Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 7 augusti, 2023 05:04

Intervjun:

Dividend Sweden (VD) Bo Lindén


Bo Lindén (VD) Dividend Sweden

Detta är en intervju i ett betalt samarbete.

 

Dividend Sweden hjälper andra bolag med bland annat ägarspridningar, konsulttjänster och finansieringslösningar. Bolaget har dessutom en portfölj med mindre småbolag. I dagens intervju berättar Dividend Swedens VD Bo Lindén mer om några av dessa innehav – där ett av dem uppvisar en tillväxt på +57 % hittills i år.

 

Friska upp läsarnas minne – Vad sysslar Dividend Sweden med?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Dividend Sweden är ett investeringsbolag, som namnet avspeglar, med fokus på att generera utdelningar till våra aktieägare. En stor del av utdelningarna genereras genom vårt affärserbjudande om ägarspridningar, riktat till bolag som skall lista sin aktie.

Utöver ägarspridningar så investerar vi i bolag som är listade på småbolagslistorna, NGM, Spotlight och First North. Vi investerar oftast i samband med emissioner i bolagen.

 

Hur tjänar Dividend Sweden pengar?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vi fakturerar för vår ägarspridningstjänst och kopplade rådgivningsuppdrag, samt emissionsgarantier. Vidare har vi som målsättning att generera vinster i vår investeringsportfölj.

 

Hur många onoterade innehav har Dividend Sweden, och vilka är det?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vi har ca 10 onoterade innehav, samtliga har som ambition att lista bolagen, alternativt sälja bolagen till en industriell köpare.

De största och därav viktigaste innehaven i vår portfölj är; Bember (Parkerings och lojalitets system), Classic Living (Fastighetsutveckling ii Malaga), Evendo (Söktjänst för event), INBooks (Bokföringssystem) och Medicortex (Snabbtest avseende hjärnskakning).

 

Evendo har högst intressanta siffror för både intäkter och användare – berätta vad detta bolag sysslar med och potentialen!

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Evendo är en internetbaserad bokningstjänst för event och upplevelser. Evendo har en AI-baserad plattform för att systematisera och katalogisera en stor mängd event i alla världsdelar och göra dessa enkelt sökbara för potentiella kunder, i samarbete med Google. Det Bookings.com gör på hotellmarknaden gör Evendo på eventmarknaden.

Bolaget har en mycket stark och stabil tillväxt (57 % hitintills i år) och vi räknar med en mycket kraftig värdeutveckling framöver, vilket bör triggas lanseringen av en kraftigt uppdaterad version av plattformen, Evendo 2.0, under augusti.

Med den nya plattformen kommer man öka från 33 länder till 104 och öka det sökbara innehållet med +350 %!

 

Finns förutsättningar för en börsnotering för Evendo på sikt?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vi räknar med att Evendo antingen säljs till en industriell tagare eller börsnoteras på en internationell marknadsplats inom ca två år.

 

Bonzun gick nyligen ihop med Learning2sleep. Berätta vad dessa bolag sysslar med och vad samgåendet innebär, samt varför detta är positivt?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Bonzun som har utvecklat evidensbaserade digitala tjänster för att supportera kunder med stresshantering och IVF, har fattat ett beslut om att bredda kunderbjudandet och att utöver den organiska tillväxten växa genom förvärv. Samgåendet med Learning2Sleep är det första steget på den inslagna förvärvsresan.

Vi är övertygade att detta är en klok strategi med god potential att bygga en spännande koncern med entreprenörsledda bolag fokuserade på hälsa och välmående, baserat på digitala verktyg.

 

Vilka transaktioner har Dividend Sweden medverkat i under Q2?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Under Q2 slutfördes det omvända förvärvet mellan det tidigare moderbolaget DS Plattformen och det spännande IT-bolaget White Pearl Technology Group.

Dividend har välkomnat NGM noterade investeringsbolaget e-Blitz Group, verksamt inom Digital Entertainment, som ny storägare. De har en spännande portfölj av bolag där vi ser en stor potential till affärsmässigt samarbete framöver.

Vi har även inlett ett samarbete med investeringsbolaget Nosium (noterade på NGM), vi har avtalat om en ägarspridning som vi kommer genomföra efter en bolagsstämma den 21 augusti. Nosium och Dividend har även avtalat om investeringar i respektives portföljbolag och ser goda förutsättningar för ett fördjupat samarbete.

 

Var ligger Dividend Swedens fokus på de närmsta 6–12 månaderna?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vårt huvudfokus är fortsatt att landa och genomföra fler ägarspridningsaffärer genom aktieutdelningar till våra aktieägare. Vidare så hoppas vi på fördjupade samarbeten med e-Blitz, Nosium och liknande aktörer. Självklart kommer vi även att supportera våra intressebolag, som t ex Bonzun i deras utveckling och jakt på lämpliga förvärvsobjekt.

 

Varför skall man investera i Dividend Sweden?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: De främsta skälen att investera i Dividend så som jag ser det är att vi har en lång historia av att leverera spännande aktieutdelningar till våra aktieägare. Vilket vi har fokus på att fortsätta leverera, närmast Nosium med avstämningsdag i slutet på augusti. Vi har även avtalat om att dela ut KruSwiss Agro till våra aktieägare, vilket vi räknar med att det kommer ske under hösten.

Vidare har vi en mycket spännande aktieportfölj som till nuvarande marknadskurs värderas till under 50% av portföljvärdet.

 

 

Dagens Börs tackar Bo Lindén VD på Dividend Sweden för en mycket intressant intervju och vi önskar honom och Dividend Sweden all lycka till i framtiden!

 


Diagram ovan: Dividend Sweden dagsdiagram (diagram källa: infront)