Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 29 april, 2021 19:46

Intervjun:

Claus T. Hansen (VD) OmniCar


Claus T. Hansen (VD) OmniCar

 

Att boka och lämna in bilen på service är många gånger både krångligt och tidskrävande. Detta tänker OmniCar ändra på.

OmniCar erbjuder:

  • Plattform: Där både bilsalonger och serviceverkstäder kan arbeta effektivt med allt ifrån hantera kundkontakter samt sälja och administrera serviceavtal – dvs ett mjukvaruprogram.
  • Bilservice på plats: Kunden slipper lägga tid och pengar på att åka till verkstan, i stället kommer en servicebil till dig!

OmniCar har höjt intäktsprognosen till 25 mkr i årstakt i slutet på 2021, och marknaden har gjort tummen upp och OmniCars aktie har tagit fart uppåt.

Idag har vi fått äran att höra lite närmare med OmniCars VD Claus T. Hansen om vem han är och vilka spännande planer som OmniCar har!

 

 

Berätta lite om dig själv!

Claus T. Hansen (VD): Claus T. Hansen heter jag, född 1966 och är medgrundare och VD i OmniCar.
Jag har en entreprenörsbakgrund och har drivit och grundat ett stort antal bolag. Jag har en MBA i marknadsföring från University of New South Wales, mina främsta styrkor ligger inom detta område och jag har en stor erfarenhet av försäljning, marknadsföring samt av att vara ledande befattningshavare.

 

Berätta lite om OmniCar – när grundades bolaget och vad är det ni är verksamma inom?

Claus T. Hansen (VD): OmniCar grundades 2016 som ett spin-off från en marknadsföringsbyrå och har sitt säte i Köpenhamn. Bolaget noterades under 2017 på marknadsplatsen Spotlight Stock Market.

OmniCar är en teknisk utvecklare av plattformar för bilindustrin, vår SaaS teknik (Software as a Service) baseras på en molnbaserad mjukvarulösning som möjliggör för bilförsäljare att kontakta potentiella kunder, samt på ett enkelt sätt kunna administrera serviceavtal. Vi erbjuder utöver detta även diverse webb- och marknadsföringslösningar åt våra kunder.

Under det fjärde kvartalet av 2020 lanserade vi ett nytt koncept på marknaden. Vi introducerade mobila verkstäder där grundidén bygger på att privatpersoner samt företag kan få en service utförd på sin bil utan att ta fordonet till en verkstad. Vår unika selling point som burit frukt är att vi med andra ord kommer ut till kunden.

Vi har benämnt tjänsten ’’OmniCar Service’’ och vi har idag tre mobila verkstäder som servar Köpenhamn samt vissa delar av Själland. Vår fjärde mobila verkstad lanseras i början av juni månad och vi har som ambition att rulla ut ett större antal av dessa mobila verkstäder under 2021 och på så sätt täcka större delar av Danmark.

Vi jobbar frekvent med att skriva serviceavtal med våra kunder och har under året bland annat lyckats skriva avtal med Arval som är en del av BNP Paribas och som även är ett av världens största leasingföretag samt GranTurismo som är en del av Interdan, Danmarks största bilimportör. Vi har även ett samarbete med FDM (en organisation som är till för danska bilägare), genom detta samarbete får vi tillgång till 256.000 stycken bilägare i Danmark.

 

Vilka problem löser era tjänster idag?

Claus T. Hansen (VD): Vår SaaS tjänst digitaliserar bilbranschen, våra kunder (bilimportörer, bilåterförsäljare och verkstäder) kan hantera sina serviceavtal digitalt med en fullt anpassningsbar layout för att möta respektive verksamhetsbehov och specifikationer. Utöver detta erbjuder vi lösningar inom automatiserad marknadsföring och CRM. Vi har idag avtal med stora bilhandlare och har återkommande intäkter på ca 10 miljoner SEK per år från vår SaaS tjänst. Under början av 2021 har vi förlängt samtliga serviceavtal till utgången av december 2021.

Inom OmniCar Service drar vi inspiration från ’on-demand’. Vi utför service på kundens villkor. Att ta bilen till en verkstad innebär att kunden dels måste spendera tid och pengar (i form av drivmedel) för att ta bilen till en verkstad, antingen lämna in den och hämta upp den några dagar senare eller stanna kvar på verkstaden under någon timme för att därefter köra hem bilen igen. Det är här vår tjänst kommer in, genom att beställa service genom oss slipper kunden ovanstående. Vi kommer till valfri adress och utför en service på kundens bil, det enda vi behöver är kundens nyckel.

Kunden behöver inte vara på plats och vi kan lämna tillbaka nyckeln på en överenskommen plats när servicen är färdig. Vår service utförs enligt rådande standard och vår personal ger även en stämpel i serviceboken.

