Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 15 september, 2021 00:15

Intervjun:

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden


Dividend Sweden:s VD – Bo Lindén 

Detta är en intervju i ett betalt reklamsamarbete med Dividend Sweden.

 

Intresset för mindre bolag är i stark stigande trend och flertalet bolag knackar på dörren för att komma in på börsen. Men för en börsentré krävs många gånger både finansiering och aktiespridning. Båda dessa problem löser Dividend Sweden.

Dividend Sweden håller just nu på som bäst att starta upp och dela ut två ny bolag, så kallade SPAC-bolag (Special Purpose Aquisition Company), till sina aktieägare. I dagens intervju kommer Dividend Swedens (VD) Bo Lindén berätta om bolagets dessa strukturaffärer samt planerna för de nya bolagen!

 

 

Berätta om Dividend Swedens grundläggande affärsidé!

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Dividend Sweden AB har som affärsidé att investera i mindre listade företag och bolag på väg att lista sig, samt bistå med tjänster kring finansieringslösningar, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare, via utdelningar av såväl kontanter som aktier i spännande bolag. Dividend betyder ju utdelning på engelska.

 

Bolaget håller just nu på med större omstrukturering av bolaget – berätta om denna!

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Dividend Sweden har bildat två dotterbolag, sk Special Purpose Aquisition Company (SPAC). DS SPAC 1 är redan utdelat och avsikten är att ingå ett avtal om förvärv av ett intressant bolag och att lista bolaget.

DS SPAC 2 avser vi använda för att överföra samtliga innehav i Dividend Sweden till, och därefter dela ut bolaget till våra aktieägare, samt ansöka om listning, då under namnet Dividend Invest AB. Denna omstrukturering kommer innebära att det nuvarande Dividend Sweden blir ett tomt noterat bolag, där vi avser förvärva ett annat bolag med ny verksamhet.

 

Om vi belyser hela processen ur ett aktieperspektiv, kan du då redogöra för – den som hade 3.000 aktier i Dividend Sweden, vad har denna investerare efter ovan nämnda strukturaffärer är avklarade?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden:  Givet att investeraren äger dessa 3.000 aktier på respektive avstämningsdag för utdelningarna kommer investeraren inneha:

3.000 aktier i DS SPAC 1 AB*

3.000 aktier i DS SPAC 2 AB / Dividend Invest AB

3.000 aktier i Dividend Sweden AB (de aktier investeraren hade från början)

*Fotnot: Utdelningen av SPAC 1 AB är redan avskild och utdelad.

 

Vad är syftet med hela denna manöver?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Syftet är att skapa värde för aktieägarna, genom att de får behålla hela verksamheten, men kommer vara ägare till ytterligare två intressanta bolag som förhoppningsvis gör en bra börsresa och därmed tillför ytterligare aktieägarvärde. Samtidigt som vi kan jobba vidare för att skapa fler spännande utdelningar till aktieägarna.

 

Detta innebär att Dividend Sweden AB blir ett tomt skal, med avsikten att förvärva ett annat bolag som övertar börsplatsen – men från och med vilket datum, och är detta samma datum som SPAC 2 avskiljs?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Hela omstruktureringen kommer vara genomförd efter kommande årsstämma, vilket beräknas vara i mars 2022. Exakt när vi kan kommunicera en affär där Dividend Sweden AB förvärvar ett annat bolag är för tidigt att säga, men målsättningen är att det ska kunna ske under Q4 2021. Det kommer inte nödvändigtvis att vara samma datum som DS SPAC 2 avskiljs, men det kommer kommuniceras i god tid innan så att marknaden är medveten om det.

 

Innebär detta att planen för både Dividend Sweden och SPAC 1 är att dessa skall göra omvända förvärv?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Det stämmer och det är ju en variant på SPAC-listningar som är beprövad sedan många år.

 

När i tiden kan vi förvänta oss mer information om dessa omvända förvärv?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Avsikten är att löpande ge verksamhetsuppdateringar, som vi gjort tidigare under våren/sommaren, för att hålla marknaden uppdaterad i de viktigare delarna av processen.

 

Dividend Swedens verksamhet flyttas alltså till SPAC 2 och byter namn till Dividend Invest – berätta hur det går för denna verksamhet!

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Dividend Invest kommer i stort sett bedriva samma verksamhet som Dividend Sweden gjort, under nytt namn. Fokus på investeringar, ägarspridningar och att skapa aktieägarvärde genom utdelningar. Vi räknar med fortsatt goda marknadsförutsättningar i vår marknadsnisch.

 

Därmed har ett bolag blivit tre – kommer Dividend behöva rekrytera?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Dividend Invest kommer arbeta ungefär som tidigare och behöver inte rekrytera, vi jobbar redan mycket med samarbeten i olika former. Verksamheten kommer fortsätta ungefär som den drivits i Dividend Sweden, självklart utvärderar vi kontinuerligt möjligheten till förstärkningar av organisationen men det föreligger inget behov av att rekrytera fler individer.

Det nuvarande Dividend Sweden kommer förvärva ett bolag med befintlig organisation som kommer driva det nya bolaget under nytt namn när affären är klar. Detsamma gäller DS SPAC 1.

 

Vilka är Dividend Swedens största utmaningar det närmsta året?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Omvärldsfaktorer och arbetet med att ta våra onoterade innehav till notering, eller annan exit, för att möjliggöra fortsatt expansion med fler investeringar och fler ägarspridningar. Vi är övertygade om att vi har goda förutsättningar att lyckas med detta och fortsatt leverera en hög direktavkastning till våra aktieägare.

 

Dagens Börs tackar Dividend Sweden:s VD Bo Lindén för en mycket intressant intervju, och vi önskar Dividend Sweden lycka till i framtiden.

 

Fotnot för att förtydliga Dividend Swedens omvandling finner vi denna åskådliggjord nedan.


Dividend Sweden (DIVI B), diagram: Infront