Läser in...

Skrivet av Redaktionen  • 2 maj, 2023 05:05

Intervjun:

Dividend Sweden (VD) Bo Lindén


Bo Lindén (VD) Dividend Sweden

Detta är en intervju i ett betalt samarbete.

 

Dividend Sweden hjälper andra bolag med bland annat ägarspridningar, konsulttjänster och finansieringslösningar. I denna intervju berättar bolagets VD, Bo Lindén om vilka positiva händelser som skett under det senaste kvartalet samt vad som talar för att aktiekursen (0,39 kr idag) skall söka sig upp mot substansvärdet kring 0,94 kr.

 

Friska upp minne på våra läsare! Berätta vad Dividend Sweden sysslar med!

Fråga 1: Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Affärsidén är att investera i mindre, listade företag samt bistå med tjänster kring finansieringslösningar, med ägarspridningar som en central tjänst, och att därigenom generera hög direktavkastning.

Dividend – utdelning på engelska – ledord för vad vi levererar till våra aktieägare.

Våra intäkter kommer i huvudsak från investeringsverksamheten (reavinster, garantiarvoden, ägarspridningar mm) och konsultintäkter.

Vi har lång erfarenhet från finansmarknaden och har genom Dividend Sweden och DS Plattformen drivit den här verksamheten som noterat bolag på NGM Nordic SME sedan 2016.

 

Fråga 2: Vilka positiva händelser har skett under det senaste kvartalet?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vi har tecknat ett avtal med KruSwiss Agro AB om att dela ut aktier till ett värde av ca 3,75 MSEK.

KruSwiss Agro arbetar med högkvalitativa CBD- och hampabaserade produkter. Produktionen sker i Sydafrika och Zimbabwe, huvudkontoret ligger i Schweiz. Bolaget äger redan idag hela produktionskedjan från frö till marknad och har licenser i flera länder. De har visat att affärsidén fungerar och har flertalet kontrakt. Bolaget planeras att noteras under 2023

En utdelning av aktier i Zoomability INT AB till ett värde av ca 2,1 MSEK genomfördes.

Zoomability Int AB har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol, Zoom Uphill. Den är primärt anpassad för personer med funktionsnedsättning. Zoom Uphill är en hybrid mellan en traditionell eldriven rullstol och en fyrhjuling. Fordonet är kommersialiserat och dess unika bottenplatta är patentskyddad. Zoomability har avtal med lokala distributörer i flera europeiska länder, USA samt Australien och säljer därutöver via e-handel. Sedan lanseringen 2011 har över 1 000 Zoom Uphill levererats till dessa marknader. Zoomability är noterat på Spotlight Stock Market.

 

Fråga 3: Vad innebär en ägarspridning?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Ägarspridningar är en del av vår kärnverksamhet. Uppläggen kan skilja sig åt från fall till fall, men för våra aktieägare innebär det att man som aktieägare i Dividend får en utdelning av aktier i andra bolag vederlagsfritt. Bolagen som vi hjälper med ägarspridning fakturerar vi för uppdraget. Vilket innebär att ägarspridningarna skapar både direkt och indirekt aktieägarvärde för våra aktieägare. Direkt genom att man får aktier i ett intressant bolag och indirekt genom att det skapas värde i Dividend Sweden.

 

Fråga 4: Hur känns marknaden för ägarspridningar?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: 

Marknaden känns fortsatt spännande, det passar många bolag i det här segmentet, då det medför flera positiva effekter:

  • Tillför värde till bolaget
  • Bolaget får mer uppmärksamhet
  • Högre likviditet i aktien
  • Större krets av aktieägare att vända emissioner till
  • Större freefloat

Vi för idag diskussioner runt ett antal potentiella ägarspridningsaffärer och har även ett antal pågående förhandlingar som vi hoppas landa i närtid.

 

Fråga 5: Hur många onoterade innehav har ni idag?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vi har ca 15 onoterade innehav. Några av de mest intressanta är:

Bember AS

Bember är ett norskt fintechbolag som utvecklat digitala tjänster för lönsam och hållbar fastighetsförvaltning. Bembers kunder är stora aktörer inom fastigheter, parkering, köpcentrum, handel och hotell. Med Bembers digitala lösningar för verksamhet kan de optimera sin verksamhet och ge sina kunder en bättre kundresa.