I USA är denna typ av ’on-demand service’ väldigt vanlig och framstående aktörer som exempelvis Wrench har växt med över 400% under COVID-19 pandemin. Vi ser tydligt att efterfrågan är ökande för våra tjänster och antalet förfrågningar ökar dagligen, vi anser att vi har ’first-mover advantage’ och försöker sätta en guldstandard på marknaden för denna typ av tjänst.

 

Vilka geografiska områden är ni verksamma inom?

Claus T. Hansen (VD): För vår SaaS tjänst accepterar vi kunder över hela Norden. Våra mobila verkstäder rullar just nu på Köpenhamn och Själlands gator. Vi har som ambition att inom en snar framtid expandera till övriga Skandinavien samt på sikt strategiskt utvalda städer i Europa.

 

Vad har ni för expansionsplaner för era mobila verkstäder, OmniCar Service?

Claus T. Hansen (VD): Under 2021 har vi som plan att dels utöka antalet mobila verkstäder, utöka det geografiska området, förfina och utveckla vår IT-infrastruktur så att vi på ett smidigt sätt skall kunna hantera flödet av förfrågningar, automatisera beställning av reservdelar samt låta kunden boka tider på ett enklare sätt genom en app som vi hoppas på att lansera under innevarande år.

Under 2022 har som ambition att kolla på andra intressanta städer och länder där vi ser att tröskeln är låg och att vårt koncept kan tas emot på ett bra sätt. Skandinavien ligger nära tillhands rent geografiskt och strategiskt är det med stor sannolikt korrekt att försöka erövra en större del av den marknaden innan vi beger oss till större europeiska städer, antingen på egen hand eller genom joint ventures med intressanta parter.

Under 2023 och framåt har vi som ambition att vara ett hushållsnamn på viktiga marknader och fortsätta påbyggande av vårt koncept. Vid detta lag ska vi ha signerat serviceavtal på viktiga marknader som snabbt ger oss en fot in. Avtal med bolag som Arval / BNP Paribas (som vi signerade under början av 2021) är viktiga då de opererar över hela världen, gör vi bra ifrån oss i Danmark finns det chans att vi kan skriva avtal med Arval på andra närliggande marknader.

 

Vilka nyckeltal / Key Performance Indicators (KPI) använder ni er av och hur har KPI sett ut under 2021?

Claus T. Hansen (VD):  För att mäta hur verksamheten går och för att vara transparenta gentemot aktiemarknaden bestämde vi oss tidigt att dela med oss av våra månatliga KPI:er där aktieägare och utomstående intressenter kan på en djupare nivå följa vår verksamhet på en månadsbasis.

Vi kommunicerar just nu följande KPI:er:

  • Jämförelse av omsättning sett till månaden innan.
  • Genomsnittlig transaktionsstorlek per kund och service.
  • Antalet kunder per dag och per mobil verkstad.
  • Marknadsföringskostnad per anskaffad kund.
  • Bruttomarginal.

 

Under 2021 har våra KPI:er pekat uppåt och vi börjar redan nu se nivåer som vi enligt prognos skulle ha nått under slutet av 2021. Vår transaktionsstorlek har ökat och bibehålls på en stadig nivå samtidigt som vi kan hålla en hög bruttomarginal på cirka 60-65% per månad. Initialt ökar marknadsföringskostnaderna per anskaffad kund men på sikt ser vi att när vi får fler återvändande kunder som slutar använda sig av traditionella verkstäder och kommer över till vårt koncept så kommer denna kostnad att sjunka.

Vi har på månadsbasis ökat omsättningen och i mars ökade omsättningen med +63% jämfört med månaden innan!

 

Avslutningsvis, ni nämnde i ert senaste pressmeddelande att ni är på rätt väg att på rullande månadsbasis under 2021 omsätta cirka 25 miljoner SEK – kan du berätta hur ni skall gå tillväga för att nå detta mål?

Claus T. Hansen (VD): Vi omsätter idag ca 10 miljoner SEK per år enbart från vår SaaS tjänst och tillsammans med OmniCar Service förväntas vi på rullande månadsbasis omsätta ca 25 miljoner SEK under 2021. Det är en kombination av uppskattad transaktionsstorlek, ett antal operativa mobila verkstäder och ett visst antal kunder per dag / per verkstad. Enligt den tillväxt som vi nu ser per månad i kombination med den stora efterfrågan på våra tjänster så ser vi att detta mål är uppnåeligt. Genom publicering av våra KPI:er erbjuder vi intresserade individer att följa vår resa under 2021 och framåt.

 

 

Dagens Börs tackar Claus T. Hansen, VD på OmniCar för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden!

 


OmniCar (diagram: Infront)