Wicket Gaming: Vi har tillräckligt med kapital för att sjösätta Cricket Manager och satsa på användaranskaffningen, vi ser att kapitalet även ska kunna räcka till vår DFS satsning. Självklart kan kapitalbehovet behöva ses över för det fall att vi förvärvar ett bolag.

 

Hur ser Wicket Gaming ut om 3 år och var befinner sig bolaget då?

Eric De Basso (VD) Wicket Gaming: Inom en 3 års period borde vi ha 3-4 Managerspel på marknaden. Vidare borde vi ha hunnit med 6-8 bolagsförvärv inom games, igaming och media. Genom förvärven kan vi stärka Wicket Gaming inom en rad områden förutom det som är att betrakta som free-to-play, exempelvis inom PC genren.

Utöver detta så är vår ambition att ha förvärvat bolag som ger oss en heltäckande lösning för digital content och marknadsföring av spel.

Inom iGaming ser vi över potentiella förvärv inom fantasy sport, sport betting, kortspel (poker, rummy) och casino.

 

Dagens Börs tackar för en mycket spännande och intressant intervju och vi önskar Eric De Basso och Wicket Gaming lycka till i framtiden!

 

Diagram nedan Wicket Gaming (market cap 139 MSEK): 


Wicket Gaming dagsdiagram (infront)