Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 6 november, 2021 11:19

Intervjun:

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden


Bo Lindén (VD) Dividend Sweden

Detta är en intervju i ett betalt reklamsamarbete med Dividend Sweden.

 

Dividend Sweden har många bollar i luften samtidigt och affärsverksamheten ökar framgångsrikt. Samtidigt som man hjälper andra bolag med finansieringslösningar och ägarspridningar håller man även själv på med några strukturaffärer i sitt eget bolag – som skall leda till att ett noterat bolag skall bli 3. Idag får vi en uppdatering av bolagets VD Bo Lindén som kommer berätta om hur det går och var Dividend Sweden befinner sig i dag!

 

Friska upp minnet på våra läsare – vad sysslar Dividend Sweden med?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vår affärsidé är att investera i andra mindre, listade företag samt bistå med tjänster kring finansieringslösningar och ägarspridningar, och generera hög direktavkastning.

 

Bolaget håller på med större omstrukturering av bolaget – var befinner vi oss nu?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: DS SPAC 1 är redan utdelat till våra drygt 7 000 aktieägare och bolaget håller inom kort en extra bolagsstämma för att besluta om finansiering och möjliggöra förvärvet av Bellpal, som kommunicerades i slutet av september.

DS SPAC 2, som går under arbetsnamnet Dividend Sweden Invest, kommer överta den nuvarande verksamheten förbereds för just detta. Utdelningen av DS SPAC 2, namnändring mm kommer ske efter kommande årsstämma, som beräknas hållas i mars 2022. Noteringsprocessen inleds under fjärde kvartalet och notering bör vara möjlig i april 2022.

 

Vilka bolag har ni träffat avtal om ägarspridning med sedan förra intervjun den 15 sept?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Aprendere Skolor, listat på Nasdaq First North och Shortcut Media, listat på Spotlight Stock Market, samt Hoi Förlag, som avser ansöka om listning första halvåret 2022.

 

Vilka faktorer tittar ni på då ni eventuellt tar ett uppdrag?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Det är många faktorer, men viktigast är personerna bakom, affärsidén och en bedömning om bolaget är noterat eller på väg att bli det.

 

Hur många procent av de bolag som hör av sig till er och söker hjälp med ägarspridning och finansiering leder till ett uppdrag?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Det varierar, men över tid är det 10-20 %

 

Upplever du att det går lättare att erhålla uppdrag om ägarspridning eller finansiering, nu eller innan covid?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Aktiviteten på marknaden har ökat markant, mer emissioner, fler IPOs, så egentligen är det mer affärer att göra nu än innan covid.

 

Dividend Sweden har en stor portfölj med onoterade bolag – hur stor är denna portfölj?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Den uppgår till ca 63 MSEK, varav vi bedömer att hälften har goda möjligheter till listning inom 6-12 månader.

 

Hur ser strategin ut för dessa bolag?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: I vissa av bolagen är vi mer aktiva, i andra mindre. Men vi försöker bidra på olika sätt till bolagens utveckling och möjligheten till notering eller exit på annat sätt.

 

När i tiden kan hela nuvarande portföljen vara noterad och såld?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vår strategi bygger på att vi löpande säljer och gör exit och samtidigt investerar i nya bolag, vilket innebär att portföljen inte blir helt såld.

 

Hur ser du på året 2022?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Det finns mycket som talar för en fortsatt stark aktiemarknad, samtidigt som uppgången de senaste åren intecknat en del och det finns orosmoln kring inflation, Kina mm. Vi arbetar med mindre bolag som både kan gå bättre eller sämre än vad aktiemarknaden generellt gör, vilket gör att Dividend Swedens möjligheter för 2022 är goda.

 

Vad talar för detta?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vår modell med investeringar och ägarspridningar har visat sig lyckosam och många bolag drar nytta av en större aktieägarkrets, oavsett om dom är noterade eller på väg till notering.

 

 

Dagens Börs tackar Dividend Swedens VD Bo Lindén för en mycket intressant intervju, och vi önskar Bo Lindén och Dividend Sweden lycka till i framtiden.

 


Dividend Sweden (DIVI B), diagram: Infront