Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 22 mars, 2023 05:36

Intervjun:

DS PLATTFORMEN (VD) Bo Lindén


Bo Lindén (VD) DS Plattformen

Detta är en intervju i ett betalt samarbete.

 

Det har hänt mycket spännande saker i DS Plattformen. Bolaget har gjort ett omvänt förvärv med IT-bolaget Whitepearl och idag kommer DS Plattformens VD Bo Lindén att klargöra vad som har hänt och vad som gäller!

 

Fråga 1: Berätta om vad DS Plattformen är för företag!

Bo Lindén (VD) DS Plattformen: DS Plattformen är en variant på ett SPAC-bolag, skapat av Dividend Sweden. Den tidigare verksamheten i bolaget har flyttats över till ett nytt bolag och kvar finns ett skal med över 7 000 aktieägare och som har strukturerats för ett omvänt förvärv. Efter en omfattande urvalsprocess har avtal om samgående tecknats med det snabbväxande internationella IT-bolaget Whitepearl Holdings.

 

Fråga 2: Vad innebär det omvända förvärvet med WhitePearl mer exakt för DS Plattformens aktieägare? (hur många procent kommer DS Plattformen aktieägare att äga av det nya bolaget efter samgåendet)

Bo Lindén (VD) DS Plattformen: DS Plattformen kommer att ändra inriktning, namn och ledning. DS Plattformens nuvarande aktieägare kommer efter samgåendet äga 13 % av det sammanslagna bolaget som har värderats till knappt 300 MSEK.

 

Fråga 3: Hur ser tidplanen ut för denna manöver, och när måste man äga aktierna för att få ta del av ägandeskapet av WhitePearl?

Bo Lindén (VD) DS Plattformen: Vi har kallat till en bolagsstämma där beslutet om samgående skall behandlas den 11 april.

 

Fråga 4: Berätta om vad WhitePearl sysslar med!

Bo Lindén (VD) DS Plattformen: WhitePearl grundades 2019 och är ett diversifierat IT-bolag som arbetar inom molnlösningar, AI, I oT och mobila lösningar.

De säljer både sina egna lösningar såväl som tjänster och produkter från andra leverantörer där partnerskap finns med bland annat SAP, Oracle, Microsoft och NetSuite.

Koncernen består idag av 32 bolag i 30 länder med över 650 anställda och konsulter och nuvarande fokus är i tillväxtländer. Strategin är nu att även expandera till mer utvecklade marknader som Europa och USA och där kunna tillhandahålla tjänster och produkter till en låg kostnad genom sin verksamhet i tillväxtländer.

WhitePearl planerar att växa både genom organisk tillväxt och förvärv. För att genomföra detta så har bolaget identifierat Sverige som ett optimalt land att notera sig och att skapa en bas för sin fortsatta verksamhet.

WhitePearl omsatte under 2021 ca 17 miljoner USD med ett resultat på ca 1,4 miljoner USD. WhitePearl har haft stark tillväxt och räknar med fortsatt god utvecklig både avseende omsättning och resultat.

 

Fråga 5: Hur tjänar de pengar och tjänar de pengar idag?

Bo Lindén (VD) DS Plattformen: WhitePearl säljer såväl SaaS-tjänster som integrationsprojekt av såväl egenutvecklade tjänster som andras produkter.

 

Fråga 6: DS Plattformen fick ett villkorat godkännande för notering på First North 6 mars 2023. Vad innebär det? Varför är det bra?

Bo Lindén (VD) DS Plattformen: Det innebär att om bolagsstämman röstar ja till affären och Whitepearl uppdaterar sin bolagsbeskrivning så är bolaget välkommet till Nasdaq. Eftersom WhitePearl är en internationellt IT-företagsgrupp så passar det dem väldigt väl att lista sig på Nasdaq First North.

 

Fråga 7: Kommer DS Plattformen att byta namn?

Bo Lindén (VD) DS Plattformen: Ja bolaget kommer byta namn till – Whitepearl Technology Group AB.

 

Fråga 8: Varför skall man investera i DS Plattformen just nu?

Bo Lindén (VD) DS Plattformen: Om man tycker att Whitepearl är en intressant investering så kan man idag köpa in sig till en marknadskurs långt under den värdering av Whitepearl som legat till grund för samgåendet och som vi uppfattar som rimlig.

 

Dagens Börs tackar Bo Lindén VD på DS Plattformen för en mycket intressant intervju och vi önskar honom och DS Plattformen – blivande

Whitepearl Technology Group AB all lycka till i framtiden!

 


Diagram ovan: DS Plattformen, dagsdiagram (diagram källa: infront)