Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 15 februari, 2021 07:56

Intervjun:

Christopher Tornblom – Metacon

Christopher Tornblom, VD Metacon

 

Vi alla såg hur hett vätgas var förra året. Flera ledande institutioner plöjer miljarder in i branschen för att få ännu mer snurr på denna energiform. För att omvandla vätgasen till bränsle behövs en bränslecell. Men hur gör man för att få fram vätgasen från första början?

Metacon är det svenska bolaget som utvecklar energisystem för att producera vätgas, el och värme. I dagens intervju får vi höra med VD Christopher Tornblom om vad reformering av kolväten är och vad som står på agendan för 2021!

 

Berätta om Metacons historia – varför grundades ni?

Christopher Tornblom (VD): Metacon AB etablerades i Karlskoga 2011, och i februari 2013 genomfördes en kvittningsemission där Metacon blev ägare till 51 % av aktierna i Helbio Holdings S.A., som äger 100 % av aktierna i Helbio S.A. Metacon blev därmed moderbolag i en koncern. Idag kontrollerar Metacon ca. 59% av Helbio. Metacon har också ett helägt dotterbolag i Japan, Metacon KK. 

Helbio är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

 

Er verksamhet bygger på reformering av olika kolväten till vätgas. Berätta mer om hur denna process går till!

Christopher Tornblom (VD): Bränslet i form av komprimerat kolväte (t ex uppgraderad biogas) blandas med vattenånga och matas in i en reaktor där huvuddelen av vätgasen framställs. Detta sker i ett temperaturområde mellan 700-850 grader C där värmebehovet tillgodoses via katalytisk förbränning av en liten del av bränslet, dvs ingen öppen låga. En biprodukt vid reformering av kolväten är kolmonoxid som genom tillsats av vattenånga konverteras till mer vätgas samt koldioxid i en s.k. ”Water-Gas-Shift” reaktor. Slutligen renas vätgasen till önskad nivå via en PSA (Pressure Swing Adsorption) och bufferteras slutligen i ett vätgaslager för vidare distribution via rörledning eller flakning.

 

Berätta mer om era kraftvärmesystem – vilka områden används de inom?

Christopher Tornblom (VD): Vi erbjuder kraftvärmesystem (CHP) med effektklass från 1 kW till 300 kW, med fokus på fastighetssektorn, industrin och telekomsektorn. 

Metacons kraftvärmesystem H2PS-5

 

Vilka fördelar finns med er teknologi?

Christopher Tornblom (VD): 

  • Den är extremt energieffektiv och kräver minimalt med elkraft (ca 1,4 kW/kg vätgas) jämfört med elektrolys av vatten.
  • Kör med fördel i kontinuerlig drift dvs ej beroende av sol och vind så länge bränsle tillförs. Innebär maximal utnyttjandegrad sett över längre perioder. Utmärkt komplement till andra tekniklösningar, t ex elektrolys av vatten.
  • Överskottsvärmen som inte åtgår för att driva processen levereras i form av 70 gradigt vatten för vidare distribution till fjärrvärmenät, fastighet eller till andra uppvärmningsbehov.
  • Verkningsgraden i våra CHP enheter ligger på upp till 85 % om all överskottsvärme utnyttjas.
  • CHP:n är inte beroende av extern elkraft för att fungera eftersom den producerar sin egen elkraft.
  • Tyst process, kompakt design (H2PS-5). Fungerar med olika typer av kolväten; Biogas, gasol, naturgas (och snart även flytande metanol och etanol)
  • Vätgasgeneratorer i kompakt design med modulär uppbyggnad i standard containers. Enkel att installera och flytta. Lämpar sig väl för decentraliserad produktion av vätgas på platser med begränsad yta (t ex vid en tankstation).

 

Vilka är era kunder?

Christopher Tornblom (VD): Fastighetsbolag, energibolag, transportbolag, telekombolag, industrin, försvaret och privata hushåll. 

 

Ni parallellnoterades nyligen på tyska “Börse Stuttgart” – vilka dörrar öppnar detta?

Christopher Tornblom (VD): Det har öppnat upp större möjligheter för tyska investerare att handla vår aktie, samt bidrar till högre likviditet i helhet. Ytterligare medför detta varumärkesexponering till den tyska marknaden för våra produkter. 

 

Hur tjänar ni pengar?

Christopher Tornblom (VD): Fram till dags datum har vi tjänat pengar på att leverera demo/testenheter till olika kunder runt om i världen. Alla dessa enheter har utvecklats och tillverkats av vårt dotterbolag Helbio i Patras, Grekland. 

Under 2021 går vi som bekant in i en kommersialiseringsfas och kommer tillämpa en mer aggressiv approach med större kvantiteter som mål, istället för enstaka enheter. Vi kommer på kort sikt fortsätta tillverka alla anläggningar och system för reformering av gas i våra lokaler Patras, men på längre sikt är strategin att finna lämpliga partners för licenstillverkning på samtliga nyckelmarknader. Kostnaden per enhet går ner drastiskt med större volymer; economies of scale. 

 

Har ni en etablerad eftermarknad, hur lönsam är den i så fall? 

Christopher Tornblom (VD): När vi går ut med full kommersialisering av våra produkter finns en stor potential vad avser service, utbildning och som möjlig systemleverantör av kompletta system (reformer/elektrolyser/lagring, distributionslösningar, tankstationer). 

 

Vilka utmaningar står ni inför?

Christopher Tornblom (VD): Främsta utmaningen på kort sikt är den pågående pandemin som begränsar resmöjligheterna och därmed besöka presumtiva kunder och utföra installationer och driftsättning. Vi har också erfarit störningar i logistikkedjan och som resultat lite längre ledtider att få tag på komponenter. 

 

Hur ser ni på 2021?

Christopher Tornblom (VD): Väldigt positivt! Vätgasmarknaden börjar ta fart på allvar och vi står inför en kommersialisering av våra produkter. Just nu är vi i absoluta slutfasen att CE-märka vårt mindre kraftvärmesystem (CHP) H2PS-5 som kommer förändra dynamiken avsevärt och möjliggöra en intensifiering av samtal med potentiella samarbetspartners och kunder. 

 

Avslutningsvis – varför bör man investera i Metacon? 

Christopher Tornblom (VD): Vi har konkurrenskraftiga energisystem för att producera vätgas, el och värme. Ledande finansiella institutioner hävdar att den adresserbara marknaden för produktion av grön vätgas kommer vara värd runt USD 10 biljoner vid 2050. Den kakan skall vi ta en del av genom vår unika teknologi och våra energisystem! 

Dagens Börs tackar Christopher Tornblom, VD på Metacon för en mycket intressant intervju och vi önskar Metacon lycka till i framtiden!

Metacon (diagram: Infront)