Classic Living AB

Classic Living är ett svenskt publikt aktiebolag, som utvecklar attraktiva boenden på spanska solkusten, med fokus på Malaga. Bolaget har sitt säte i Stockholm och huvudkontoret för verksamhetens spanska moderbolag ligger i Malaga. Bolaget har idag flera projekt i olika faser igång och har identifierat 5-10 ytterligare som utvärderas.

Evendo Ltd

Evendo har utvecklat en unik och helt automatisk sökplattform för event, både för företag och privatpersoner, som samlat de bästa turistupplevelserna, aktiviteterna, mötesplatserna, restaurangerna, barerna, transporterna – och mycket mer – över hela världen, allt på ett och samma ställe. Bolaget har haft en kraftig utveckling och har idag det största bokningsbara lagret av evenemangsrelaterade produkter och tjänster. Evendo har idag mer än en halv miljon produkter som är omedelbart tillgängliga i realtid, från mer än 50 000 enskilda leverantörer i 35 länder och har över 250 000 användare.

INBooks AB

Bokföring och enkelhet är sällan något man förknippar med varandra. Teamet bakom INBooks har erfarenhet och bakgrund från Fortnox och/eller Visma och utnyttjar den samlade kompetensen till att skapa ett modernt och molnbaserat bokföringssystem som är intuitivt, enkelt och ska kunna hanteras även av den som inte har förkunskaper. Inbooks har även breddat sitt erbjudande med fler digitala affärsstödsystem som på olika sätt skapar effektiva flöden. Genom smarta integrationer kan produkterna skräddarsys för att passa målgrupperna fastighetsägare, redovisningsbyråer och småföretagare.

Medicortex

Medicortex Finland är dedikerade till att förbättra diagnostik och behandling av traumatisk hjärnskada (TBI). Nuvarande fokus ligger på utvecklingen av biomarkördiagnostik för att utvärdera omfattningen och svårighetsgraden av hjärnskakning och traumatisk hjärnskada. När utvecklingen av diagnostiksatsen är mer avancerad är nästa mål att utöka programmet till att utveckla ett innovativt läkemedel för att stoppa förvärringen av hjärnskador. Medicortex Finland Oyj har fått finansiering från Business Finland, två gånger från USA:s försvarsdepartement, Horizon-2020 innovationsbidrag och det finska ELY-centret (Centrum för ekonomisk utveckling, transport och miljö), samt från privata investerare.

 

Fråga 6: Hur mycket är dessa innehav värt, dvs hur stort är substansvärdet och hur har man kommit fram till detta?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: De onoterade innehaven är värderade till ca 54 MSEK. Vi tar den senaste emissionen eller större transaktionen som värdering. Vi tror att det finns stora möjligheter att det finns betydande övervärden i bolagen som ännu inte visat sig i värdering.

 

Fråga 7: Hur ser den övergripande strategin ut för dessa onoterade bolag, är ni passiva eller aktiva ägare i dessa?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: 

Det varierar mellan bolag och storlek på investering. Men vi försöker vara aktiva och vara med och skapa värden i våra innehav. Den senaste tiden har vi lagt mycket fokus på att följa upp och supportera våra onoterade innehav. Framförallt bistår vi portföljbolagen i listningsprocesser och andra finansieringsfrågor samt förvärvsfrågor.

 

Fråga 8: Är ni långsiktiga eller söker ni på sikt en exit eller notering gör dessa?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: 

Vi är långsiktiga ägare, men är öppna om det uppstår möjligheter att sälja. Vi ser gärna att våra portföljbolag arbetar mot en notering och hjälper aktivt till för att det ska bli möjligt.

 

9: Vad talar för att aktiekursen skall ta sig uppåt och närmare substansvärdet på 0,94 kr.

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Med tanke på de utdelningsvärden vi har levererat och kommer genomföra är det svårt att se varför aktien överhuvudtaget skall handlas med rabatt mot substansvärdet. Vi har ett antal pågående diskussioner om nya utdelningar till våra aktieägare, vilket sannolikt kan supportera den framtida värderingen.

 

Dagens Börs tackar Bo Lindén VD på Dividend Sweden för en mycket intressant intervju och vi önskar honom och Dividend Sweden all lycka till i framtiden!

 


Diagram ovan: Dividend Sweden dagsdiagram (diagram källa: infront)