Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 7 februari, 2023 06:07

Intervjun:

Dividend Sweden (VD) Bo Lindén


Bo Lindén (VD) Dividend Sweden

Detta är en intervju i ett betalt samarbete med Dividend Sweden.

 

Dividend Sweden hjälper andra bolag med bland annat ägarspridningar, konsulttjänster och finansieringslösningar. I denna intervju berättar bolagets VD, Bo Lindén om var bolaget befinner sig idag och varför man skall investera i Dividend Sweden.

 

För alla nytillkomna läsare, berätta vad Dividend Sweden sysslar med och hur ni tjänar pengar?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Affärsidén att investera i mindre, listade företag samt bistå med tjänster kring finansieringslösningar och ägarspridningar, och generera hög direktavkastning. Dividend – utdelning på engelska – ledord för vad vi levererar till våra aktieägare.

Våra intäkter kommer i huvudsak från investeringsverksamheten (reavinster, garantiarvoden, ägarspridningar mm) och konsultintäkter. Vi har lång erfarenhet från finansmarknaden och har genom Dividend Sweden och DS Plattformen drivit den här verksamheten som noterat bolag på NGM Nordic SME sedan 2016.

 

Det har varit en hel del strukturaffärer i Dividend Swedens sfär. Berätta var ni befinner er nu och vilken verksamhet som ingår i Dividend Sweden?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden:  Ja vi har tagit många omstruktureringssteg under föregående år. Verksamheten är överflyttad i nytt bolag, nuvarande Dividend Sweden, som delats ut till aktieägarna och återlistats på NGM.

Gamla bolaget har tagit det nya namnet DS Plattformen och där har vi avtalat om ett omvänt förvärv av ett mycket intressant IT-bolag, White Pearl Group, som vill lista sina aktier genom samgående med DS Plattformen.

 

Berätta om era senaste ägarspridningar och vad detta innebär för Dividend Swedens aktieägare.

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Zoomability kommer att delas ut till våra aktieägare nu i början av februari. Avstämningsdag är den 10 februari, så den dagen man måste äga aktier för att vara med på utdelningen är den 8 februari.

KruSwiss Agro har vi nyligen tecknat avtal med, det är ett intressant bolag som planerar att notera sig i Sverige under första halvåret 2023. Vi kommer att komma med mer information om när utdelningen kommer att ske.

 

Vad innebär en ägarspridning?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Ägarspridningar är en del av vår kärnverksamhet. Uppläggen kan skilja sig åt från fall till fall, men för våra aktieägare innebär det att man som aktieägare i Dividend får en utdelning av aktier i andra bolag vederlagsfritt.

Bolagen som vi hjälper med ägarspridning fakturerar vi för uppdraget.

Vilket innebär att ägarspridningarna skapar både direkt och indirekt aktieägarvärde för våra aktieägare. Direkt genom att man får aktier i ett intressant bolag och indirekt genom att det skapas värde i Dividend Sweden.

 

Ni gjorde nyligen en riktad emission, berätta mer om den.

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Dels stärkte vi kassan och dels förvärvade vi en aktieportfölj med intressanta bolag som passar väl in i vår verksamhet, vi har förhoppningar att kunna göra följdaffärer med bolagen.

 

Hur högt var Dividend Swedens substansvärde enligt er Q4-rapport, och hur kom man fram till den värderingen?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Substansvärdet var 0,97 kr/aktie, vilket innebär att aktien i nuläget handlas till en substansrabatt om ca 40%. Vi redovisar alltid portföljen till marknadsvärde, dvs sista betalkurs för de noterade innehaven och för de onoterade innehaven, kursen vid senaste större transaktion.

 

Ni har idag en teckningsoption ute till handel, med teckningsperiod för nya aktier 16 feb – 2 mars, vad ser du som de främsta skälen att man ska utnyttja den möjligheten? 

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden:  Vi har en teckningsoption ute, TO2B, sista dag för handel är den 28 februari, 4 teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie till 80% av genomsnittliga aktiekursen för Dividend Sweden 10 dagar innan teckningsperiodens början. Teckningsperioden är 16 februari – 2 mars.

Utöver att man ges möjlighet att investera till rabatterad kurs, som ju redan är kraftigt rabatterad mot substansvärdet, så ser jag att vi har mycket spännande i pipen. Bland annat så förhandlar vi om flera potentiella ägarspridningar och vi ser även att det kan hända saker med befintliga innehav.

 

Vilka är Dividend Swedens mest spännande utmaningar under 2023?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Det mest spännande är att hitta nya bra investeringar och intressanta ägarspridningar och det mest utmanande är att tackla aktiemarknadens svängningar.

 

Varför skall man som investerare köpa aktier i Dividend Sweden?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vi har sedan 2016 levererat mycket substantiella utdelningsvärden till våra aktieägare och avser att göra så även framgent. Dessutom tror jag att de flesta oberoende bedömare uppfattar den aktuella värderingen som attraktiv.

 

Dagens Börs tackar Bo Lindén VD på Dividend Sweden för en mycket intressant intervju och vi önskar honom och Dividend Sweden all lycka till i framtiden!

 


Diagram ovan: Dividend Sweden dagsdiagram (diagram källa: infront)