Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 28 april, 2021 10:15

Intervjun:

C. Johansson – Fastpartner

Christopher Johansson, vice VD Fastpartner

 

 Kontoret mitt i stan, teknikaffären runt hörnet eller den massiva fabriken ute i industriområdet – Fastigheter är som vi hört sedan barnsben en stabil investering. Men vad händer om teknikaffären måste stänga igen portarna och fabriken måste stänga ned? En lösning är att omstrukturera lokalen för en annan verksamhet – win-win, både för miljön men också fastighetsutvecklaren.

Idag kommer vi få lyssna på vad Christopher Johanssson, vice VD på Fastpartner,har att berätta om hur fastighetsportföljen utvecklats de senaste 10 åren, samt varför hållbarhet har blivit en viktig aspekt!

 

 Berätta om er historia – hur kommer det sig att Fastpartner grundades?

Christopher Johansson (vice VD): Fastpartner bildades 1987 då ICA, Skandia och Skanska m.fl beslöt sig för att samla sina fastighetsinnehav i ett gemensamt bolag. Syftet var dels att renodla de finansiella aspekterna av fastighetsinnehavet, men också att skötsel och drift skulle hanteras professionellt och effektivt.

År 1994 börsnoterades bolaget och idag är Fastpartner AB listat på Nasdaq Nordic Large-Cap. Huvudägare i bolaget är Sven-Olof Johansson.

 

 

Vilka geografiska områden nischar ni er in på och vad är bakgrunden till det?

Christopher Johansson (vice VD): Fastpartner äger fastigheter i Sveriges största befolkningscentrum, Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Gävle.

Ekonomisk tillväxt korrelerar starkt med storleken på staden/region. Att som fastighetsbolag äga fastigheter i dessa storstadsregioner ger många fördelar, t.ex låga vakanser och god hyrestillväxt. Dessutom kan man med ett koncentrerat fastighetsbestånd känna sin lokala marknad och hyresgäster väl samt effektivt förvalta sina fastigheter.

Centrala Frösunda. Fastpartner äger och förvaltar ett flertal fastigheter i Centrala Frösunda, bland annat den berömda fastigheten Frösunda Port – Morgondagens kontor.

 

  

Idag utgörs drygt hälften av fastigheterna av kontor, men så har det inte alltid sett ut. Berätta hur fördelningen förändrats de senaste 10-15 åren.

Christopher Johansson (vice VD): Fastigheterna i Fastpartners portfölj förädlas kontinuerligt. Det sker genom att vi investerar i dom och höjer hyrorna, ofta något som möjliggörs av storstadsområdenas expansion. Det som för 10 år sedan var ett industriområde i Täby är idag ett bostadsområde.

Denna expansion av städerna har gjort att andelen industrifastigheter i Fastpartners portfölj har minskat under de senaste 10 åren och ersätts företrädelsevis av kontor då vi många gånger har sålt av bostadsproduktionen som BRF:er. På senare tid har vi också byggt en hel del hyresrätter för egen förvaltning.

I Märsta Centrum håller vi precis på med att färdigställa de sista av ca 200 hyreslägenheter och vi har många fler i planeringsstadiet.

 

 

Berätta om Fastoffice – vilka fördelar finns med detta koncept?

Christopher Johansson (vice VD): Näringslivet är i en förändring där det startas allt fler fåmansbolag. Dessa ägarledda bolag driver den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Fastoffice är Fastpartners svar på att möta den snabbt ökande efterfrågan från denna kategori av företag.

 

Fastoffice finns på tjugotal platser och erbjuder kvalitativa, moderna, trevliga och funktionella arbetsplatser som tidigare oftast bara funnits hos storföretagen. I Fastoffice-erbjudandet använder vi mycket ny teknik för att skapa effektivitet och flexibilitet för våra hyresgäster.

Vi ser en väldigt stark efterfrågan på Fastoffice-erbjudandet och i synnerhet lokalt i de områdena där människor bor. Ägarledda bolag vill ha en tydlig uppdelning mellan bostaden och kontoret, och man vill inte slösa tid på att pendla in till city. Speciellt inte nu under pandemin.

Högkvalitativa kontorshotell som möter dagens och framtidens sätt att jobba.

 

 

Berätta om ert hållbarhetsarbete kommande år – vilka ekonomiska uppsidor finns med arbetet?

Christopher Johansson (vice VD): Vårt hållbarhetsarbete är i fokus och från 2019 till 2020 har vi sänkt våra CO2 utsläpp per kvadratmeter med ca 45 %.

Detta beror dels på en minskad energianvändning men också på grund av att vi fasat ut alla fossila värmekällor och använder 100 % miljömärkt el samt en allt större andel miljömärkt fjärrvärme i våra fastigheter.

När man sänker energiförbrukningen i fastigheterna sänker man också kostnaderna (oaktat eventuella investeringar) och förbättrar driftnettot. Väldigt förenklat kan man säga att förbättrar man driftnettot genom att spar in 1 krona på energianvändning skapar man 20 kronor i värde. Så det finns helt klart en affär i att arbeta med hållbarhet.

 

 

Under 2020 levererade ni det bästa förvaltningsresultatet i bolagets historia – vilka faktorer drev den framgångsrika utvecklingen?

Christopher Johansson (vice VD): Vi fortsätter att växa genom förvärv och investeringar i fastighetsbeståndet. Under 2020 tillträde vi fastigheten Herrjärva 3, NCC:s nya huvudkontor i Solna. Vi bygger ut, vi hyr ut och investerar i våra fastigheter. Tillsammans bidrar dessa aktiviteter till att vi får fler kvm uthyrningsbar lokalyta och en högre snitthyra.

Fastighet Krejaren

 

 

Vilka är de största möjligheterna och utmaningarna ni står inför?

Christopher Johansson (vice VD): Vi har som mål till år 2025 att genom vårt hållbarhets- och digitaliseringsarbete nå en överskottsgrad på 75% i förvaltningen. Vi har kommit en lång väg i detta arbete och vi har måluppfyllelse i flertalet av våra fastigheter.

Utmaningen är nu att nå målet i samtliga fastigheter samtidigt som vi växer och förvärvar nya fastigheter.

 

 

Vad kommer ni fokusera på kommande kvartal?

Christopher Johansson (vice VD): Vi gräver där vi står genom att utveckla våra byggrätter och hyra ut våra vakanser. Varje vecka utvärderar vi ett par förvärvsmöjligheter och om förutsättningarna är rätt är vi redo att snabbt göra slag i saken.

 

 

Var står Fastpartner år 2025?

Christopher Johansson (vice VD): Vi kommer att ha ett förvaltningsresultat på 1500 MSEK och ett fastighetsvärde på ca 40-45 mdr. Till övervägande del kommer våra fastigheter vara miljöcertifierade och grönt finansierade. Våra hyresgäster, våra medarbetare och finansiärer och ägare kommer att uppskatta den kvalité, engagemang och kunskap som Fastpartner står för.

Unikt ”Top Floor” kontor med utsikt över takåsarna i Årstadal/Liljeholmen

 

 

 

Dagens Börs tackar Christopher Johansson, vice VD på Fastpartner för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden!

Fastpartner (diagram: Infront)

 

Fastpartner

Bransch:
Fastigheter
Omsättning:
1,8 mdr (2020)
Anställda:
82 st
Grundades:
1987